تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حقانی: نیروهای خارجی دیتابیس وزارت داخله را تخریب کردند

ریاست عمومی پاسپورت روز پنج‌شنبه گفته است که نیروهای خارجی پس از خروج شان از افغانستان، سیستم اطلاعاتی وزارت داخله را تخریب کرده اند.

عالم گل حقانی گفت: «سیستم بیب و بایومتریک را خراب کرده اند و دیتاهایش (اطلاعات) را با خود برده اند که این به ملک یک خیانت بزرگ است. حالا ما تلاش داریم که این سیستم را که در وزارت داخله تخریب کرده اند، نیروهای خارجی دوباره فعال کنیم.»

در این میان، وزارت داخله همچنان می‌پذیرد که نیروهای خارجی پس خروج شان از افغانستان، سیتسم اطلاعاتی وزارت داخله را تخریب کرده اند.

سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله دراین باره گفت: «بسیار چیز ها را تخریب کرده اند، انترنت وزارت که قرارداد اش از سوی امریکایی‌ها بود، او را هم تخریب کرده اند و سرورها را همچنان تخریب کرده اند، مستفانه.»

سرور نیازی، آگاه مسایل نظامی گفت: «کسانی که با امریکا کار می‌کردند و یا کسانی که با استخبارت امریکا کار می‌کردند، شاید این اطلاعات در باره آنان باشد که بخاطر که خطر به زندگی شان متوجه نشود، تخریب کرده اند.»

این درحالی‌ست که نیروهای خارجی پس از خروج‌شان از افغانستان، تجهیزات فرودگاه کابل به شمول چرخبال‌ها، موترها و ساز وبرگ‌های دیگر نظامی را ویران ساختند.

حقانی: نیروهای خارجی دیتابیس وزارت داخله را تخریب کردند

این درحالی‌ست که نیروهای خارجی پس از خروج‌شان از افغانستان، تجهیزات فرودگاه کابل به شمول چرخبال‌ها، موترها و ساز وبرگ‌های دیگر نظامی را ویران ساختند.

تصویر بندانگشتی

ریاست عمومی پاسپورت روز پنج‌شنبه گفته است که نیروهای خارجی پس از خروج شان از افغانستان، سیستم اطلاعاتی وزارت داخله را تخریب کرده اند.

عالم گل حقانی گفت: «سیستم بیب و بایومتریک را خراب کرده اند و دیتاهایش (اطلاعات) را با خود برده اند که این به ملک یک خیانت بزرگ است. حالا ما تلاش داریم که این سیستم را که در وزارت داخله تخریب کرده اند، نیروهای خارجی دوباره فعال کنیم.»

در این میان، وزارت داخله همچنان می‌پذیرد که نیروهای خارجی پس خروج شان از افغانستان، سیتسم اطلاعاتی وزارت داخله را تخریب کرده اند.

سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله دراین باره گفت: «بسیار چیز ها را تخریب کرده اند، انترنت وزارت که قرارداد اش از سوی امریکایی‌ها بود، او را هم تخریب کرده اند و سرورها را همچنان تخریب کرده اند، مستفانه.»

سرور نیازی، آگاه مسایل نظامی گفت: «کسانی که با امریکا کار می‌کردند و یا کسانی که با استخبارت امریکا کار می‌کردند، شاید این اطلاعات در باره آنان باشد که بخاطر که خطر به زندگی شان متوجه نشود، تخریب کرده اند.»

این درحالی‌ست که نیروهای خارجی پس از خروج‌شان از افغانستان، تجهیزات فرودگاه کابل به شمول چرخبال‌ها، موترها و ساز وبرگ‌های دیگر نظامی را ویران ساختند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره