تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایران: برای جلوگیری از مهاجرت باید مشکل اقتصادی افغانستان حل شود

وزارت داخله ایران هشدار می‌دهد که اگر به اوضاع اقتصادی افغانستان رسیده‌گی نشود، کشورهای اروپایی با موج دیگر مهاجران افغانستان روبرو خواهند شد.  

احمد وحیدی، وزیر داخله ایران، منجمد ماندن ذخایر ارزی و عدم فراهم سازی کمک‌های بشردوستانه را از علت‌های اساسی افزایش پناهجویان افغان می‌داند. 

او می‌گوید : «اگر این مهاجرات‌ها در ایران رسوب نکند، می‌روند به مرزها. ما کسانی را از لب مرزها با ترکیه برگردانده‌ایم.» 

از سویی هم، امارت اسلامی از ایران می‌خواهد که با پناهجویان افغان از برخورد مناسب کار گیرد. 

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این رابطه گفت: «جمهوری اسلامی ایران در گذشته مهاجرین افغان را پذیرفته است. حالا هم آرزو داریم که در مقابل مهاجرین افغان تحمل داشته باشند.» 

این در حالی‌ست که شمار زیاد شهروندان به مقصد رسیدن به کشورهای اروپایی به گونه غیرقانونی وارد ایران می‌شوند. 

محمد ولی اکبری، پناهجوی افغان در ایران می‌گوید: «گرفت (بازداشت) افغان‌ها در این اواخر بیشتر شده است. معاون والی اعلام کرد که ایران ظرفیت بیشتر اتباع بیگانه را ندارد.» 

آصفه ستانکزی، فعال حقوق مهاجران در ایران به طلوع‌نیوز گفت: «بعد از تغییر حکومت شاهد حضور مهاجرین جدید هستیم که سعی دارند خودشان را به ایران از راهای غیرقانونی و قاچاق برسانند.» 

نگرانی‌ها از موج‌ تازه پناهجویان افغان در حالی ابراز می‌شوند که  بر اساس آمارهای رسمی، نزدیک به سه صدهزار شهروند افغانستان در ایران پناهنده استند.

ایران: برای جلوگیری از مهاجرت باید مشکل اقتصادی افغانستان حل شود

از سویی هم، امارت اسلامی از ایران می‌خواهد که با پناهجویان افغان از برخورد مناسب کار گیرد. 

تصویر بندانگشتی

وزارت داخله ایران هشدار می‌دهد که اگر به اوضاع اقتصادی افغانستان رسیده‌گی نشود، کشورهای اروپایی با موج دیگر مهاجران افغانستان روبرو خواهند شد.  

احمد وحیدی، وزیر داخله ایران، منجمد ماندن ذخایر ارزی و عدم فراهم سازی کمک‌های بشردوستانه را از علت‌های اساسی افزایش پناهجویان افغان می‌داند. 

او می‌گوید : «اگر این مهاجرات‌ها در ایران رسوب نکند، می‌روند به مرزها. ما کسانی را از لب مرزها با ترکیه برگردانده‌ایم.» 

از سویی هم، امارت اسلامی از ایران می‌خواهد که با پناهجویان افغان از برخورد مناسب کار گیرد. 

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این رابطه گفت: «جمهوری اسلامی ایران در گذشته مهاجرین افغان را پذیرفته است. حالا هم آرزو داریم که در مقابل مهاجرین افغان تحمل داشته باشند.» 

این در حالی‌ست که شمار زیاد شهروندان به مقصد رسیدن به کشورهای اروپایی به گونه غیرقانونی وارد ایران می‌شوند. 

محمد ولی اکبری، پناهجوی افغان در ایران می‌گوید: «گرفت (بازداشت) افغان‌ها در این اواخر بیشتر شده است. معاون والی اعلام کرد که ایران ظرفیت بیشتر اتباع بیگانه را ندارد.» 

آصفه ستانکزی، فعال حقوق مهاجران در ایران به طلوع‌نیوز گفت: «بعد از تغییر حکومت شاهد حضور مهاجرین جدید هستیم که سعی دارند خودشان را به ایران از راهای غیرقانونی و قاچاق برسانند.» 

نگرانی‌ها از موج‌ تازه پناهجویان افغان در حالی ابراز می‌شوند که  بر اساس آمارهای رسمی، نزدیک به سه صدهزار شهروند افغانستان در ایران پناهنده استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره