Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متقی: کمک های بشری به افغانستان گره گشای بحران اقتصادی نیستند

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه در یک گفت وگو با تلویزیون «تی آر تی» ترکیه کمک‌های بشری را به افغانستان گره گشای بحران اقتصادی در کشور نمی‌داند و خواهان کمک های جهانی در بخش پروژه های توسعه‌یی در افغانستان است.

امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه، گفت:«ما می خواهیم که افغانستان به سمت خوبی برود و مشکلات تمامی مردم افغانستان حل شوند باید در کنار کمک های انسان دوستانه به مردم افغانستان، کمک های توسعه یی نیز به افغانستان صورت بگیرد تا زمینه کار وبار فراهم شود.»

امیر خان متقی در این گفت وگو بار دیگر تاکید می ورزد که امارت اسلامی شرایط به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده است و باید به رسمیت شناخته شود.
وی ادعا می کند که حکومت سرپرست امارت اسلامی همه شمول است.

امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه، می گوید:«نظام فعلی یک نظامی است که از قوم و منطقه خاصی تشکیل نشده است بل که نظام ساخته شده از سوی تمام افغانان است و همه در آن سهم گرفته اند.»

اما ولی فروزان، آگاه روابط بین الملل، در باره مشروعیت چنین میگوید:«مشروعیت از خارج گرفته نمی شود؛ خواست های جامعه جهانی خواست های مردم افغانستان نیز استند مانند آزادی بیان، حقوق شهروندی، حقوق زنان و مشارکت سیاسی.»

در همین حال شهزاده مسعود، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«امارت اسلامی افغانستان پیش از همه نشست ملی که جرگه است را دایر کند که تمام اقشار افغانستان در آن سهم داشته باشند و امیدواری هم است که جامعه جهانی هم امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد.»

از سوی هم کمیشنرِ عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان می‌گوید که افغانستان به کمک های بیشتر جهانی نیاز دارد و جهان نمی تواند این کشور را به فراموشی بسپارد. وی که به تازه گی به افغانستان آمده است می گوید که ادامه جنگ روسیه و اوکرایین نباید سبب آن شود که افغانستان به فراموشی سپرده شود. 

فلیپو گراندی، کمیشنرِ عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان، گفت:«ما باید راه حل های را جستجو کنیم و نیز پروژه های واقعی را در افغانستان روی دست بگیریم و در این باره به پشتیبانی جهانی نیاز داریم.»

با این هم با آنکه کمک های جهانی به افغانستان ادامه دارند اما تاکنون این کمک ها نتوانسته اند که در از میان برداشتن چالش های اقتصادی اثرهای چشمگیر داشته باشند.

متقی: کمک های بشری به افغانستان گره گشای بحران اقتصادی نیستند

امیر خان متقی در این گفت وگو بار دیگر تاکید می ورزد که امارت اسلامی شرایط به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده است و باید به رسمیت شناخته شود.

تصویر بندانگشتی

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه در یک گفت وگو با تلویزیون «تی آر تی» ترکیه کمک‌های بشری را به افغانستان گره گشای بحران اقتصادی در کشور نمی‌داند و خواهان کمک های جهانی در بخش پروژه های توسعه‌یی در افغانستان است.

امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه، گفت:«ما می خواهیم که افغانستان به سمت خوبی برود و مشکلات تمامی مردم افغانستان حل شوند باید در کنار کمک های انسان دوستانه به مردم افغانستان، کمک های توسعه یی نیز به افغانستان صورت بگیرد تا زمینه کار وبار فراهم شود.»

امیر خان متقی در این گفت وگو بار دیگر تاکید می ورزد که امارت اسلامی شرایط به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده است و باید به رسمیت شناخته شود.
وی ادعا می کند که حکومت سرپرست امارت اسلامی همه شمول است.

امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه، می گوید:«نظام فعلی یک نظامی است که از قوم و منطقه خاصی تشکیل نشده است بل که نظام ساخته شده از سوی تمام افغانان است و همه در آن سهم گرفته اند.»

اما ولی فروزان، آگاه روابط بین الملل، در باره مشروعیت چنین میگوید:«مشروعیت از خارج گرفته نمی شود؛ خواست های جامعه جهانی خواست های مردم افغانستان نیز استند مانند آزادی بیان، حقوق شهروندی، حقوق زنان و مشارکت سیاسی.»

در همین حال شهزاده مسعود، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«امارت اسلامی افغانستان پیش از همه نشست ملی که جرگه است را دایر کند که تمام اقشار افغانستان در آن سهم داشته باشند و امیدواری هم است که جامعه جهانی هم امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد.»

از سوی هم کمیشنرِ عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان می‌گوید که افغانستان به کمک های بیشتر جهانی نیاز دارد و جهان نمی تواند این کشور را به فراموشی بسپارد. وی که به تازه گی به افغانستان آمده است می گوید که ادامه جنگ روسیه و اوکرایین نباید سبب آن شود که افغانستان به فراموشی سپرده شود. 

فلیپو گراندی، کمیشنرِ عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان، گفت:«ما باید راه حل های را جستجو کنیم و نیز پروژه های واقعی را در افغانستان روی دست بگیریم و در این باره به پشتیبانی جهانی نیاز داریم.»

با این هم با آنکه کمک های جهانی به افغانستان ادامه دارند اما تاکنون این کمک ها نتوانسته اند که در از میان برداشتن چالش های اقتصادی اثرهای چشمگیر داشته باشند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره