Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازداشت ده ها باشنده ولایت پنجشیر از سوی نیروهای امارت اسلامی

مقام های محلی پنجشیر بازداشت ۳۰ تا ۴۰ باشنده این ولایت را از سوی نیروهای امارت اسلامی تایید می‌کنند.

سخنگوی والی پنجشیر میگوید که مقام ولایت پنجشیر و شورای علمای این ولایت در حالی بررسی علت اصلی بازداشت این افراد استند و بازداشت شده گان به زودی رها خواهند شد.

در روزهای پسین گزارش هایی از بازداشت گروهی، شماری از باشنده گان ولایت پنجشیر پخش شده اند.

در همین حال یک نوار تصویری که در شبکه های اجتماعی دست به دست میشود نیز ظاهرا بازداشت شماری را در این ولایت نشان میدهد.

یک باشنده پنجشیر در این باره گفت:«مردم را خواستند که کمک های سازمان ملل متحد است وقتی که مردم را در آنجا برای اخذ کمک ها دعوت می کنند آنان را گرفتار می کنند و توسط وسایط انترنشنل میبرند زندان های پنجشیر.»

سخنگوی والی ولایت پنجشیر با تایید بازداشت ۳۰ تا ۴۰ باشنده پنجشیر از سوی نیروهای امارت اسلامی میگوید که این افراد به علت سوی تفاهم بازداشت شده اند و پس از بررسی ها دوباره رها خواهند شد.

ابوبکر صدیقی، سخنگوی والی پنجشیر، گفت:«گزارشهای که ما داریم تعدادی از افراد توسط نیرو های امارت اسلامی به دلیل یک سوی ذهن که داشتند البته سوی ذهن که در رابطه به آنها داشتند بازداشت شده اند و اما شورای علما و مقام ولایت پنجشیر در تلاش استند و بررسی ها در این مورد جریان دارند که این افراد به کدام علت بازداشت شده اند.»

از سوی هم شماری از آگاهان مسایل نظامی به این باور استند که بازداشت های غیر نظامیان فاصله میان مردم و امارت اسلامی را بیشتر خواهد ساخت.

عزیز ستانکزی، نظامی پیشین، گفت:«اگر خود طالب ها این کار را می کنند و به آزار و اذیت مردم می پردازند مردم را میگیرند لت و کوب می کنند، بندی می کنند بنام اینکه بچه کاکای تو در آنجا جنگ می کند یا تو بچه مامای فلان آدم استی کار درست نیست کار عاقلانه نیست.»

حکمت الله میرزاده، استاد دانشگاه، می گوید:«بازداشت های خودسرانه گروهی و انفرادی افراد ملکی از سوی نیروهای امارت اسلامی در شرایط کنونی هیچ گونه منطقی به غیر از ایجاد ترس وحشت در  میان جامعه ندارد.»
این در حالیست که پیش از این ادعاهای از شکنجه و قتل برخی از غیر نظامیان در پنجشیر نیز پخش شده اند؛ادعاهای که امارت اسلامی همواره آن را رد کرده است.

بازداشت ده ها باشنده ولایت پنجشیر از سوی نیروهای امارت اسلامی

در روزهای پسین گزارش هایی از بازداشت گروهی، شماری از باشنده گان ولایت پنجشیر پخش شده اند.

تصویر بندانگشتی

مقام های محلی پنجشیر بازداشت ۳۰ تا ۴۰ باشنده این ولایت را از سوی نیروهای امارت اسلامی تایید می‌کنند.

سخنگوی والی پنجشیر میگوید که مقام ولایت پنجشیر و شورای علمای این ولایت در حالی بررسی علت اصلی بازداشت این افراد استند و بازداشت شده گان به زودی رها خواهند شد.

در روزهای پسین گزارش هایی از بازداشت گروهی، شماری از باشنده گان ولایت پنجشیر پخش شده اند.

در همین حال یک نوار تصویری که در شبکه های اجتماعی دست به دست میشود نیز ظاهرا بازداشت شماری را در این ولایت نشان میدهد.

یک باشنده پنجشیر در این باره گفت:«مردم را خواستند که کمک های سازمان ملل متحد است وقتی که مردم را در آنجا برای اخذ کمک ها دعوت می کنند آنان را گرفتار می کنند و توسط وسایط انترنشنل میبرند زندان های پنجشیر.»

سخنگوی والی ولایت پنجشیر با تایید بازداشت ۳۰ تا ۴۰ باشنده پنجشیر از سوی نیروهای امارت اسلامی میگوید که این افراد به علت سوی تفاهم بازداشت شده اند و پس از بررسی ها دوباره رها خواهند شد.

ابوبکر صدیقی، سخنگوی والی پنجشیر، گفت:«گزارشهای که ما داریم تعدادی از افراد توسط نیرو های امارت اسلامی به دلیل یک سوی ذهن که داشتند البته سوی ذهن که در رابطه به آنها داشتند بازداشت شده اند و اما شورای علما و مقام ولایت پنجشیر در تلاش استند و بررسی ها در این مورد جریان دارند که این افراد به کدام علت بازداشت شده اند.»

از سوی هم شماری از آگاهان مسایل نظامی به این باور استند که بازداشت های غیر نظامیان فاصله میان مردم و امارت اسلامی را بیشتر خواهد ساخت.

عزیز ستانکزی، نظامی پیشین، گفت:«اگر خود طالب ها این کار را می کنند و به آزار و اذیت مردم می پردازند مردم را میگیرند لت و کوب می کنند، بندی می کنند بنام اینکه بچه کاکای تو در آنجا جنگ می کند یا تو بچه مامای فلان آدم استی کار درست نیست کار عاقلانه نیست.»

حکمت الله میرزاده، استاد دانشگاه، می گوید:«بازداشت های خودسرانه گروهی و انفرادی افراد ملکی از سوی نیروهای امارت اسلامی در شرایط کنونی هیچ گونه منطقی به غیر از ایجاد ترس وحشت در  میان جامعه ندارد.»
این در حالیست که پیش از این ادعاهای از شکنجه و قتل برخی از غیر نظامیان در پنجشیر نیز پخش شده اند؛ادعاهای که امارت اسلامی همواره آن را رد کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره