Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

توقف تمامی پروازهای ملکی در کابل

میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی در کابل امروز (دوشنبه ۲۵ اسد) در یک خبرنامه از توقف تمامی پروازهای ملکی از این میدان، خبر داده‎است.

این در حالی‌است که هزاران تن از شب گذشته تاکنون در میدان هوایی به امید بیرون شدن از کابل، گردآمده‌اند.

در این خبرنامه از تمامی مردم خواسته تا از هجوم به میدان خودداری کنند تا جلو تاراج میدان، گرفته شود.

گفته می‌شود که بیش از دو هزار تن به میدان هوایی کابل، گرد آمده‌اند و در تلاش پرواز استند.

منابع می‌گویند که دو تن تاکنون در پی شلیک‌ها جان باخته اند و چندین تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

از سویی دیگر، نیروهای امریکایی در تلاش بیرون ساختن هزار تن استند.

وزارت خارجه امریکا امروز اعلام کرده‌است که ادارۀ میدان هوایی کابل در دست نیروهای امریکایی است.

روز گذشته، دو منبع به طلوع‌نیوز تأیید کردند که رییس‌جمهور غنی به یکی یاز کشورهای آسیای میانه، فرار کرده‌است.

توقف تمامی پروازهای ملکی در کابل

این در حالی‌است که هزاران تن در میدان هوایی به امید بیرون شدن از کابل، گردآمده‌اند.

Thumbnail

میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی در کابل امروز (دوشنبه ۲۵ اسد) در یک خبرنامه از توقف تمامی پروازهای ملکی از این میدان، خبر داده‎است.

این در حالی‌است که هزاران تن از شب گذشته تاکنون در میدان هوایی به امید بیرون شدن از کابل، گردآمده‌اند.

در این خبرنامه از تمامی مردم خواسته تا از هجوم به میدان خودداری کنند تا جلو تاراج میدان، گرفته شود.

گفته می‌شود که بیش از دو هزار تن به میدان هوایی کابل، گرد آمده‌اند و در تلاش پرواز استند.

منابع می‌گویند که دو تن تاکنون در پی شلیک‌ها جان باخته اند و چندین تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

از سویی دیگر، نیروهای امریکایی در تلاش بیرون ساختن هزار تن استند.

وزارت خارجه امریکا امروز اعلام کرده‌است که ادارۀ میدان هوایی کابل در دست نیروهای امریکایی است.

روز گذشته، دو منبع به طلوع‌نیوز تأیید کردند که رییس‌جمهور غنی به یکی یاز کشورهای آسیای میانه، فرار کرده‌است.

هم‌رسانی کنید