Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت خارجه: با بسیاری سفارت های افغانستان رابطه داریم

سرپرست وزارت خارجه میگوید که کابل با بسیاری از سفارت های افغانستان در بیرون از کشور در ارتباط است. امیرخان متقی در دیدار اش از سفارت افغانستان در ترکیه می افزاید که امارت اسلامی تنخواه های دیپلوماتان و کارمندان برخی از سفارت های کشور را نیز پرداخته است.

این مقام امارت اسلامی تاکید می‌ورزد که هم اکنون روابط کابل با بسیاری از کشورها بهبود یافته است.

پس از پاکستان، ترکیه دومین کشوری است که امیرخان متقی از سفارت افغانستان در آن دیدن میکند.

اما در ترکیه آقای متقی در کنار پرچم و سفیر نظام جمهوری اسلامی افغانستان به کارمندان سفارت  افغانستان سخنرانی کرد.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، گفت: «اکثر سفارت ها با ما رابطه برقرار کرده اند، به اکثر شان معاشات رسیده، اکثر دیپلومات های سابق حالا اعتماد بدست آورده اند، این سلسله جریان دارد و آهسته آهسته تمام مشکلات حل خواهند شد.»

این مقام امارت اسلامی برداشتن برخی تحریم ها را بر افغانستان نتیجه دیپلوماسی حکومت کنونی با کشورهای منطقه و جهان میداند.

عزیز معارج، دیپلومات پیشین، می گوید: «اگر آنها توافق نامه دوحه را عملی نسازند و در داخل یک حکومت معیاری نسازند، جامعه بین‌الملل آنان را به رسمیت نخاهند شناخت.»

سر پرست وزیر، وزارت خارجه امارت اسلامی از چهره های سیاسی مخالف امارت اسلامی نیز میخواهد که دست از مخالفت بردارند.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، گفت: «کسانی که حالا خفه استند، گله دارند و تبلیغات می‌کنند، برای شان می‌گوییم که بس است. افغانستان دیگر توان نظریات مختلف که سراش تحمیل شود، را ندارد.»

از سویی هم اداره امور میگوید که کابینه‌ سرپرست امروز برای برگشت شخصیت‌های مختلف کشور یک کمیسیون ویژه را به رهبری مولوی شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن ایجاد کرده است.

سرپرست وزارت خارجه: با بسیاری سفارت های افغانستان رابطه داریم

سر پرست وزیر، وزارت خارجه امارت اسلامی از چهره های سیاسی مخالف امارت اسلامی نیز میخواهد که دست از مخالفت بردارند.

تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت خارجه میگوید که کابل با بسیاری از سفارت های افغانستان در بیرون از کشور در ارتباط است. امیرخان متقی در دیدار اش از سفارت افغانستان در ترکیه می افزاید که امارت اسلامی تنخواه های دیپلوماتان و کارمندان برخی از سفارت های کشور را نیز پرداخته است.

این مقام امارت اسلامی تاکید می‌ورزد که هم اکنون روابط کابل با بسیاری از کشورها بهبود یافته است.

پس از پاکستان، ترکیه دومین کشوری است که امیرخان متقی از سفارت افغانستان در آن دیدن میکند.

اما در ترکیه آقای متقی در کنار پرچم و سفیر نظام جمهوری اسلامی افغانستان به کارمندان سفارت  افغانستان سخنرانی کرد.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، گفت: «اکثر سفارت ها با ما رابطه برقرار کرده اند، به اکثر شان معاشات رسیده، اکثر دیپلومات های سابق حالا اعتماد بدست آورده اند، این سلسله جریان دارد و آهسته آهسته تمام مشکلات حل خواهند شد.»

این مقام امارت اسلامی برداشتن برخی تحریم ها را بر افغانستان نتیجه دیپلوماسی حکومت کنونی با کشورهای منطقه و جهان میداند.

عزیز معارج، دیپلومات پیشین، می گوید: «اگر آنها توافق نامه دوحه را عملی نسازند و در داخل یک حکومت معیاری نسازند، جامعه بین‌الملل آنان را به رسمیت نخاهند شناخت.»

سر پرست وزیر، وزارت خارجه امارت اسلامی از چهره های سیاسی مخالف امارت اسلامی نیز میخواهد که دست از مخالفت بردارند.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، گفت: «کسانی که حالا خفه استند، گله دارند و تبلیغات می‌کنند، برای شان می‌گوییم که بس است. افغانستان دیگر توان نظریات مختلف که سراش تحمیل شود، را ندارد.»

از سویی هم اداره امور میگوید که کابینه‌ سرپرست امروز برای برگشت شخصیت‌های مختلف کشور یک کمیسیون ویژه را به رهبری مولوی شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن ایجاد کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره