Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برادر از کشورهای جهان خواست سفارت‌های شان را درکابل بازگشایی کنند

ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست وزیر، از کشورهای جهان خواسته است تا سفارت‌خانه‌های شان را در افغانستان بازگشایی کنند.

عبدالغنی برادر در نخستین دیدار سفیران شماری از کشورها با مقام‌های امارت اسلامی در وزارت خارجه گفته است که امارت اسلامی پالیسی آسیب رسانیدن به کشورهای جهان را ندارد و می‌خواهد که با تمامی کشورها رابطه خوب داشته باشد.

ملابرادر در سخنرانی‌اش در این نشست از کشورهای جهان خواسته است تا مخالفت‌های شان را با امارات اسلامی از راه گفت‌وگو حل کنند.

سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در تویتی به نقل از برادر چنین نوشته است: «امارت اسلامی افغانستان می‌خواهد که با کشورهای جهان روابط حسنه داشته باشد. اگر کسی با ما مشکلی دارد، ما حاضریم از راه مفاهمه مشکلات را حل کنیم. حکومت ما به هیچ کسی اراده و پالیسی ضرر رساندن را ندارد. افغانستان آینده، خانه امن خواهد بود.»

با آنکه از حکومت  تازه در کشور نزدیک به پنجاه روز می‌گذرد، اما سرپرست وزارت امور خارجه گفته است که از برای داشتن روابط خوب با جهان فصل تازه روابط سیاسی در کشور گشوده خواهد شد.

شاهین به نقل از امیر خان متقی، سرپرست وزیر وزارت خارجه چنین نوشته است: «ما می‌خواهیم که فصل جدید سیاسی حکومتداری خوب داخل کشور و روابط با منطقه و جهان را باز نمائیم.»

در این میان آگاهان مسایل سیاسی بدین باور استند که امارت اسلامی برای به رسمیت شناختن‌اش از سوی جهان، باید برخی از خواست‌های جهان را بپذیرد.

مقام‌های کابینه سرپرست به سفیران کشورهای جهان اطمینان دادند که امنیت آنان و اتباع دیگر خارجی در افغانستان تامین خواهد بود.

برادر از کشورهای جهان خواست سفارت‌های شان را درکابل بازگشایی کنند

برای نخستین‎ بار معاون نخست وزیر، سرپرست وزیر وزارت خارجه و برخی از مقام‌های دیگر حکومتی با سفیران کشورهای روسیه، چین،  پاکستان و کشورهای دیگر دیدار کردند.

تصویر بندانگشتی

ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست وزیر، از کشورهای جهان خواسته است تا سفارت‌خانه‌های شان را در افغانستان بازگشایی کنند.

عبدالغنی برادر در نخستین دیدار سفیران شماری از کشورها با مقام‌های امارت اسلامی در وزارت خارجه گفته است که امارت اسلامی پالیسی آسیب رسانیدن به کشورهای جهان را ندارد و می‌خواهد که با تمامی کشورها رابطه خوب داشته باشد.

ملابرادر در سخنرانی‌اش در این نشست از کشورهای جهان خواسته است تا مخالفت‌های شان را با امارات اسلامی از راه گفت‌وگو حل کنند.

سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در تویتی به نقل از برادر چنین نوشته است: «امارت اسلامی افغانستان می‌خواهد که با کشورهای جهان روابط حسنه داشته باشد. اگر کسی با ما مشکلی دارد، ما حاضریم از راه مفاهمه مشکلات را حل کنیم. حکومت ما به هیچ کسی اراده و پالیسی ضرر رساندن را ندارد. افغانستان آینده، خانه امن خواهد بود.»

با آنکه از حکومت  تازه در کشور نزدیک به پنجاه روز می‌گذرد، اما سرپرست وزارت امور خارجه گفته است که از برای داشتن روابط خوب با جهان فصل تازه روابط سیاسی در کشور گشوده خواهد شد.

شاهین به نقل از امیر خان متقی، سرپرست وزیر وزارت خارجه چنین نوشته است: «ما می‌خواهیم که فصل جدید سیاسی حکومتداری خوب داخل کشور و روابط با منطقه و جهان را باز نمائیم.»

در این میان آگاهان مسایل سیاسی بدین باور استند که امارت اسلامی برای به رسمیت شناختن‌اش از سوی جهان، باید برخی از خواست‌های جهان را بپذیرد.

مقام‌های کابینه سرپرست به سفیران کشورهای جهان اطمینان دادند که امنیت آنان و اتباع دیگر خارجی در افغانستان تامین خواهد بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره