Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سرپرست وزارت دفاع: به رسمیت شناختن ا.ا به سود امریکا است

محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع در گفت‌وگو با رادیوی ملی امریکا می‌گوید که به رسمیت شناختن حکومت کنونی در افغانستان به سود ایالات متحده خواهد بود زیرا حکومت دیگری وجود ندارد که امریکا با آن سروکار داشته باشد.

محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع، گفت:«این آشکار است که به رسمیت شناختن رژیم کنونی به سود امریکا است چون رژیم دیگری وجود ندارد که این کشور با آن سر و کار داشته باشد؛ کشورهای زیادی وجود دارند که بیشتر از ما مخالف امریکا بوده اند و تهدید بیشتری در مقایسه به افغانستان برای امریکا استند اما با این حال امریکا آنها را به گونه رسمی به رسمیت شناخته است؛ فکر می کنم به رسمیت شناختن گامی به سوی یک تغییر بزرگ است.»

آقای مجاهد تاکید می ورزد که ساختن قانون اساسی در افغانستان یک نیاز جدی است.

وی می گوید که بسته بودن مکتب های دختران یک موضوع جدی است و در این باره پیشرفت هایی به دست آمده اند.

محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع، میگوید:«این برای ما یک موضوع جدی است که پیشرفت ها وجود دارند و امیدوار استیم که پیشرفت های زیادی به دست آیند؛ ما در باره این موضوع بحث داشته ایم و امیدواریم که به زودی اوضاع برای آن مساعد شود.»

در همین حال شماری از آگاهان به این باور استند که امارت اسلامی شرایط جامعه جهانی را برای به رسمیت شناخته شدن تکمیل نکرده است.

غلام سخی احسانی، استاد دانشگاه، گفت:«کشورها خواست‌های شان را و شرط های شان را برای به رسمیت شناختن بسیار روشن برای طالبان بیان کرده اند؛متاسفانه در این مدت هیچ گامی مثبتی در راستای برآورده ساختن خواست‌های آنها برداشته نشده است؛حکومت فراگیر و همه شمول ایجاد نشده است و مکاتب دخترانه هنوز بسته استند.»

در همین حال سرپرست وزارت دفاع می گوید که امارت اسلامی هیچ کمکی از سوی امریکا در پیکار با گروه داعش دریافت نکرده است.

سرپرست وزارت دفاع: به رسمیت شناختن ا.ا به سود امریکا است

در همین حال سرپرست وزارت دفاع می گوید که امارت اسلامی هیچ کمکی از سوی امریکا در پیکار با گروه داعش دریافت نکرده است.

Thumbnail

محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع در گفت‌وگو با رادیوی ملی امریکا می‌گوید که به رسمیت شناختن حکومت کنونی در افغانستان به سود ایالات متحده خواهد بود زیرا حکومت دیگری وجود ندارد که امریکا با آن سروکار داشته باشد.

محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع، گفت:«این آشکار است که به رسمیت شناختن رژیم کنونی به سود امریکا است چون رژیم دیگری وجود ندارد که این کشور با آن سر و کار داشته باشد؛ کشورهای زیادی وجود دارند که بیشتر از ما مخالف امریکا بوده اند و تهدید بیشتری در مقایسه به افغانستان برای امریکا استند اما با این حال امریکا آنها را به گونه رسمی به رسمیت شناخته است؛ فکر می کنم به رسمیت شناختن گامی به سوی یک تغییر بزرگ است.»

آقای مجاهد تاکید می ورزد که ساختن قانون اساسی در افغانستان یک نیاز جدی است.

وی می گوید که بسته بودن مکتب های دختران یک موضوع جدی است و در این باره پیشرفت هایی به دست آمده اند.

محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع، میگوید:«این برای ما یک موضوع جدی است که پیشرفت ها وجود دارند و امیدوار استیم که پیشرفت های زیادی به دست آیند؛ ما در باره این موضوع بحث داشته ایم و امیدواریم که به زودی اوضاع برای آن مساعد شود.»

در همین حال شماری از آگاهان به این باور استند که امارت اسلامی شرایط جامعه جهانی را برای به رسمیت شناخته شدن تکمیل نکرده است.

غلام سخی احسانی، استاد دانشگاه، گفت:«کشورها خواست‌های شان را و شرط های شان را برای به رسمیت شناختن بسیار روشن برای طالبان بیان کرده اند؛متاسفانه در این مدت هیچ گامی مثبتی در راستای برآورده ساختن خواست‌های آنها برداشته نشده است؛حکومت فراگیر و همه شمول ایجاد نشده است و مکاتب دخترانه هنوز بسته استند.»

در همین حال سرپرست وزارت دفاع می گوید که امارت اسلامی هیچ کمکی از سوی امریکا در پیکار با گروه داعش دریافت نکرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره