Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مسوولان: به زودی در ولایات باقی مانده توزیع گذرنامه آغاز می‌شود

ریاست پاسپورت می‌گوید که به زودی در ولایت‌های دیگر کشور نیز روند توزیع گذرنامه‌ها آغاز خواهد شد.

عالم گل حقانی، رییس عمومی ریاست پاسپورت می‌گوید که هنوزهم مشکلات توزیع گذرنامه در مرکز به علت چالش‌های فنی حل نشده است، اما تاکید می‌کند که در آینده نزدیک به این مشکلات رسیده‌گی صورت خواهد گرفت و روند توزیع در مرکز نیز آغاز خواهد شد.

آقای حقانی گفت: «تقریباً در هفده ولایت کشور ما کار را شروع کرده ایم و در آینده نزدیک انشاالله در ولایت‌های باقی مانده هم روند توزیع گذرنامه را آغاز می کنیم.»

در همین حال، شمار متقاضیان گذرنامه در مرکز هر روز بیشتر می‌شود. قدسیه، یک تن از متقاضیان به طلوع‌نیوز می‌گوید: «کسانی که بایومتریک می‌شوند، مشکل شان باید حل شود. حق دارد که سرگردان نشود بخاطری که همه مریض اند.»

محمد یاسر، یکی دیگر از متقاضیان گذرنامه گفت: «کمیسیون تشکیل دادند، آن‌جا در شفاخانه ابن سینا. آن‌جا رفتیم برای ما می‌گوید که ما بر مریض‌های پاسپورت می دهیم که مردنی باشد.»

اما رییس پاسپورت می‌گوید که هنوزهم مشکلات فنی و تخنیکی در ریاست پاسپورت پاپرجاست و تلاش می‌کنند تا در روزهای آینده این مشکلات را حل سازند.

عالم گل حقانی، رییس عمومی پاسپورت گفت: «ما ماشین آلات نو خریدیم. قبلاً ما گفتیم که بعضی‌های شان رسیدن و بعضی‌های شان در حال رسیدن هستند. هروقتی که ماشین آلات ما تکمیل شد، ما انشاالله کارهای ما را بسیار زود در مرکز هم آغاز می‌کنیم.»

به استنثای کابل، در ولایت‌های هرات، کندهار، کندز، بلخ، ننگرهار، خوست، پکتیا، پروان، کاپیسا، لوگر، میدان وردک، غزنی، دایکندی، فاریاب، غور، نورستان و بدخشان روند توزیع گذرنامه جریان دارد.

مسوولان: به زودی در ولایات باقی مانده توزیع گذرنامه آغاز می‌شود

ریاست پاسپورت می‌گوید که مشکلات فنی در روند توزیع گذرنامه در مرکز هنوز حل نشده است، اما تلاش‌ها برای حل این مشکلات جریان دارد.

Thumbnail

ریاست پاسپورت می‌گوید که به زودی در ولایت‌های دیگر کشور نیز روند توزیع گذرنامه‌ها آغاز خواهد شد.

عالم گل حقانی، رییس عمومی ریاست پاسپورت می‌گوید که هنوزهم مشکلات توزیع گذرنامه در مرکز به علت چالش‌های فنی حل نشده است، اما تاکید می‌کند که در آینده نزدیک به این مشکلات رسیده‌گی صورت خواهد گرفت و روند توزیع در مرکز نیز آغاز خواهد شد.

آقای حقانی گفت: «تقریباً در هفده ولایت کشور ما کار را شروع کرده ایم و در آینده نزدیک انشاالله در ولایت‌های باقی مانده هم روند توزیع گذرنامه را آغاز می کنیم.»

در همین حال، شمار متقاضیان گذرنامه در مرکز هر روز بیشتر می‌شود. قدسیه، یک تن از متقاضیان به طلوع‌نیوز می‌گوید: «کسانی که بایومتریک می‌شوند، مشکل شان باید حل شود. حق دارد که سرگردان نشود بخاطری که همه مریض اند.»

محمد یاسر، یکی دیگر از متقاضیان گذرنامه گفت: «کمیسیون تشکیل دادند، آن‌جا در شفاخانه ابن سینا. آن‌جا رفتیم برای ما می‌گوید که ما بر مریض‌های پاسپورت می دهیم که مردنی باشد.»

اما رییس پاسپورت می‌گوید که هنوزهم مشکلات فنی و تخنیکی در ریاست پاسپورت پاپرجاست و تلاش می‌کنند تا در روزهای آینده این مشکلات را حل سازند.

عالم گل حقانی، رییس عمومی پاسپورت گفت: «ما ماشین آلات نو خریدیم. قبلاً ما گفتیم که بعضی‌های شان رسیدن و بعضی‌های شان در حال رسیدن هستند. هروقتی که ماشین آلات ما تکمیل شد، ما انشاالله کارهای ما را بسیار زود در مرکز هم آغاز می‌کنیم.»

به استنثای کابل، در ولایت‌های هرات، کندهار، کندز، بلخ، ننگرهار، خوست، پکتیا، پروان، کاپیسا، لوگر، میدان وردک، غزنی، دایکندی، فاریاب، غور، نورستان و بدخشان روند توزیع گذرنامه جریان دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره