Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت معارف: مکتب‌های دختران به علت مشکلات در نصاب آموزشی بسته استند

مسوولان وزارت معارف تاخیر در بازگشایی مکتب های دختران را برخاسته از مشکلات در نصاب آموزشی برای دختران میدانند.

معین منابع و اداره وزارت معارف می گوید که آنان برنامه دارند تا علم اخلاق، علم عقیده، علم زنده گی خانواده گی، علم پرورش فرزندان و همسرداری را در نصاب آموزشی دختران اضافه نمایند و روزی مکتب ها به روی دختران دانش آموز بی فشار بیرونی و در چارچوب شریعت اسلامی بازگشایی خواهند شد.

وی می افزاید که بسته ماندن مکتب های دختران تنها مربوط وزارت معارف نه بل مربوط به سیاست امارت اسلامی نیز است تا به گفته وی مکتب های دختران در چارچوب ارزش های اسلامی باز شوند.

سید احمد شهید خیل، معین منابع و اداره وزارت معارف، گفت:«در روشنی قران و سنت مکتب ها باز می شوند به امارت وقت بدهند انشالله این می شود.»

در همین حال شماری از استادان دانشگاه تاخیر در بازگشایی مکتب های دختران را به سود حکومت کنونی نمی دانند.

فردین عیار، استاد دانشگاه، گفت:«محروم کردن یک نسل از آموزش به سود جکومت نیست از امارت می خواهیم که مکتب ها را بازگشایی نماید.»

محسنه، استاد مکتب، گفت:«محروم کردن دختران از آموزش پیامدهای منفی در جامعه دارد.»

نورالله بابكرخيل، استاد دانشگاه، می گوید:«یک سال گذشت اگر چند سال دیگر هم بگذرد تاریخ چه خواهد نوشت تاریخ همه چیز را فراموش میکند اما بی سوادی را نه.»

همزمان با این مسوولان اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی می گویند که آنان از بهر ارایه خدمات بهتر به شهروندان کشور تفاهم نامه ساده سازی روندهای کاری را با وزارت معارف امضا کرده اند.

بریالی احمدی، رییس بخش ساده سازی اصلاحات اداری و خدمات ملکی، گفت:«هر بخش معارف که مراجعان محور باشد، زمان زیاد بگیرد، مصرف زیاد باشد و پروسه های کاری بطی شده باشند ما روی آن کار خواهیم کرد.»

نزدیک به یک سال از بسته ماندن مکتب های دختران در افغانستان میگذرد اما مسوولان حکومت کنونی در باره اینکه چه زمانی این مکتب ها به روی دختران باز خواهند شد پاسخ روشنی نداده اند.

وزارت معارف: مکتب‌های دختران به علت مشکلات در نصاب آموزشی بسته استند

در همین حال شماری از استادان دانشگاه تاخیر در بازگشایی مکتب های دختران را به سود حکومت کنونی نمی دانند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان وزارت معارف تاخیر در بازگشایی مکتب های دختران را برخاسته از مشکلات در نصاب آموزشی برای دختران میدانند.

معین منابع و اداره وزارت معارف می گوید که آنان برنامه دارند تا علم اخلاق، علم عقیده، علم زنده گی خانواده گی، علم پرورش فرزندان و همسرداری را در نصاب آموزشی دختران اضافه نمایند و روزی مکتب ها به روی دختران دانش آموز بی فشار بیرونی و در چارچوب شریعت اسلامی بازگشایی خواهند شد.

وی می افزاید که بسته ماندن مکتب های دختران تنها مربوط وزارت معارف نه بل مربوط به سیاست امارت اسلامی نیز است تا به گفته وی مکتب های دختران در چارچوب ارزش های اسلامی باز شوند.

سید احمد شهید خیل، معین منابع و اداره وزارت معارف، گفت:«در روشنی قران و سنت مکتب ها باز می شوند به امارت وقت بدهند انشالله این می شود.»

در همین حال شماری از استادان دانشگاه تاخیر در بازگشایی مکتب های دختران را به سود حکومت کنونی نمی دانند.

فردین عیار، استاد دانشگاه، گفت:«محروم کردن یک نسل از آموزش به سود جکومت نیست از امارت می خواهیم که مکتب ها را بازگشایی نماید.»

محسنه، استاد مکتب، گفت:«محروم کردن دختران از آموزش پیامدهای منفی در جامعه دارد.»

نورالله بابكرخيل، استاد دانشگاه، می گوید:«یک سال گذشت اگر چند سال دیگر هم بگذرد تاریخ چه خواهد نوشت تاریخ همه چیز را فراموش میکند اما بی سوادی را نه.»

همزمان با این مسوولان اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی می گویند که آنان از بهر ارایه خدمات بهتر به شهروندان کشور تفاهم نامه ساده سازی روندهای کاری را با وزارت معارف امضا کرده اند.

بریالی احمدی، رییس بخش ساده سازی اصلاحات اداری و خدمات ملکی، گفت:«هر بخش معارف که مراجعان محور باشد، زمان زیاد بگیرد، مصرف زیاد باشد و پروسه های کاری بطی شده باشند ما روی آن کار خواهیم کرد.»

نزدیک به یک سال از بسته ماندن مکتب های دختران در افغانستان میگذرد اما مسوولان حکومت کنونی در باره اینکه چه زمانی این مکتب ها به روی دختران باز خواهند شد پاسخ روشنی نداده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره