تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت داخله: مرکز اطلاعات و دوربین‌های امنیتی دوباره فعال شده‌اند

وزارت داخله می‌گوید که پس از سقوط حکومت پیشین، بسیاری از بخش‌های این وزارت به شمول ریاست مخابره، بخش پایگاه اطلاعاتی (دیتابیس) و بخش‌های دیگر غیر فعال شده بودند، اما اکنون با گذشت بیش از ۵ ماه، دوباره فعال شده‌اند.

انجینر محمد ابراهیم، رییس مخابره و تکنالوژی عمومي وزارت داخله گفت: «در گذشته مدیریت این دیتاسنتر را به گونه کامل خارجی‌ها به پیش می‌بردند. بعد از فتح هیچ چیزی این دیتاسنتر فعال نبود و تمام سیستم از بین رفته بود.»

انجیر روح الله خپلواک، مدیر حفظ و مراقبت ریاست عمومی تکنالوژی معلوماتی گفت: «بعد از تحول دیتا سنتر کاملا بسته بود، ما جنراتور و یوپی‌اس را فعال کردیم تا دیتاسنتر بدون کدام مشکل برای مردم سهولت را فراهم کند.»

به گفته مسوولان وزارت داخله، دوربین‌های امنیتی در شهر کابل و لایت‌های دیگر کشور نیز فعال شده‌اند.

انجینر محمد ابراهیم، رییس ریاست مخابره و تکنالوژی عمومي وزارت داخله گفت: «این مدیریت به شمول شهر کابل در تمام ولایات به هزارها کمره‌ دارند و به خاطر تامین امینت فعال و نصب شده است.»

از سویی هم، برخی از آگاهان نظامی و شهروندان کشور، فعال شدن دوربین‌های امنیتی را در مرکز و ولایات از بهر کاهش جرم‌های جنایی مهم می‌دانند و انتظار دارند که با فعال شدن دوباره بخش پایگاه اطلاعاتی و دوربین‌های امنیتی وزارت داخله، میزان جرم‌های جنایی کاهش یابد.

صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی گفت: «فعال شدن اسنکرهای در های ورودی به پایتخت کشور در صورت که به شکل مسلکی و تخصصی مراقبت و مدیریت شود، برعلاوه در کاهش جرایم جنایی تاثیرات مثبت خواهد داشت و در ورود اشیای ممنوعه هم به وجه احسن جلوگیری خواهد شد.»

تمیم، باشنده کابل گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که این کمره‌های امنیتی را فعال کنند، چون بخاطر امنیت مردم خوب است.»

این در حالیست که به گفته وزارت داخله، پیش از این بخش اطلاعات یا دیتا سنتر وزارت داخله را خارجی‌ها مدیریت می‌کردند، به گونه‌یی که افغان‌ها به آن دست‌رسی نداشتند، اما اکنون کارمندان وزارت داخله به این بخش دسترسی کامل دارند.

وزارت داخله: مرکز اطلاعات و دوربین‌های امنیتی دوباره فعال شده‌اند

به گفته مسوولان وزارت داخله، دوربین‌های امنیتی در شهر کابل و لایت‌های دیگر کشور نیز فعال شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت داخله می‌گوید که پس از سقوط حکومت پیشین، بسیاری از بخش‌های این وزارت به شمول ریاست مخابره، بخش پایگاه اطلاعاتی (دیتابیس) و بخش‌های دیگر غیر فعال شده بودند، اما اکنون با گذشت بیش از ۵ ماه، دوباره فعال شده‌اند.

انجینر محمد ابراهیم، رییس مخابره و تکنالوژی عمومي وزارت داخله گفت: «در گذشته مدیریت این دیتاسنتر را به گونه کامل خارجی‌ها به پیش می‌بردند. بعد از فتح هیچ چیزی این دیتاسنتر فعال نبود و تمام سیستم از بین رفته بود.»

انجیر روح الله خپلواک، مدیر حفظ و مراقبت ریاست عمومی تکنالوژی معلوماتی گفت: «بعد از تحول دیتا سنتر کاملا بسته بود، ما جنراتور و یوپی‌اس را فعال کردیم تا دیتاسنتر بدون کدام مشکل برای مردم سهولت را فراهم کند.»

به گفته مسوولان وزارت داخله، دوربین‌های امنیتی در شهر کابل و لایت‌های دیگر کشور نیز فعال شده‌اند.

انجینر محمد ابراهیم، رییس ریاست مخابره و تکنالوژی عمومي وزارت داخله گفت: «این مدیریت به شمول شهر کابل در تمام ولایات به هزارها کمره‌ دارند و به خاطر تامین امینت فعال و نصب شده است.»

از سویی هم، برخی از آگاهان نظامی و شهروندان کشور، فعال شدن دوربین‌های امنیتی را در مرکز و ولایات از بهر کاهش جرم‌های جنایی مهم می‌دانند و انتظار دارند که با فعال شدن دوباره بخش پایگاه اطلاعاتی و دوربین‌های امنیتی وزارت داخله، میزان جرم‌های جنایی کاهش یابد.

صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی گفت: «فعال شدن اسنکرهای در های ورودی به پایتخت کشور در صورت که به شکل مسلکی و تخصصی مراقبت و مدیریت شود، برعلاوه در کاهش جرایم جنایی تاثیرات مثبت خواهد داشت و در ورود اشیای ممنوعه هم به وجه احسن جلوگیری خواهد شد.»

تمیم، باشنده کابل گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که این کمره‌های امنیتی را فعال کنند، چون بخاطر امنیت مردم خوب است.»

این در حالیست که به گفته وزارت داخله، پیش از این بخش اطلاعات یا دیتا سنتر وزارت داخله را خارجی‌ها مدیریت می‌کردند، به گونه‌یی که افغان‌ها به آن دست‌رسی نداشتند، اما اکنون کارمندان وزارت داخله به این بخش دسترسی کامل دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره