Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

درگیری نیروهای امارت اسلامی با نیروهای مرزی ترکمنستان

ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان تأیید می‌کند که درگیری میان نیروهای امارت اسلامی و نیروهای مرزی ترکمنستان در ولسوالی خماب این ولایت رخ داده است. گفته شده که به نیروهای امارت اسلامی آسیب نرسیده است.

هلال بلخی، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان می‌گوید که نیروهای مرزی ترکمنستان سه روز پیش یک فرد ملکی را کشته و یک فرد دیگر را لت‌وکوب کرده بودند و نیروهای امارت اسلامی صبح روز دوشنبه به منظور بررسی اوضاع امنیتی در مرز ولسوالی خماب رفتند که با واکنش نظامی نیروهای ترکمنستان روبرو شده اند.

به گفته سرپرست اطلاعات و فرهنگ جوزجان، نیروهای امارت اسلامی در پاسخ  به حمله نیروهای مرزی ترکمنستان دست به شلیک زدند.

هلال بلخی می‌افزاید که به نیروهای امارت اسلامی در این درگیری آسیبی نرسیده است.

درگیری نیروهای امارت اسلامی با نیروهای مرزی ترکمنستان

هلال بلخی می‌افزاید که به نیروهای امارت اسلامی در این درگیری آسیبی نرسیده است.

Thumbnail

ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان تأیید می‌کند که درگیری میان نیروهای امارت اسلامی و نیروهای مرزی ترکمنستان در ولسوالی خماب این ولایت رخ داده است. گفته شده که به نیروهای امارت اسلامی آسیب نرسیده است.

هلال بلخی، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان می‌گوید که نیروهای مرزی ترکمنستان سه روز پیش یک فرد ملکی را کشته و یک فرد دیگر را لت‌وکوب کرده بودند و نیروهای امارت اسلامی صبح روز دوشنبه به منظور بررسی اوضاع امنیتی در مرز ولسوالی خماب رفتند که با واکنش نظامی نیروهای ترکمنستان روبرو شده اند.

به گفته سرپرست اطلاعات و فرهنگ جوزجان، نیروهای امارت اسلامی در پاسخ  به حمله نیروهای مرزی ترکمنستان دست به شلیک زدند.

هلال بلخی می‌افزاید که به نیروهای امارت اسلامی در این درگیری آسیبی نرسیده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره