تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

به استثنای بخش‌هایی از کابل و پنجشیر تمام کشور بدست طالبان افتاد

به استثنای بخش‌هایی از شهر کابل و ولایت پنجشیر تمامی نقاط دیگر کشور به دست طالبان افتادند.

شهرهای مزارشریف، میمنه، چاریکار، محمود راقی، جلال‌آباد، مهترلام، میدان وردک، خوست، بامیان، دایکندی و نورستان از دیروز بدیسنو یکی پی دیگر و بدون درگیری از اداره حکومت بیرون شدند و تمامی زندانیان در این ولایت‌ها آزاد شدند.

این در حالی است که تا ساعت شش شام دیروز بیست و یک ولایت به دست طالبان افتاد بود، اما دیشب و امروز با گذشت هر ساعت نقشه افغانستان تغییر کرد.

در کابل از چهارده ولسوالی و چندین حوزه امنیتی نیروهای دولتی بیرون شدند.

انتظار می‌رود تا ساعات دیگر، یک یا دو روز یا هم زودتر بیشتر درباره حکومت آینده توافقی میان حکومت و طالبان صورت گیرد.

با این همه دیده شود که سرنوشت آینده چه خواهد شد؟

به استثنای بخش‌هایی از کابل و پنجشیر تمام کشور بدست طالبان افتاد

امریکا نیروهای تازه نفس به کابل فرستاده‌است تا روند خروج نیروهایش از افغانستان را که قرار است در ۳۱ آگست سال روان تکمیل شود، مصون انجام دهد.

تصویر بندانگشتی

به استثنای بخش‌هایی از شهر کابل و ولایت پنجشیر تمامی نقاط دیگر کشور به دست طالبان افتادند.

شهرهای مزارشریف، میمنه، چاریکار، محمود راقی، جلال‌آباد، مهترلام، میدان وردک، خوست، بامیان، دایکندی و نورستان از دیروز بدیسنو یکی پی دیگر و بدون درگیری از اداره حکومت بیرون شدند و تمامی زندانیان در این ولایت‌ها آزاد شدند.

این در حالی است که تا ساعت شش شام دیروز بیست و یک ولایت به دست طالبان افتاد بود، اما دیشب و امروز با گذشت هر ساعت نقشه افغانستان تغییر کرد.

در کابل از چهارده ولسوالی و چندین حوزه امنیتی نیروهای دولتی بیرون شدند.

انتظار می‌رود تا ساعات دیگر، یک یا دو روز یا هم زودتر بیشتر درباره حکومت آینده توافقی میان حکومت و طالبان صورت گیرد.

با این همه دیده شود که سرنوشت آینده چه خواهد شد؟

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره