Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدگاه‌های گونه‌گون در باره سرنگون شدن یک چرخبال نظامی در پنجشیر

دیدگاه‌ها در باره سرنگون شدن یک چرخبال نظامی در ولایت پنجشیر گونه گون استند. جبهه مقاومت با پخش تصویر هایی ادعا میکند که این چرخبال را سرنگون ساخته اند و سرنشینان‌اش به دست آنان افتاده اند.

اما سخنگوی والی پنجشیر با رد این گفته ها می گوید که برخی از این تصویر ها تازه نیستند.

سخنگوی والی پنجشیر می افزاید که این چرخبال نشست اضطراری کرده است و به سرنشینان آن آسیب نرسیده است.

ابوبکر صدیقی، سخنگوی والی پنجشیر، گفت: «ساحه در دست نیروهای امارت اسلامی است و به سرنشینان آن البته هیچ آسیبی متوجه نشده است، آنچه که از رسانه‌های اجتماعی منتشر شده برخی از این تصاویر البته از قبل است.»

در همین حال وزارت دفاع می گوید که این چرخبال پس از نشست اضطراری در دره آرزوی ولایت پنجشیر مورد حمله قرار گرفته است و بررسی ها در این باره ادامه دارند.

در اعلامیه وزارت دفاع آمده است:«یک روز قبل یک هلیکوپتر نوع (MI-۱۷) وزارت دفاع ملی که تازه توسط مهندسان قوای هوایی کشور ترمیم و تحت پروازهای آزمایشی قرار داشت و در اثر دچار مشکلات تخنیکی در مربوطات دره "آرزو" نشست اضطراری نمود. بر اساس معلومات ابتدایی پس از نشست اضطراری باغیان با استفاده از فرصت هلیکوپتر را به آتش کشیده و از ساحه متواری شدند. وزارت دفاع ملی پس از تحقیقات کامل در این زمینه جزئیات بیشتر را شریک خواهد ساخت.»

طلوع‌نیوز به علت دسترسی نداشتن به ساحه نمی‌تواند ادعای سرنگون شدن و یا نشست اضطراری این چرخبال و یا رد آن را به گونه مستقل تایید نماید.

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی، گفت: «بهتر است که طالبان در این مورد اساسی فکر کنند، در فکر سازش، در فکر مذاکره و راه حل این مسله از راه گفت‌وگو، صلح و مذاکرات باشند. در صورت که این وضعیت ادامه پیدا کند، بدون شک وضعیت افغانستان در آینده‌های بسیار نزدیک ممکن تغییر کند و ابعاد و جغرافیای جنگ وسیع تر شود.»

از سوی هم احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در یک گفت وگو با شبکه العربیه میگوید که جنگ بر این جبهه تحمیل شده است.

وی تاکید می‌ورزد در صورت تغییر رویکرد طالبان و پذیرش گفت وگو های صلح او نیز صلح را بر جنگ ترجیح خواهد داد.

احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت، گفت:«چون جنگ برما همیشه تحمیل شده است این چیزی نیست که ما از آن لذت ببریم اما ما باید بجنگیم چون گزینه یی دیگری نداریم.»

و اما امارت اسلامی تاکنون در این باره ابراز نظر نکرده است.

پس از سرنگونی دولت پیشین افغانستان گفت وگوهایی میان هیات های امارت اسلامی و جبهه مقاومت انجام شدند اما ظاهرا دیده می‌شود که این گفت وگوها نتیجه یی نداشته اند.

دیدگاه‌های گونه‌گون در باره سرنگون شدن یک چرخبال نظامی در پنجشیر

پس از سرنگونی دولت پیشین افغانستان گفت وگوهایی میان هیات های امارت اسلامی و جبهه مقاومت انجام شدند اما ظاهرا دیده می‌شود که این گفت وگوها نتیجه یی نداشته اند.

تصویر بندانگشتی

دیدگاه‌ها در باره سرنگون شدن یک چرخبال نظامی در ولایت پنجشیر گونه گون استند. جبهه مقاومت با پخش تصویر هایی ادعا میکند که این چرخبال را سرنگون ساخته اند و سرنشینان‌اش به دست آنان افتاده اند.

اما سخنگوی والی پنجشیر با رد این گفته ها می گوید که برخی از این تصویر ها تازه نیستند.

سخنگوی والی پنجشیر می افزاید که این چرخبال نشست اضطراری کرده است و به سرنشینان آن آسیب نرسیده است.

ابوبکر صدیقی، سخنگوی والی پنجشیر، گفت: «ساحه در دست نیروهای امارت اسلامی است و به سرنشینان آن البته هیچ آسیبی متوجه نشده است، آنچه که از رسانه‌های اجتماعی منتشر شده برخی از این تصاویر البته از قبل است.»

در همین حال وزارت دفاع می گوید که این چرخبال پس از نشست اضطراری در دره آرزوی ولایت پنجشیر مورد حمله قرار گرفته است و بررسی ها در این باره ادامه دارند.

در اعلامیه وزارت دفاع آمده است:«یک روز قبل یک هلیکوپتر نوع (MI-۱۷) وزارت دفاع ملی که تازه توسط مهندسان قوای هوایی کشور ترمیم و تحت پروازهای آزمایشی قرار داشت و در اثر دچار مشکلات تخنیکی در مربوطات دره "آرزو" نشست اضطراری نمود. بر اساس معلومات ابتدایی پس از نشست اضطراری باغیان با استفاده از فرصت هلیکوپتر را به آتش کشیده و از ساحه متواری شدند. وزارت دفاع ملی پس از تحقیقات کامل در این زمینه جزئیات بیشتر را شریک خواهد ساخت.»

طلوع‌نیوز به علت دسترسی نداشتن به ساحه نمی‌تواند ادعای سرنگون شدن و یا نشست اضطراری این چرخبال و یا رد آن را به گونه مستقل تایید نماید.

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی، گفت: «بهتر است که طالبان در این مورد اساسی فکر کنند، در فکر سازش، در فکر مذاکره و راه حل این مسله از راه گفت‌وگو، صلح و مذاکرات باشند. در صورت که این وضعیت ادامه پیدا کند، بدون شک وضعیت افغانستان در آینده‌های بسیار نزدیک ممکن تغییر کند و ابعاد و جغرافیای جنگ وسیع تر شود.»

از سوی هم احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در یک گفت وگو با شبکه العربیه میگوید که جنگ بر این جبهه تحمیل شده است.

وی تاکید می‌ورزد در صورت تغییر رویکرد طالبان و پذیرش گفت وگو های صلح او نیز صلح را بر جنگ ترجیح خواهد داد.

احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت، گفت:«چون جنگ برما همیشه تحمیل شده است این چیزی نیست که ما از آن لذت ببریم اما ما باید بجنگیم چون گزینه یی دیگری نداریم.»

و اما امارت اسلامی تاکنون در این باره ابراز نظر نکرده است.

پس از سرنگونی دولت پیشین افغانستان گفت وگوهایی میان هیات های امارت اسلامی و جبهه مقاومت انجام شدند اما ظاهرا دیده می‌شود که این گفت وگوها نتیجه یی نداشته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره