Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سهیل شاهین به حیث رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر گماشته شد

سهیل شاهین، نماینده پیشنهادی امارت اسلامی برای کرسی افغانستان در سازمان ملل، به حیث رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر گماشته شده است.

یک منبع امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که آقای شاهین همزمان نماینده پیشنهادی برای کرسی افغانستان در سازمان ملل نیز می‌باشد.

پیش از این و به ویژه در زمان گفت‌وگوهای صلح، ملاعبدالغنی برادر معاون رییس الوزرا رییس دفتر سیاسی در قطر بود.

سهیل شاهین به حیث رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر گماشته شد

Thumbnail

سهیل شاهین، نماینده پیشنهادی امارت اسلامی برای کرسی افغانستان در سازمان ملل، به حیث رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر گماشته شده است.

یک منبع امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که آقای شاهین همزمان نماینده پیشنهادی برای کرسی افغانستان در سازمان ملل نیز می‌باشد.

پیش از این و به ویژه در زمان گفت‌وگوهای صلح، ملاعبدالغنی برادر معاون رییس الوزرا رییس دفتر سیاسی در قطر بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره