Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یواس‌ای‌آی‌دی: موضع کشورهای اسلامی و غربی در برابر ا.ا یکی است

اداره توسعه جهانی امریکا (یواس‌ای‌آی‌دی) گفته است که کشورهای اسلامی و غربی رویکرد متحدانه در برابر ممنوعیت‌های وضع شده بر بانوان در افغانستان دارند.

ایزابل کولمن معاون اداره توسعه جهانی امریکا در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، افزوده است که ممنوعیت‌ها بر بانوان آینده اقتصادی افغانستان را آسیب خواهد زد.

خانم کولمن به طلوع‌نیوز گفت: «این از سوی هر کس در جامعه جهانی شدیدا محکوم می‌شود. نه تنها از سوی کشورهای غرب بلکه اکثریت کشورهای جهان اسلام از عربستان سعودی گرفته تا مصر، اندونیزیا و حتی ایران و چین، چند ماه قبل محدودیت بر حقوق زنان را مشترکا محکوم کردند. بنابرین شما شاهد یک محکومیت فراگیر در برابر این عملکرد استید. من نمی‌توانم حدس بزنم که طالبان چه چیز را انجام خواهند داد، اما معلوم می‌شود که به راهی که منجر به نابودی اقتصادی و تحمیل درد مردم می‌شود، متعهد اند.»

از سویی‌هم، بانو کولمن در این گفت‌وگو به ادامه کمک‌های امریکا به مردم افغانستان به ویژه برای زنان و دختران، تاکید ورزیده است.

به گفته‌ی خانم کولمن، اداره توسعه جهانی امریکا تلاش می‌ورزد تا با رعایت قوانین جهانی، کمک‌های بیش‌تری را به زنان در افغانستان فراهم سازد.

ایزابل کولمن افزود: «ما به کار ما نه تنها در بخش کمک‌های بشری بلکه در سکتورهای صحت، آموزش، زراعت، همچنان با کشاورزان کار می‌کنیم تا تولیدات شان را بیش‌تر کنند و تجارت زراعتی شان را در بیش‌تر نقاط کشور توسعه دهند.»

معاون اداره توسعه جهانی امریکا در این گفت‌وگو از روند هزینه مالیات در افغانستان انتقاد کرده و این روند را شفاف ندانسته است.

ایزابل کولمن به طلوع‌نیوز افزود: «بلی! می‌دانیم که طالبان مالیات جمع‌آوری می‌کنند اما نگرانیم که این پول در واقع به کجا می‌رود و فکر می‌کنم که شفافیت بیش‌تر و این‌که طالبان چگونه این را تقسیم می‌کنند، مفید خواهد بود. چون ما نگرانیم که آنان این را که باید در سکتور صحی و دیگر سکتورها سرمایه‌گذاری کنند، نمی‌کنند.»

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، به طلوع‌نیوز گفت: «عواید گردآوری شده با شفافیت کامل و با توجه به اولویت‌های ملت هزینه می‌شود. امارت اسلامی اولویت‌های ملت را بیش از هر کسی به گونه‌ی خوب درک کرده و برایش روشن است. ما با توجه به همین اولویت‌ها هزینه‌ها را انجام می‌دهیم.»

پیش از این، بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گزارش داده است که هنوز هم، ایالات متحده امریکا بزرگ‌ترین کمک کننده به افغانستان است.

یواس‌ای‌آی‌دی: موضع کشورهای اسلامی و غربی در برابر ا.ا یکی است

به گفته‌ی خانم کولمن، اداره توسعه جهانی امریکا تلاش می‌ورزد تا با رعایت قوانین جهانی، کمک‌های بیش‌تری را به زنان در افغانستان فراهم سازد.

تصویر بندانگشتی

اداره توسعه جهانی امریکا (یواس‌ای‌آی‌دی) گفته است که کشورهای اسلامی و غربی رویکرد متحدانه در برابر ممنوعیت‌های وضع شده بر بانوان در افغانستان دارند.

ایزابل کولمن معاون اداره توسعه جهانی امریکا در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، افزوده است که ممنوعیت‌ها بر بانوان آینده اقتصادی افغانستان را آسیب خواهد زد.

خانم کولمن به طلوع‌نیوز گفت: «این از سوی هر کس در جامعه جهانی شدیدا محکوم می‌شود. نه تنها از سوی کشورهای غرب بلکه اکثریت کشورهای جهان اسلام از عربستان سعودی گرفته تا مصر، اندونیزیا و حتی ایران و چین، چند ماه قبل محدودیت بر حقوق زنان را مشترکا محکوم کردند. بنابرین شما شاهد یک محکومیت فراگیر در برابر این عملکرد استید. من نمی‌توانم حدس بزنم که طالبان چه چیز را انجام خواهند داد، اما معلوم می‌شود که به راهی که منجر به نابودی اقتصادی و تحمیل درد مردم می‌شود، متعهد اند.»

از سویی‌هم، بانو کولمن در این گفت‌وگو به ادامه کمک‌های امریکا به مردم افغانستان به ویژه برای زنان و دختران، تاکید ورزیده است.

به گفته‌ی خانم کولمن، اداره توسعه جهانی امریکا تلاش می‌ورزد تا با رعایت قوانین جهانی، کمک‌های بیش‌تری را به زنان در افغانستان فراهم سازد.

ایزابل کولمن افزود: «ما به کار ما نه تنها در بخش کمک‌های بشری بلکه در سکتورهای صحت، آموزش، زراعت، همچنان با کشاورزان کار می‌کنیم تا تولیدات شان را بیش‌تر کنند و تجارت زراعتی شان را در بیش‌تر نقاط کشور توسعه دهند.»

معاون اداره توسعه جهانی امریکا در این گفت‌وگو از روند هزینه مالیات در افغانستان انتقاد کرده و این روند را شفاف ندانسته است.

ایزابل کولمن به طلوع‌نیوز افزود: «بلی! می‌دانیم که طالبان مالیات جمع‌آوری می‌کنند اما نگرانیم که این پول در واقع به کجا می‌رود و فکر می‌کنم که شفافیت بیش‌تر و این‌که طالبان چگونه این را تقسیم می‌کنند، مفید خواهد بود. چون ما نگرانیم که آنان این را که باید در سکتور صحی و دیگر سکتورها سرمایه‌گذاری کنند، نمی‌کنند.»

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، به طلوع‌نیوز گفت: «عواید گردآوری شده با شفافیت کامل و با توجه به اولویت‌های ملت هزینه می‌شود. امارت اسلامی اولویت‌های ملت را بیش از هر کسی به گونه‌ی خوب درک کرده و برایش روشن است. ما با توجه به همین اولویت‌ها هزینه‌ها را انجام می‌دهیم.»

پیش از این، بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گزارش داده است که هنوز هم، ایالات متحده امریکا بزرگ‌ترین کمک کننده به افغانستان است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره