تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ملابرادر اوضاع افغانستان را حساس و ناگوار میداند

به دنبال نگرانی ها از احتمال رخ دادن بدترین فاجعه انسانی در افغانستان، معاون نخست، نخست وزیر امارت اسلامی اوضاع افغانستان را حساس می داند و از جامعه جهانی می خواهد تا بی درنظر داشت مسایل سیاسی، کمک های بشری را به کشور هر چه زودتر فراهم بسازد.

ملا عبدالغنی برابر در پیامی خطاب به کشورها و سازمان های جهانی میگوید که باشنده گان بسیاری از بخش های افغانستان به خواروبار، سرپناه و کمک های نقدی به گونه بی درنگ نیاز دارند.
                                                               
ملا عبدالغنی برادر، تحریم ها بر امارت اسلامی را ظالمانه میداند و تاکید می ورزد که تحریم های اقتصادی ایالات متحده، مردم افغانستان را باچالش های اقتصادی روبرو ساخته اند.

ملا عبدالغنی برادر،  معاون نخست رییس الوزرا، گفت:« در این شرایط حساس مردم افغانستان نیازمند کمک های فوری بشری جهان است و بندش پول ها اکنون این اوضاع را دشوار ساخته و مردم نیاز به مواد خوراکی و سرپناه دارند که باید عاجل برای شان رسانده شود.»

معاون نخست رییس الوزرا از کشورها و سازمان های جهانی می خواهد تا بی ملاحظات سیاسی مردم نادار افغانستان را در شرایط حساس کنونی از یاد نبرند.

ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست رییس الوزرا، گفت:«جهان باید بی ملاحضات سیاسی اکنون کمک های بشری را به نیازمندان افغانستان فراهم کند و با فرا رسیدن زمستان نیاز های مردم بیشتر شده اند.»

در حالی که بارنده گی های اخیر امیدواری ها را برای کاهش خشکسالی در کشور بیشتر ساخته اند اما برف کوچ و سرازیر شدن سیلاب ها زیان هایی به باشنده گان برخی از بخش ها وارد کرده اند.

حافظ محمد یعقوب، سرپرست ریاست حالات اضطرار وزارت فواید عامه، گفت:«در اثر بارنده گی های پسین در برخی ولایت ها خسارات مالی به مردم رسید و پل و پلچک ها خراب شدند اما به زودترین فرصت برای شان کمک ها رسیده شده اند.»

در همین حال عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل سیاسی، می گوید:«اگر جهان به عملی شدن شرایط شان از سوی امارت اسلامی پابند بمانند و کمک های شان را به افغانستان نفرستند ما در آینده نزدیک گواه فاجعه انسانی خواهیم بود.»

این درحالیست که سازمان های مدد رسان هشدار میدهند که زمستان کنونی شرایط زنده گی را برای بیش از بیست میلیون جمعیت افغانستان بدتر از پیش ساخته است.

در این میان سازمان ملل متحد به تازه گی اعلام کرده است که از هشت میلیارد دالری که برای کمک به افغانستان خواسته بود، تا کنون یک اعشاریه پنج میلیارد دالر گردآوری کرده است.

ملابرادر اوضاع افغانستان را حساس و ناگوار میداند

معاون نخست رییس الوزرا از کشورها و سازمان های جهانی می خواهد تا بی ملاحظات سیاسی مردم نادار افغانستان را در شرایط حساس کنونی از یاد نبرند.

تصویر بندانگشتی

به دنبال نگرانی ها از احتمال رخ دادن بدترین فاجعه انسانی در افغانستان، معاون نخست، نخست وزیر امارت اسلامی اوضاع افغانستان را حساس می داند و از جامعه جهانی می خواهد تا بی درنظر داشت مسایل سیاسی، کمک های بشری را به کشور هر چه زودتر فراهم بسازد.

ملا عبدالغنی برابر در پیامی خطاب به کشورها و سازمان های جهانی میگوید که باشنده گان بسیاری از بخش های افغانستان به خواروبار، سرپناه و کمک های نقدی به گونه بی درنگ نیاز دارند.
                                                               
ملا عبدالغنی برادر، تحریم ها بر امارت اسلامی را ظالمانه میداند و تاکید می ورزد که تحریم های اقتصادی ایالات متحده، مردم افغانستان را باچالش های اقتصادی روبرو ساخته اند.

ملا عبدالغنی برادر،  معاون نخست رییس الوزرا، گفت:« در این شرایط حساس مردم افغانستان نیازمند کمک های فوری بشری جهان است و بندش پول ها اکنون این اوضاع را دشوار ساخته و مردم نیاز به مواد خوراکی و سرپناه دارند که باید عاجل برای شان رسانده شود.»

معاون نخست رییس الوزرا از کشورها و سازمان های جهانی می خواهد تا بی ملاحظات سیاسی مردم نادار افغانستان را در شرایط حساس کنونی از یاد نبرند.

ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست رییس الوزرا، گفت:«جهان باید بی ملاحضات سیاسی اکنون کمک های بشری را به نیازمندان افغانستان فراهم کند و با فرا رسیدن زمستان نیاز های مردم بیشتر شده اند.»

در حالی که بارنده گی های اخیر امیدواری ها را برای کاهش خشکسالی در کشور بیشتر ساخته اند اما برف کوچ و سرازیر شدن سیلاب ها زیان هایی به باشنده گان برخی از بخش ها وارد کرده اند.

حافظ محمد یعقوب، سرپرست ریاست حالات اضطرار وزارت فواید عامه، گفت:«در اثر بارنده گی های پسین در برخی ولایت ها خسارات مالی به مردم رسید و پل و پلچک ها خراب شدند اما به زودترین فرصت برای شان کمک ها رسیده شده اند.»

در همین حال عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل سیاسی، می گوید:«اگر جهان به عملی شدن شرایط شان از سوی امارت اسلامی پابند بمانند و کمک های شان را به افغانستان نفرستند ما در آینده نزدیک گواه فاجعه انسانی خواهیم بود.»

این درحالیست که سازمان های مدد رسان هشدار میدهند که زمستان کنونی شرایط زنده گی را برای بیش از بیست میلیون جمعیت افغانستان بدتر از پیش ساخته است.

در این میان سازمان ملل متحد به تازه گی اعلام کرده است که از هشت میلیارد دالری که برای کمک به افغانستان خواسته بود، تا کنون یک اعشاریه پنج میلیارد دالر گردآوری کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره