Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمک ۵۵ میلیون دالری امریکا به آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه افغانستان

به دنبال تعهد نقدی کشورها برای آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه اخیر، امریکا نیز تعهد کرده است تا ۵۵ میلیون دالر به زلزله‌زدگان در ولایت‌های پکتیکا و خوست کمک کند.

وزارت خارجه ایالات متحده، می‌گوید: «ایالات متحده نزدیک به پنجاه و پنج میلیون دالر کمک‌های اضافی انسان‌دوستانه را از طریق اداره توسعه جهانی ایالات متحده امریکا برای رسیدگی به وضعیت آنانی که در رویداد طبیعی آسیب دیده اند، فراهم خواهد کرد. با این بسته جدید کمکی، مجموع کمک‌های بشردوستانه امریکا در سال گذشته به ۷۷۴ میلیون دالر می‌رسد.»

امارت اسلامی از این کمک‌ها استقبال می‌کند، اما باور دارد که اگر این کمک‌ها از طریق بودجه دولت به مصرف برسد، بیشتر تاثیر خواهد کرد.

محمد نسیم حقانی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به رویداد‌های طبیعی، گفت: «حال که وزارت خارجه اعلام کرده که با آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه کمک می‌کند، این یک اقدام نیک است. امید داریم که این کمک‌ها به گونه درست توزیع شود.»

از سویی هم، برخی از باشنده‌گان ولسوالی پکتیکا از نهاد‌های مددرسان می‌خواهند تا به آسیب دیده‌گان کمک‌های شان را افزایش دهند، آنان می‌گویند در حال حاضر به سرپناه نیاز دارند.

افضل، باشنده ولسوالی گیان، گفت: «ما سه و نیم لک کلدار بر این خانه مصرف کرده بودیم. اقتصاد ما جور نیست که این را دوباره بسازیم.» 

یک باشنده‌ی دیگر گفت: «خانه‌های اند که ۲۰ تا ۲۵ نفر شهید دارد و بعضی خانه‌ها ۱۰ تا ۱۵ نفر شهید دارد. بعضی خانه‌های اند که ویران شده اند، اما هیچ شهید ندارد. تمام این مردم به کمک نیاز دارد.»

این در حالی‌ست که پس از زمین‌لرزه مرگ‌بار در ولایت‌های پکتیکا و خوست بیش از یک هزار نفر جان خود را از دست داده اند و هزاران خانه ویران شده است.

کمک ۵۵ میلیون دالری امریکا به آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه افغانستان

امارت اسلامی از این کمک‌ها استقبال می‌کند، اما باور دارد که اگر این کمک‌ها از طریق بودجه دولت به مصرف برسد، بیشتر تاثیر خواهد کرد.

Thumbnail

به دنبال تعهد نقدی کشورها برای آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه اخیر، امریکا نیز تعهد کرده است تا ۵۵ میلیون دالر به زلزله‌زدگان در ولایت‌های پکتیکا و خوست کمک کند.

وزارت خارجه ایالات متحده، می‌گوید: «ایالات متحده نزدیک به پنجاه و پنج میلیون دالر کمک‌های اضافی انسان‌دوستانه را از طریق اداره توسعه جهانی ایالات متحده امریکا برای رسیدگی به وضعیت آنانی که در رویداد طبیعی آسیب دیده اند، فراهم خواهد کرد. با این بسته جدید کمکی، مجموع کمک‌های بشردوستانه امریکا در سال گذشته به ۷۷۴ میلیون دالر می‌رسد.»

امارت اسلامی از این کمک‌ها استقبال می‌کند، اما باور دارد که اگر این کمک‌ها از طریق بودجه دولت به مصرف برسد، بیشتر تاثیر خواهد کرد.

محمد نسیم حقانی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به رویداد‌های طبیعی، گفت: «حال که وزارت خارجه اعلام کرده که با آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه کمک می‌کند، این یک اقدام نیک است. امید داریم که این کمک‌ها به گونه درست توزیع شود.»

از سویی هم، برخی از باشنده‌گان ولسوالی پکتیکا از نهاد‌های مددرسان می‌خواهند تا به آسیب دیده‌گان کمک‌های شان را افزایش دهند، آنان می‌گویند در حال حاضر به سرپناه نیاز دارند.

افضل، باشنده ولسوالی گیان، گفت: «ما سه و نیم لک کلدار بر این خانه مصرف کرده بودیم. اقتصاد ما جور نیست که این را دوباره بسازیم.» 

یک باشنده‌ی دیگر گفت: «خانه‌های اند که ۲۰ تا ۲۵ نفر شهید دارد و بعضی خانه‌ها ۱۰ تا ۱۵ نفر شهید دارد. بعضی خانه‌های اند که ویران شده اند، اما هیچ شهید ندارد. تمام این مردم به کمک نیاز دارد.»

این در حالی‌ست که پس از زمین‌لرزه مرگ‌بار در ولایت‌های پکتیکا و خوست بیش از یک هزار نفر جان خود را از دست داده اند و هزاران خانه ویران شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره