Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

زمین‌لرزه مرگبار؛ مسوولان: بیش از ۳ هزار خانه ویران شده‌اند

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی می‌گوید که در زمین‌لرزه پسین در کشور بیش از سه هزار خانه ویران شده اند.

شمس الدین حقیار، مسوول اداره ملی مدیریت رویدادهای طبیعی، گفت: «در این زلزله مردم بسیار زیاد متضرر شده اند، ما از تمام دنیا، از تمام کشورهای اسلامی و جهان می‌خواهیم که با مردم رنج دیده افغانستان کمک بکند.»

معین اداری این وزارت می‌افزاید که تاکنون عملیات نجات پایان نیافته است و احتمال دارد شمار جان‌باخته‌گان و زخمیان افزایش یابد.

با گذشت دو روز تاکنون عملیات گروه‌های نجات پایان نیافته است و آمبولانس ها هنوزهم یکی پی دیگر به پکتیکا می‌آیند تا گیرمانده‌گان را بیرون بکشند.

در گوشه از پکتیکا اما دیده می‌شود که برخی از باشنده‌گان این ولایت برای دفن جان‌باخته‌گان گورهای گروهی کَنده اند.

یک باشنده پکتیکا، گفت: «مردم از ولسوالی‌های دیگر برای کندن این قبرها آمدند. تلفات سنگین به مردم ولسوالی گیان پکتیکا وارد شده است.»

باشنده دیگر پکتیکا، می‌گوید: «در حدود ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ خانه‌ها تخریب شده اند، به طور عموم اکثر مناطق این ولسوالی تخریب شده است.»

زمین‌لرزه بامداد چهارشنبه در ولایت پکتیکا، زیان‌های هنگفت مالی را به باشنده‌گان ولسوالی‌های گیان، برمل، زیروک و نیکه این ولایت وارد کرده است.

ولسوالی سپیری خوست نیز وضعیت مشابه با ولسوالی‌های پکتیکا دارد. شماری از باشنده‌گان ولایت‌های خوست و پکتیکا خواهان کمک‌های بیشتر نهاد های کمک کننده داخلی و خارجی استند.

یک باشنده پکتیکا، گفت: «صدای زلزله بسیار هیبتناک بود و این زلزله بسیار شدید بود.»

غلام غوث ناصری، معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادها می‌گوید: «بیشتر از سه هزار منازل مسکونی کلن و قسمن تخریب شده اند، سایر اموال مردم نیز از بین رفته و ده‌ها راس مواشی نیز تلف شده اند. بناء، می‌توان گفت خسارات مالی که به مردم رسیده به ارزش میلیون‌ها دالر می‌باشد.»

در همین حال، سرپرست وزارت امور داخله هنگام دیدار از بخش‌های آسیب دیده در اثر زمین‌لرزه به مردم وعده هرگونه همکاری را داد.

ظاهرا دیده می‌شود که شماری از نهادهای کمک کننده داخلی و خارجی کمک‌های شان را به این بخش آسیب دیده کشور رسانیده اند، اما به گفته مقام‌های محلی این کمک‌ها بسنده نیستند و نیاز به کمک بیشتر است.

زمین‌لرزه مرگبار؛ مسوولان: بیش از ۳ هزار خانه ویران شده‌اند

در همین حال سرپرست وزارت امور داخله هنگام دیدار از بخش های آسیب دیده در اثر زمین لرزه به مردم وعده هر گونه همکاری را داد.

Thumbnail

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی می‌گوید که در زمین‌لرزه پسین در کشور بیش از سه هزار خانه ویران شده اند.

شمس الدین حقیار، مسوول اداره ملی مدیریت رویدادهای طبیعی، گفت: «در این زلزله مردم بسیار زیاد متضرر شده اند، ما از تمام دنیا، از تمام کشورهای اسلامی و جهان می‌خواهیم که با مردم رنج دیده افغانستان کمک بکند.»

معین اداری این وزارت می‌افزاید که تاکنون عملیات نجات پایان نیافته است و احتمال دارد شمار جان‌باخته‌گان و زخمیان افزایش یابد.

با گذشت دو روز تاکنون عملیات گروه‌های نجات پایان نیافته است و آمبولانس ها هنوزهم یکی پی دیگر به پکتیکا می‌آیند تا گیرمانده‌گان را بیرون بکشند.

در گوشه از پکتیکا اما دیده می‌شود که برخی از باشنده‌گان این ولایت برای دفن جان‌باخته‌گان گورهای گروهی کَنده اند.

یک باشنده پکتیکا، گفت: «مردم از ولسوالی‌های دیگر برای کندن این قبرها آمدند. تلفات سنگین به مردم ولسوالی گیان پکتیکا وارد شده است.»

باشنده دیگر پکتیکا، می‌گوید: «در حدود ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ خانه‌ها تخریب شده اند، به طور عموم اکثر مناطق این ولسوالی تخریب شده است.»

زمین‌لرزه بامداد چهارشنبه در ولایت پکتیکا، زیان‌های هنگفت مالی را به باشنده‌گان ولسوالی‌های گیان، برمل، زیروک و نیکه این ولایت وارد کرده است.

ولسوالی سپیری خوست نیز وضعیت مشابه با ولسوالی‌های پکتیکا دارد. شماری از باشنده‌گان ولایت‌های خوست و پکتیکا خواهان کمک‌های بیشتر نهاد های کمک کننده داخلی و خارجی استند.

یک باشنده پکتیکا، گفت: «صدای زلزله بسیار هیبتناک بود و این زلزله بسیار شدید بود.»

غلام غوث ناصری، معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادها می‌گوید: «بیشتر از سه هزار منازل مسکونی کلن و قسمن تخریب شده اند، سایر اموال مردم نیز از بین رفته و ده‌ها راس مواشی نیز تلف شده اند. بناء، می‌توان گفت خسارات مالی که به مردم رسیده به ارزش میلیون‌ها دالر می‌باشد.»

در همین حال، سرپرست وزارت امور داخله هنگام دیدار از بخش‌های آسیب دیده در اثر زمین‌لرزه به مردم وعده هرگونه همکاری را داد.

ظاهرا دیده می‌شود که شماری از نهادهای کمک کننده داخلی و خارجی کمک‌های شان را به این بخش آسیب دیده کشور رسانیده اند، اما به گفته مقام‌های محلی این کمک‌ها بسنده نیستند و نیاز به کمک بیشتر است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره