Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت شهروندان از "افزایش روزافزون" بی‌کاری در کشور

برخی از شهروندان با شکایت از افزایش میزان بی‌کاری در کشور، گفته‌اند که نیافتن کار سبب برخی بیماری‌های روانی نزد شماری از جوانان شده است.

محمد یحیی که یک سال می‌شود از رشته پلان‌گذاری دانش‌گاه تعلیم و تربیه کابل فارغ شده و تااکنون کار پیدا نکرده گفت: «در جریان یک سال به بعضی ادار‌ه‌ها به‌خاطر وظیفه رفتیم، اما متاسفانه مثل سابق حال هم برای گرفتن وظیفه واسطه کار است.»

محمداقبال یکی دیگر از جوانان دانش‌آموخته در کابل گفت: «از حکومت فعلی خواست من این است که به جوانان فرصت‌های کاری را فراهم کنند تا جوانان برای آبادی کشور کار کنند.»

برخی دیگر از باشنده‌های پایتخت به این باورند که افزایش میزان بی‌کاری سبب شده تا شماری به بیماری‌های روانی مبتلا شوند و شماری هم یا هم دست به انجام جرم‌های جنایی بزنند.

رامین باشنده کابل می‌گوید: «در یک جامعه، جوانان آینده‌سازان جامعه می‌باشند که باید برای آنان در داخل کشور زمینه کار فراهم شود.»

وزارت کار و امور اجتماعی گفته است که در سال جاری خورشیدی برای بیش از ۱۰۰هزار نفر در کشور زمینه کار فراهم شده است.

سمیع‌الله ابراهیمی سخن‌گوی وزارت کار و امور اجتماعی به طلوع‌نیوز گفت: «وزارت کار و امور اجتماعی از آغاز سال ۱۴۰۲ خورشیدی تا اکنون برای بیش از ۱۱۰هزار نفر جواز کار داده و این به این معنی است که این افراد به‌گونه رسمی به وظیفه گماشته شده‌اند.»

در همین حال معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز به تازگی تفاهم‌نامه‌هایی را با ۶۰ نهاد خصوصی تحصیلی به امضا رسانده تا جوانان بتوانند در بخش‌های گوناگون با تخفیف ویژه به تحصیلات عالی خود ادامه دهند.

شکایت شهروندان از "افزایش روزافزون" بی‌کاری در کشور

وزارت کار و امور اجتماعی گفته است که در سال جاری خورشیدی برای بیش از ۱۰۰هزار نفر در کشور زمینه کار فراهم شده است.

تصویر بندانگشتی

برخی از شهروندان با شکایت از افزایش میزان بی‌کاری در کشور، گفته‌اند که نیافتن کار سبب برخی بیماری‌های روانی نزد شماری از جوانان شده است.

محمد یحیی که یک سال می‌شود از رشته پلان‌گذاری دانش‌گاه تعلیم و تربیه کابل فارغ شده و تااکنون کار پیدا نکرده گفت: «در جریان یک سال به بعضی ادار‌ه‌ها به‌خاطر وظیفه رفتیم، اما متاسفانه مثل سابق حال هم برای گرفتن وظیفه واسطه کار است.»

محمداقبال یکی دیگر از جوانان دانش‌آموخته در کابل گفت: «از حکومت فعلی خواست من این است که به جوانان فرصت‌های کاری را فراهم کنند تا جوانان برای آبادی کشور کار کنند.»

برخی دیگر از باشنده‌های پایتخت به این باورند که افزایش میزان بی‌کاری سبب شده تا شماری به بیماری‌های روانی مبتلا شوند و شماری هم یا هم دست به انجام جرم‌های جنایی بزنند.

رامین باشنده کابل می‌گوید: «در یک جامعه، جوانان آینده‌سازان جامعه می‌باشند که باید برای آنان در داخل کشور زمینه کار فراهم شود.»

وزارت کار و امور اجتماعی گفته است که در سال جاری خورشیدی برای بیش از ۱۰۰هزار نفر در کشور زمینه کار فراهم شده است.

سمیع‌الله ابراهیمی سخن‌گوی وزارت کار و امور اجتماعی به طلوع‌نیوز گفت: «وزارت کار و امور اجتماعی از آغاز سال ۱۴۰۲ خورشیدی تا اکنون برای بیش از ۱۱۰هزار نفر جواز کار داده و این به این معنی است که این افراد به‌گونه رسمی به وظیفه گماشته شده‌اند.»

در همین حال معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز به تازگی تفاهم‌نامه‌هایی را با ۶۰ نهاد خصوصی تحصیلی به امضا رسانده تا جوانان بتوانند در بخش‌های گوناگون با تخفیف ویژه به تحصیلات عالی خود ادامه دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره