Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نصب بیش از هشتاد هزار دوربین مداربسته در پایتخت

وزارت داخله از نصب بیش از هشتاد هزار دوربین مداربسته در پایتخت خبر می‌دهد.

عبدالمتین قانع سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که آنان توانسته‌اند از طریق دوربین‌های مداربسته از بسیاری رویدادهای جنایی در پایتخت جلوگیری کنند.

آقای قانع می‌افزاید که در تلاش‌اند تا نصب این دوربین‌ها را در پایتخت و ولایت‌های کشور نیز افزایش دهند.

سخن‌گوی وزارت داخله در این باره گفت: «در مرکز کابل در حدود بیش از هشتادهزار کمره‌های امنیتی در نقاط مختلف مرکز، نقاط مزدحم و مهم نصب شده‌اند که اثری خوبی هم داشته و توسط آن توانسته ایم که مجرمین را به موقع دستگیر کنیم و یا بعضی از رویدادها را جلوگیری کنیم.»

شماری از باشندگان پایتخت نصب دوربین‌های مداربسته را یک اقدام نیک می‌دانند و از مسوولان می‌خواهند تا در فعال‌نگه داشتن این دوربین‌ها در سطح شهر توجه داشته باشند.

آنان از حکومت سرپرست نیز می‌خواهند تا روند نصب دوربین‌های مداربسته را در ولایت‌های دیگر نیز گسترش دهند.

ولایت خان باشنده کابل گفت: «نصب کمره‌های امنیتی به شرطی که فعال باشند، نه این‌که غیر فعال باشند. وقتی دزدی صورت می‌گیرد می‌گویند که برق نبود وقتی کمره امنیتی را می‌بینی.»

سید حسین باشنده دیگر کابل گفت: «کمره‌های که در شهرها نصب شده‌اند جلوی دزدی، ترور و گدودی در شهر را می‌گیرد.»

با این حال، برخی از آگاهان مسایل نظامی نصب دوربین‌های مداربسته را در کشور برای بهبود اوضاع امنیتی مهم می‌دانند.

محمد زلمی افغان‌یار آگاه مسایل نظامی گفت: «نصب کمره‌های امنیتی برای بررسی‌کنندگان جرایم جنایی موثریت داشته باشد و هم‌چنان آرامش روحی و روانی را برای شهروندان به میان آورد.»

پیش از این، وزارت داخله آمار داده بود که آنان بیش از ۶۲هزار دوربین مداربسته امنیتی را در شهر کابل نصب کرده‌اند.

نصب بیش از هشتاد هزار دوربین مداربسته در پایتخت

عبدالمتین قانع سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که آنان توانسته‌اند از طریق دوربین‌های مداربسته از بسیاری رویدادهای جنایی در پایتخت جلوگیری کنند.

تصویر بندانگشتی

وزارت داخله از نصب بیش از هشتاد هزار دوربین مداربسته در پایتخت خبر می‌دهد.

عبدالمتین قانع سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که آنان توانسته‌اند از طریق دوربین‌های مداربسته از بسیاری رویدادهای جنایی در پایتخت جلوگیری کنند.

آقای قانع می‌افزاید که در تلاش‌اند تا نصب این دوربین‌ها را در پایتخت و ولایت‌های کشور نیز افزایش دهند.

سخن‌گوی وزارت داخله در این باره گفت: «در مرکز کابل در حدود بیش از هشتادهزار کمره‌های امنیتی در نقاط مختلف مرکز، نقاط مزدحم و مهم نصب شده‌اند که اثری خوبی هم داشته و توسط آن توانسته ایم که مجرمین را به موقع دستگیر کنیم و یا بعضی از رویدادها را جلوگیری کنیم.»

شماری از باشندگان پایتخت نصب دوربین‌های مداربسته را یک اقدام نیک می‌دانند و از مسوولان می‌خواهند تا در فعال‌نگه داشتن این دوربین‌ها در سطح شهر توجه داشته باشند.

آنان از حکومت سرپرست نیز می‌خواهند تا روند نصب دوربین‌های مداربسته را در ولایت‌های دیگر نیز گسترش دهند.

ولایت خان باشنده کابل گفت: «نصب کمره‌های امنیتی به شرطی که فعال باشند، نه این‌که غیر فعال باشند. وقتی دزدی صورت می‌گیرد می‌گویند که برق نبود وقتی کمره امنیتی را می‌بینی.»

سید حسین باشنده دیگر کابل گفت: «کمره‌های که در شهرها نصب شده‌اند جلوی دزدی، ترور و گدودی در شهر را می‌گیرد.»

با این حال، برخی از آگاهان مسایل نظامی نصب دوربین‌های مداربسته را در کشور برای بهبود اوضاع امنیتی مهم می‌دانند.

محمد زلمی افغان‌یار آگاه مسایل نظامی گفت: «نصب کمره‌های امنیتی برای بررسی‌کنندگان جرایم جنایی موثریت داشته باشد و هم‌چنان آرامش روحی و روانی را برای شهروندان به میان آورد.»

پیش از این، وزارت داخله آمار داده بود که آنان بیش از ۶۲هزار دوربین مداربسته امنیتی را در شهر کابل نصب کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره