Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یوناما خواهان همبستگی برای پایان دادن به خشونت در برابر زنان است

امروز (پنجشنبه ۴ قوس) روز جهانی محو خشونت در برابر زنان است. به مناسبت این روز، دفتر نماینده‌گی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) خواستار همبستگی و تعهد برای پایان دادن به خشونت در برابر زنان و دختران شده است.

بر بنیاد یافته‌های یوناما، افغانستان بالاترین آمار خشونت در برابر زنان را در جهان دارد و در این کشور از هر ده زن نُه تن شان در زنده‌گی حداقل یک نوع خشونت را تجربه می‌کنند. یوناما می‌گوید که خشونت در برابر زنان بیشتر از سوی افرادی انجام می‌شود که به آنان نزدیک اند.

در خبرنامه‌یی که به مناسبت این روز از سوی یوناما نشر شده، آمده است: «افغانستان یکی از بالاترین ارقام خشونت علیه زنان را در سطح جهان دارد، به طوری که از هر ۱۰ زن، ۹ زن در جریان زندگی خود حداقل یک نوع خشونت را از یک شخص نزدیک به خود تجربه کرده اند».

در سطح جهان اما، براساس خبرنامه یوناما، از هر سه زن یک زن در زنده‌گی یک نوع خشونت را بیشتر از سوی افراد نزدیک شان تجربه می‌کنند.

دفتر نماینده‌گی سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که خشونت مبتنی بر جنسیت یک تهدید جدی برای زنان و دختران بوده و یک مانع بزرگ بر سر راه دستیابی به انکشاف پایدار و صلح می‌باشد.

دیبرا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان می‌گوید که تمام مردم باید در برابر خشونت در برابر زنان اقدام کنند. او می‌افزاید: «ما باید با هم برای مقابله با این همه‌گیری نامریی اقدام کنیم. باید از خشونت جلوگیری کرد، ما باید نگرش‌هایی را که باعث شرمساری بازماندگان و حمایت از خشونت شود، تغییر دهیم، ما باید از خدمات برای بازماندگان حمایت نماییم.»

از سویی هم، یوناما می‌گوید که تغییرات سیاسی اخیر در افغانستان و وضع محدودیت‌ها در برابر زنان، به ویژه محدود شدن حق آموزش دختران و کار زنان، بر خشونت‌ها در برابر آنان افزوده است. یوناما از جامعه جهانی می‌خواهد که پشتیبانی‌های لازم را برای زنان افغانستان فراهم سازد.

در خبرنامه آمده است: «جامعه جهانی باید به صداها و تجربیات زنان و دختران افغان گوش دهد و فوراً به نیازهای آن‌ها، به ویژه بازماندگان خشونت و کسانی که با اشکال گوناگون و مرتبط تبعیض روبرو هستند، پاسخ دهد.»

آلیسون دیویدیان، نماینده دفتر زنان سازمان ملل متحد در افغانستان گفت: «پیامی که ما از شرکای خود و زنان در سراسر کشور دریافت می‌کنیم واضح است - خشونت علیه زنان که قبلا در سطوح هشدار دهنده بود، به دلیل بحران و کوید-۱۹ تشدید شده است. با این حال، خدمات نجات برای زنان بازمانده از خشونت به دلیل ترس از مورد هدف قرار گرفتن بسته شده است.»

به گفته دیویدیان، نقش زنان در رسیدن به صلح و انکشاف پایدار در افغانستان حیاتی است و افزوده است که خشونت در برابر زنان سبب می‌شود که آنان نتوانند از توانایی‌های شان برای دستیابی به انکشاف پایدار و صلح استفاده کنند.

روز جهانی محو خشونت در برابر زنان بخشی از یک کارزار ۱۶ روزه پیکار با خشونت در برابر زنان است. این کارزار همه سال در ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت در برابر زنان آغاز، و در ۱۰ دسمبر، روز حقوق بشر، به پایان می‌رسد.

یوناما خواهان همبستگی برای پایان دادن به خشونت در برابر زنان است

سازمان ملل می‌گوید که در افغانستان از هر ۱۰ زن ۹ زن، و در سطح جهانی از هر ۳ زن ۱ زن حداقل یک نوع خشونت را بیشتر از یک فرد نزدیک به خود در زنده‌گی تجربه می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

امروز (پنجشنبه ۴ قوس) روز جهانی محو خشونت در برابر زنان است. به مناسبت این روز، دفتر نماینده‌گی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) خواستار همبستگی و تعهد برای پایان دادن به خشونت در برابر زنان و دختران شده است.

بر بنیاد یافته‌های یوناما، افغانستان بالاترین آمار خشونت در برابر زنان را در جهان دارد و در این کشور از هر ده زن نُه تن شان در زنده‌گی حداقل یک نوع خشونت را تجربه می‌کنند. یوناما می‌گوید که خشونت در برابر زنان بیشتر از سوی افرادی انجام می‌شود که به آنان نزدیک اند.

در خبرنامه‌یی که به مناسبت این روز از سوی یوناما نشر شده، آمده است: «افغانستان یکی از بالاترین ارقام خشونت علیه زنان را در سطح جهان دارد، به طوری که از هر ۱۰ زن، ۹ زن در جریان زندگی خود حداقل یک نوع خشونت را از یک شخص نزدیک به خود تجربه کرده اند».

در سطح جهان اما، براساس خبرنامه یوناما، از هر سه زن یک زن در زنده‌گی یک نوع خشونت را بیشتر از سوی افراد نزدیک شان تجربه می‌کنند.

دفتر نماینده‌گی سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که خشونت مبتنی بر جنسیت یک تهدید جدی برای زنان و دختران بوده و یک مانع بزرگ بر سر راه دستیابی به انکشاف پایدار و صلح می‌باشد.

دیبرا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان می‌گوید که تمام مردم باید در برابر خشونت در برابر زنان اقدام کنند. او می‌افزاید: «ما باید با هم برای مقابله با این همه‌گیری نامریی اقدام کنیم. باید از خشونت جلوگیری کرد، ما باید نگرش‌هایی را که باعث شرمساری بازماندگان و حمایت از خشونت شود، تغییر دهیم، ما باید از خدمات برای بازماندگان حمایت نماییم.»

از سویی هم، یوناما می‌گوید که تغییرات سیاسی اخیر در افغانستان و وضع محدودیت‌ها در برابر زنان، به ویژه محدود شدن حق آموزش دختران و کار زنان، بر خشونت‌ها در برابر آنان افزوده است. یوناما از جامعه جهانی می‌خواهد که پشتیبانی‌های لازم را برای زنان افغانستان فراهم سازد.

در خبرنامه آمده است: «جامعه جهانی باید به صداها و تجربیات زنان و دختران افغان گوش دهد و فوراً به نیازهای آن‌ها، به ویژه بازماندگان خشونت و کسانی که با اشکال گوناگون و مرتبط تبعیض روبرو هستند، پاسخ دهد.»

آلیسون دیویدیان، نماینده دفتر زنان سازمان ملل متحد در افغانستان گفت: «پیامی که ما از شرکای خود و زنان در سراسر کشور دریافت می‌کنیم واضح است - خشونت علیه زنان که قبلا در سطوح هشدار دهنده بود، به دلیل بحران و کوید-۱۹ تشدید شده است. با این حال، خدمات نجات برای زنان بازمانده از خشونت به دلیل ترس از مورد هدف قرار گرفتن بسته شده است.»

به گفته دیویدیان، نقش زنان در رسیدن به صلح و انکشاف پایدار در افغانستان حیاتی است و افزوده است که خشونت در برابر زنان سبب می‌شود که آنان نتوانند از توانایی‌های شان برای دستیابی به انکشاف پایدار و صلح استفاده کنند.

روز جهانی محو خشونت در برابر زنان بخشی از یک کارزار ۱۶ روزه پیکار با خشونت در برابر زنان است. این کارزار همه سال در ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت در برابر زنان آغاز، و در ۱۰ دسمبر، روز حقوق بشر، به پایان می‌رسد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره