Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نظرسنجی؛ سقف بی‌کاری و میزان قرض‌داری شهروندان بلندتر شده است

انستیتوت البیرونی در یک نظرسنجی دریافته است که با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، سقف بی‌کاری در میان مردان ۳۱ درصد و در میان زنان هم تا ٨ درصد در کشور بلندتر شده است.

بر بنیاد گزارشی که پس این نظرسنجی از سوی انستیتوت البیرونی نشر شده، میزان قرض‌داری خانواده‌ها در سال ۲۰۲۳ میلادی نسبت به ۲۰۲۱ میلادی ۶۷ درصد افزایش داشته و ۱۵ درصد مصاحبه شونده‌ها گان ناگزیر به فروش لوازم خانه خود شده‌اند.

در این نظرسنجی که با ۳۰۰ نفر مصاحبه شده، به ارزیابی اجتماعی و اقتصادی شهروندان در پایتخت پرداخته شده است.

بهاره که با ایجاد یک کارگاه خیاطی برای ۵۰ زن و دختر زمینه کار فراهم کرده، می‌گوید که کار و بار کارگاه او در سال های پیش پررونق بود؛ اما اکنون بازار فروش تولیدات آنان خیلی کم‌رنگ شده است. او یکی از علت‌های کمرنگ شدن بازار را اقتصاد ضعیف خانواده‌ها عنوان می‌کند.

بهاره زن کارآفرین به طلوع‌نیوز گفت: «مشکلات اقتصادی در میان طبقه ذکور و اناث در افغانستان بیشتر شده و توانایی خرید لباس را ندارند.»

با این حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که حکومت سرپرست تلاش می‌کند تا پروژه‌های کارآفرینی را برای بهبود اقتصاد مردم در کشور عملی کند.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد در این باره گفت: «امیدواری ما این است که به تدریج بتوانیم در ریشه‌کن ساختن فقر و بی‌کاری قدم‌های جدی را در سال جاری برداریم.»

سمیع‌الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید: «این وزارت در جریان این سال در حدود صدهزار جواز کار به هم‌وطنان توزیع کرده است و این به این معناست که دریافت کننده‌های جواز در اداره‌های امارتی و یا سکتور خصوصی صاحب شغل شده‌اند.»

برخی آگاهان به این باور اند که افغانستان پس از سال ۲۰۲۱ میلادی گواه کاهش رشد تولید ناخالص داخلی بود. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که در تقویت کشاورزی و توسعه بشری در کشور سرمایه‌گذاری کند تا از میزان فقر در کشور کاسته شود.

میرشکیب میر آگاه مسایل اقتصادی گفت: «این پژوهش معلومات ارزش‌مند را در رابطه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها در دو سال گذشته در شهر کابل ارایه می‌کند و نشان می‌دهد که بی‌کاری چهل درصد در میان خانواده‌های شهرنشین افزایش پیدا کرده.»

افزایش فقر و بی‌کاری در افغانستان یکی از نگرانی‌های بزرگ سازمان‌های بین‌المللی مددرسان است. به تازگی، اداره هماهنگ کننده کمک‌های سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۲۴ میلادی، حدود ۳ میلیارد دالر به هدف فراهم‌کردن کمک‌های بشری در افغانستان از جامعه جهانی و اداره‌های مددرسان بین‌المللی تقاضا کرده است.

نظرسنجی؛ سقف بی‌کاری و میزان قرض‌داری شهروندان بلندتر شده است

در این نظرسنجی که با ۳۰۰ نفر مصاحبه شده، به ارزیابی اجتماعی و اقتصادی شهروندان در پایتخت پرداخته شده است.

تصویر بندانگشتی

انستیتوت البیرونی در یک نظرسنجی دریافته است که با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، سقف بی‌کاری در میان مردان ۳۱ درصد و در میان زنان هم تا ٨ درصد در کشور بلندتر شده است.

بر بنیاد گزارشی که پس این نظرسنجی از سوی انستیتوت البیرونی نشر شده، میزان قرض‌داری خانواده‌ها در سال ۲۰۲۳ میلادی نسبت به ۲۰۲۱ میلادی ۶۷ درصد افزایش داشته و ۱۵ درصد مصاحبه شونده‌ها گان ناگزیر به فروش لوازم خانه خود شده‌اند.

در این نظرسنجی که با ۳۰۰ نفر مصاحبه شده، به ارزیابی اجتماعی و اقتصادی شهروندان در پایتخت پرداخته شده است.

بهاره که با ایجاد یک کارگاه خیاطی برای ۵۰ زن و دختر زمینه کار فراهم کرده، می‌گوید که کار و بار کارگاه او در سال های پیش پررونق بود؛ اما اکنون بازار فروش تولیدات آنان خیلی کم‌رنگ شده است. او یکی از علت‌های کمرنگ شدن بازار را اقتصاد ضعیف خانواده‌ها عنوان می‌کند.

بهاره زن کارآفرین به طلوع‌نیوز گفت: «مشکلات اقتصادی در میان طبقه ذکور و اناث در افغانستان بیشتر شده و توانایی خرید لباس را ندارند.»

با این حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که حکومت سرپرست تلاش می‌کند تا پروژه‌های کارآفرینی را برای بهبود اقتصاد مردم در کشور عملی کند.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد در این باره گفت: «امیدواری ما این است که به تدریج بتوانیم در ریشه‌کن ساختن فقر و بی‌کاری قدم‌های جدی را در سال جاری برداریم.»

سمیع‌الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید: «این وزارت در جریان این سال در حدود صدهزار جواز کار به هم‌وطنان توزیع کرده است و این به این معناست که دریافت کننده‌های جواز در اداره‌های امارتی و یا سکتور خصوصی صاحب شغل شده‌اند.»

برخی آگاهان به این باور اند که افغانستان پس از سال ۲۰۲۱ میلادی گواه کاهش رشد تولید ناخالص داخلی بود. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که در تقویت کشاورزی و توسعه بشری در کشور سرمایه‌گذاری کند تا از میزان فقر در کشور کاسته شود.

میرشکیب میر آگاه مسایل اقتصادی گفت: «این پژوهش معلومات ارزش‌مند را در رابطه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها در دو سال گذشته در شهر کابل ارایه می‌کند و نشان می‌دهد که بی‌کاری چهل درصد در میان خانواده‌های شهرنشین افزایش پیدا کرده.»

افزایش فقر و بی‌کاری در افغانستان یکی از نگرانی‌های بزرگ سازمان‌های بین‌المللی مددرسان است. به تازگی، اداره هماهنگ کننده کمک‌های سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۲۴ میلادی، حدود ۳ میلیارد دالر به هدف فراهم‌کردن کمک‌های بشری در افغانستان از جامعه جهانی و اداره‌های مددرسان بین‌المللی تقاضا کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره