Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

موانع فرا راه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در افغانستان

برخی از سرمایه‌گذاران افغانستان در بیرون از کشور مشکلات بانکی، محدودیت‌ها بر آموزش دختران و تحریم‌های جهانی را بزرگترین موانع فراراه سرمایه‌گذاری شان در افغانستان می‌دانند.

رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی در یک گفت‌وگوی ویژه طلوع‌نيوز، مراودات بانکی با جهان را مهم می‌داند و می‌گوید که با گذشت نه ماه تاکنون مشکلات بانکی افغانستان برطرف نشده اند.

عبیدالله صدرخیل، رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی، گفت: «بانک برای تاجر مهم است که تا حال در نه ماه مشکل تاجران حل نشده است.»

در همین حال، معروف ظفر، رییس اتحادیه سراسری تولید و پروسس مرغ داری افغانستان، می‌گوید: «مشکلات بانکی است، در حدود یک میلیارد افغانی دولت قبلی از شرکت‌های ما مقروض است و باید این مشکل حل شود.»

اما سرپرست وزارت صنعت و تجارت اطمینان می‌دهد که به زودی در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه خبر خوش خواهد رسید، اما در باره مشکلات بانکی به این باور است که این مشکلات بر افغانستان تحمیل شده اند.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، گفت: «لایسنس که امریکا گفته بود باز می‌کنیم، اما مسایل بانک افغانستان حل می‌کنیم تا حال مشکل داریم و بعد از این که مشکلات که بین روسیه و اوکراین آمد، مشکل افغانستان را بیشتر ساخت.»

و اما رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی به این باور است که اگر تحریم‌های جهانی و محدودیت‌ها در داخل افغانستان برداشته شوند، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی و اماراتی در معادن، انرژی و دیگر بخش‌های افغانستان سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

عبیدالله صدرخیل افزود: «وقتی که حکومت نو ما زیر سنکشن (تحریم) باشد، کسی به رسمیت نشاسد، تاجر آنرا هم کس به رسمیت نمی‌شناسد، کمپنی آن را نیز کسی به رسمیت نمی شناسد، کمپنی خارجی هم معامله نمی‌کند که تو از کدام کشور هستی با کی معامله می‌کند. حکومت نو باید سر از این کار کند که همراه جامعه جهانی جور بیاید.»

نورالدین عزیزی افزود: «کنار آمدن جهان با خود جهان ارتباط دارد و ما باهیچ کس مشکل نداریم، تعهد که امارت اسلامی داده از افغانستان به هیچ کس شرر نمی‌رسد و از هیچ کس به افغانستان ضرر نرسد.»

برخی از سرمایه‌گذاران افغانستان در بیرون از کشور میلیون‌ها دالر سرمایه‌گذاری کرده اند.

آمارهای شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی نشان می‌دهند که بازرگانان و سرمایه‌گذاران افغانستان تنها در امارات بیش از ده میلیارد دالر سرمایه‌گذاری کرده اند.

موانع فرا راه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در افغانستان

عبیدالله صدرخیل به این باور است که اگر تحریم‌های جهانی و محدودیت‌ها در داخل افغانستان برداشته شوند، بسیاری از سرمایه‌گذاران در افغانستان سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

برخی از سرمایه‌گذاران افغانستان در بیرون از کشور مشکلات بانکی، محدودیت‌ها بر آموزش دختران و تحریم‌های جهانی را بزرگترین موانع فراراه سرمایه‌گذاری شان در افغانستان می‌دانند.

رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی در یک گفت‌وگوی ویژه طلوع‌نيوز، مراودات بانکی با جهان را مهم می‌داند و می‌گوید که با گذشت نه ماه تاکنون مشکلات بانکی افغانستان برطرف نشده اند.

عبیدالله صدرخیل، رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی، گفت: «بانک برای تاجر مهم است که تا حال در نه ماه مشکل تاجران حل نشده است.»

در همین حال، معروف ظفر، رییس اتحادیه سراسری تولید و پروسس مرغ داری افغانستان، می‌گوید: «مشکلات بانکی است، در حدود یک میلیارد افغانی دولت قبلی از شرکت‌های ما مقروض است و باید این مشکل حل شود.»

اما سرپرست وزارت صنعت و تجارت اطمینان می‌دهد که به زودی در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه خبر خوش خواهد رسید، اما در باره مشکلات بانکی به این باور است که این مشکلات بر افغانستان تحمیل شده اند.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، گفت: «لایسنس که امریکا گفته بود باز می‌کنیم، اما مسایل بانک افغانستان حل می‌کنیم تا حال مشکل داریم و بعد از این که مشکلات که بین روسیه و اوکراین آمد، مشکل افغانستان را بیشتر ساخت.»

و اما رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی به این باور است که اگر تحریم‌های جهانی و محدودیت‌ها در داخل افغانستان برداشته شوند، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی و اماراتی در معادن، انرژی و دیگر بخش‌های افغانستان سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

عبیدالله صدرخیل افزود: «وقتی که حکومت نو ما زیر سنکشن (تحریم) باشد، کسی به رسمیت نشاسد، تاجر آنرا هم کس به رسمیت نمی‌شناسد، کمپنی آن را نیز کسی به رسمیت نمی شناسد، کمپنی خارجی هم معامله نمی‌کند که تو از کدام کشور هستی با کی معامله می‌کند. حکومت نو باید سر از این کار کند که همراه جامعه جهانی جور بیاید.»

نورالدین عزیزی افزود: «کنار آمدن جهان با خود جهان ارتباط دارد و ما باهیچ کس مشکل نداریم، تعهد که امارت اسلامی داده از افغانستان به هیچ کس شرر نمی‌رسد و از هیچ کس به افغانستان ضرر نرسد.»

برخی از سرمایه‌گذاران افغانستان در بیرون از کشور میلیون‌ها دالر سرمایه‌گذاری کرده اند.

آمارهای شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی نشان می‌دهند که بازرگانان و سرمایه‌گذاران افغانستان تنها در امارات بیش از ده میلیارد دالر سرمایه‌گذاری کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره