تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار سازمان جهانی کار از آمار بلند بیکاری در افغانستان

سازمان جهانی کار در یک گزارش تازه می‌گوید که میزان بیکاری در افغانستان در حال افزایش است و احتمال دارد که تا اواسط سال ۲۰۲۲، بیش از نُه صد هزار تن دیگر نیز بیکار شوند.

در این گزارش آمده است: «اوضاع افغانستان بحرانی است و برای بهبود اوضاع و ثبات در این کشور به پشتیبانی و کمک نیاز است. کمک‌های بشری یک نیاز و یک اولویت است.»

سایره سبا عالمیار نمونه‌یی از کسانی است که همزمان با تحولات اخیر بیکار شده است، وی در شرعیات لیسانس دارد و نزدیک به بیست و سه سال در بخش‌های گونه‌گون کار کرده است.

خانم عالمیار، عضو پیشین شورای ولایتی بدخشان به طلوع‌نیوز گفت: «خدا شاهد است که تا دو و سه شب خواب ندارم. تشویش می‌کنم، درد می‌کشم، مریض استم و اولاد هایم که سویم می‌بینند، درد می‌کشند. پول هم ندارم که تداوی کنم.»

این بانو از چالش‌های اقتصادی‌اش سخن می‌زند و از امارت اسلامی خواست‌هایی دارد. وی افزود: «نیازمندی ها در افغانستان خیلی زیاد است. هیچ نیازی نیست که زنان قرنتین شوند.»

در کنار سایره، افرادی دیگری نیز در جامعه استند که با سرنوشت مشابه روبرو استند و از بام تا شام به دنبال پیدا کردن لقمه نانی برای خانواده‌های شان استند.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «بیشتر از بیست و دو میلیون انسان امروز با گرسنگی دست وپنجه نرم می‌کنند، اگر پول آزاد نشود، می‌تواند تبعات منفی در پی داشته باشد.»

از سوی هم، مسوولان در امارت اسلامی می‎گویند که روی خودکفایی اقتصادی در کشور بیشتر کار می‌کنند. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «باید سکتور خصوصی حمایت شود و از این طریق اشتغال زایی شود و امارت اسلامی در این راستا برنامه‌های خوبی روی دست دارد.»

با روی کار آمدن امارت اسلامی در کشور، بیش از نه میلیارد دالر ذخایر ارزی کشور در بانک‌های خارجی منجمد شده‌اند و این کار به چالش‌های اقتصادی در افغانستان افزوده است.

هشدار سازمان جهانی کار از آمار بلند بیکاری در افغانستان

در کنار سایره، افرادی دیگری نیز در جامعه استند که با سرنوشت مشابه روبرو استند و از بام تا شام به دنبال پیدا کردن لقمه نانی برای خانواده‌های شان استند.

تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی کار در یک گزارش تازه می‌گوید که میزان بیکاری در افغانستان در حال افزایش است و احتمال دارد که تا اواسط سال ۲۰۲۲، بیش از نُه صد هزار تن دیگر نیز بیکار شوند.

در این گزارش آمده است: «اوضاع افغانستان بحرانی است و برای بهبود اوضاع و ثبات در این کشور به پشتیبانی و کمک نیاز است. کمک‌های بشری یک نیاز و یک اولویت است.»

سایره سبا عالمیار نمونه‌یی از کسانی است که همزمان با تحولات اخیر بیکار شده است، وی در شرعیات لیسانس دارد و نزدیک به بیست و سه سال در بخش‌های گونه‌گون کار کرده است.

خانم عالمیار، عضو پیشین شورای ولایتی بدخشان به طلوع‌نیوز گفت: «خدا شاهد است که تا دو و سه شب خواب ندارم. تشویش می‌کنم، درد می‌کشم، مریض استم و اولاد هایم که سویم می‌بینند، درد می‌کشند. پول هم ندارم که تداوی کنم.»

این بانو از چالش‌های اقتصادی‌اش سخن می‌زند و از امارت اسلامی خواست‌هایی دارد. وی افزود: «نیازمندی ها در افغانستان خیلی زیاد است. هیچ نیازی نیست که زنان قرنتین شوند.»

در کنار سایره، افرادی دیگری نیز در جامعه استند که با سرنوشت مشابه روبرو استند و از بام تا شام به دنبال پیدا کردن لقمه نانی برای خانواده‌های شان استند.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «بیشتر از بیست و دو میلیون انسان امروز با گرسنگی دست وپنجه نرم می‌کنند، اگر پول آزاد نشود، می‌تواند تبعات منفی در پی داشته باشد.»

از سوی هم، مسوولان در امارت اسلامی می‎گویند که روی خودکفایی اقتصادی در کشور بیشتر کار می‌کنند. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «باید سکتور خصوصی حمایت شود و از این طریق اشتغال زایی شود و امارت اسلامی در این راستا برنامه‌های خوبی روی دست دارد.»

با روی کار آمدن امارت اسلامی در کشور، بیش از نه میلیارد دالر ذخایر ارزی کشور در بانک‌های خارجی منجمد شده‌اند و این کار به چالش‌های اقتصادی در افغانستان افزوده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره