Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نخستین دسته از نظامیان امریکایی به میدان هوایی کابل رسید

مقام های امریکایی تایید می کنند که نخستین دسته از نیروهای امریکایی توانسته اند خود شان را به میدان هوایی حامد کرزی برسانند تا زمنیه به بیرون کشیدن هزاراتن ازهمکاران این نیروها ازکابل فراهم گردد.

قراراست تا شمار این نیروها درمیدان هوایی کابل به سه هزاربرسد.

همچنین منابع رسمی گفته‌اند که بامداد امروز در پرواز ویژه‌ای از هرات به کابل، مقام‌های دولتی که به دست طالبان افتاده بودند به کابل رسیدند.

روند خارج ساختن درخواست کننده‌گان ویزای ویژه مهاجرت، به درخواست وزارت خارجه به افغانستان اعزام می شوند."

پنتاگون می گوید که روشن نیست پس از ماه آگست اوضاع در افغانستان چگونه خواهد بود و چی مقدار نیروی امریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند.

جان کربی تاکید کرد که "همان گونه که وزارت خارجه گفته است، می کوشند که روند کاهش کارمندان را تا پایان این ماه تکمیل کنند و این نیروهای تازه نفس دستور دارند که این روند را بربنیاد زمانبندی تسهیل کنند. گمانه زنی نمی کنم که پس از ۳۱ اگست اوضاع چگونه خواهد بود و چی مقدار نیرو در آنجا خواهند بود یا چی کار خواهند کرد."

از سوی دیگر، وزارت خارجه امریکا تاکید می ورزد که بیرون شدن نیروهای امریکایی و کامندان این کشور از افغانستان به معنای رها کردن افغانان نیست.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا اظهار کرد: "این رها کردن نیست؛ بل تخلیه است. این یک خروج تمام عیار نیست؛ کاهش شمار غیرنظامیان امریکایی است."

در همین حال قرار است بریتانیا نیز ۶۰۰ سربازش را برای کمک به بیرون شدن شهروندان این کشور به افغانستان بفرستد.

همچنان رسانه های غربی می گویند که کانادا با فرستادن نیروهای ویژه به افغانستان، سفارتش را در کابل می بندد و شهروندانش را از افغانستان بیرون می کند.

قرار است روند خروج نیروهای خارجی ازافغانستان تا سی و یکم ماه آگست به پایان برسد و تاکنون ۹۵ درصد این روند تکمیل شده است.

نخستین دسته از نظامیان امریکایی به میدان هوایی کابل رسید

همچنین منابع رسمی گفته‌اند که بامداد امروز در پرواز ویژه‌ای از هرات به کابل، مقام‌های دولتی که به دست طالبان افتاده بودند به کابل رسیدند.

تصویر بندانگشتی

مقام های امریکایی تایید می کنند که نخستین دسته از نیروهای امریکایی توانسته اند خود شان را به میدان هوایی حامد کرزی برسانند تا زمنیه به بیرون کشیدن هزاراتن ازهمکاران این نیروها ازکابل فراهم گردد.

قراراست تا شمار این نیروها درمیدان هوایی کابل به سه هزاربرسد.

همچنین منابع رسمی گفته‌اند که بامداد امروز در پرواز ویژه‌ای از هرات به کابل، مقام‌های دولتی که به دست طالبان افتاده بودند به کابل رسیدند.

روند خارج ساختن درخواست کننده‌گان ویزای ویژه مهاجرت، به درخواست وزارت خارجه به افغانستان اعزام می شوند."

پنتاگون می گوید که روشن نیست پس از ماه آگست اوضاع در افغانستان چگونه خواهد بود و چی مقدار نیروی امریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند.

جان کربی تاکید کرد که "همان گونه که وزارت خارجه گفته است، می کوشند که روند کاهش کارمندان را تا پایان این ماه تکمیل کنند و این نیروهای تازه نفس دستور دارند که این روند را بربنیاد زمانبندی تسهیل کنند. گمانه زنی نمی کنم که پس از ۳۱ اگست اوضاع چگونه خواهد بود و چی مقدار نیرو در آنجا خواهند بود یا چی کار خواهند کرد."

از سوی دیگر، وزارت خارجه امریکا تاکید می ورزد که بیرون شدن نیروهای امریکایی و کامندان این کشور از افغانستان به معنای رها کردن افغانان نیست.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا اظهار کرد: "این رها کردن نیست؛ بل تخلیه است. این یک خروج تمام عیار نیست؛ کاهش شمار غیرنظامیان امریکایی است."

در همین حال قرار است بریتانیا نیز ۶۰۰ سربازش را برای کمک به بیرون شدن شهروندان این کشور به افغانستان بفرستد.

همچنان رسانه های غربی می گویند که کانادا با فرستادن نیروهای ویژه به افغانستان، سفارتش را در کابل می بندد و شهروندانش را از افغانستان بیرون می کند.

قرار است روند خروج نیروهای خارجی ازافغانستان تا سی و یکم ماه آگست به پایان برسد و تاکنون ۹۵ درصد این روند تکمیل شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره