Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اشرف غنی: در حاکمیت کنونی به افغانستان باز نمی‌گردم

اشرف غنی، رییس جمهور پیشین کشور، به شبکه "پی‌بی‌اس" گفته است که در اوضاع کنونی به افغانستان بر نمی‌گردد و می‌خواهد به کشوری برگردد که هر شهروند حس تعلق بودن را داشته باشند.

اشرف غنی در این گفت‌وگو همچنان گفته است که او تا آخرین دقیقه متعهد به دفاع از مردم و نیروهای امنیتی افغانستان بود و او آخرین کسی از "زنجیره رهبری کشور" بود که افغانستان را ترک کرد.

آقای غنی به این شبکه گفت: «من تحت حاکمیت طالبان بر نخواهم گشت، اما من خوشنود خواهم بود که منحیث یک شهروند افغان به افغانستان برگردم که هر افغان احساس تعلق بودن به آن کشور را کند، جاییکه زنان افغان، جوانان افغان و افغانهای فقیر سهیم باشند و بلاخره ما به ثباتی برسیم که تاکنون به ما داده نشده است.»

اوتاکید کرده است که در شرایطی قرار گرفت که قربانی دادن، نمی‌توانست جمهوریت را نجات دهد.

اشرف غنی در ادامه افزوده است که نه تنها هیچ پولی از افغانستان نبرده است، بل دارایی‌های شخصی‌اش در افغانستان غارت شده اند. او می‌گوید: «من ۵ میلیون دالر سرمایه ام را در سال ۲۰۱۴ به ثبت رسانده بودم. من نمی‌دانم چقدراش باقی ماند؛ اما دارایی‌های شخصی ام به تاراج رفت. من با خود چیزی را انتقال ندادم و در خارج هم سرمایه ندارم.»

رییس جمهور پیشین همچنان گفته است که افغانستان در سال‌های آخر حکومت‌اش به میدان جنگ نیابتی میان ایالات متحده و تقریباً تمام کشورهای قدرتمند از روسیه تا ایران مبدل شده بود.

اشرف غنی افزود: «طالبان تنها به علت مخفی‌گاه‌ها و حمایت کشورهای همسایه می‌توانستند برای مدت طولانی فعالیت داشته باشند. دوم این که، افغانستان یک میدان جنگ نیابتی میان ایالات متحده و تقریباً تمام کشورهای قدرتمند از روسیه تا ایران و غیره تبدیل شده بود. در آواخر سال ۲۰۲۰، ۲۰۰۰۰ قراردادی وجود داشت، که شمارشان به کمتر از ۱۰۰ قراردادی در ماه جولای رسید. اما مهمتر از همه اینکه کشتارهای طالبان هنوز هم بدون کدام اقدام دیپلوماتیک، ادامه داشت.»

این در حالی‌ست که منتقدان به این باوراند که فرار اشرف غنی و کابینه اش عامل فروپاشی نظام جمهوریت در کشور شد و این مساله سبب شد که افغانستان به انزوای سیاسی برود.

اشرف غنی: در حاکمیت کنونی به افغانستان باز نمی‌گردم

اشرف غنی همچنان گفته است که افغانستان در سال‌های آخر حکومت‌اش به میدان جنگ نیابتی میان امریکا و تقریباً تمام کشورهای قدرتمند از روسیه تا ایران مبدل شده بود.

تصویر بندانگشتی

اشرف غنی، رییس جمهور پیشین کشور، به شبکه "پی‌بی‌اس" گفته است که در اوضاع کنونی به افغانستان بر نمی‌گردد و می‌خواهد به کشوری برگردد که هر شهروند حس تعلق بودن را داشته باشند.

اشرف غنی در این گفت‌وگو همچنان گفته است که او تا آخرین دقیقه متعهد به دفاع از مردم و نیروهای امنیتی افغانستان بود و او آخرین کسی از "زنجیره رهبری کشور" بود که افغانستان را ترک کرد.

آقای غنی به این شبکه گفت: «من تحت حاکمیت طالبان بر نخواهم گشت، اما من خوشنود خواهم بود که منحیث یک شهروند افغان به افغانستان برگردم که هر افغان احساس تعلق بودن به آن کشور را کند، جاییکه زنان افغان، جوانان افغان و افغانهای فقیر سهیم باشند و بلاخره ما به ثباتی برسیم که تاکنون به ما داده نشده است.»

اوتاکید کرده است که در شرایطی قرار گرفت که قربانی دادن، نمی‌توانست جمهوریت را نجات دهد.

اشرف غنی در ادامه افزوده است که نه تنها هیچ پولی از افغانستان نبرده است، بل دارایی‌های شخصی‌اش در افغانستان غارت شده اند. او می‌گوید: «من ۵ میلیون دالر سرمایه ام را در سال ۲۰۱۴ به ثبت رسانده بودم. من نمی‌دانم چقدراش باقی ماند؛ اما دارایی‌های شخصی ام به تاراج رفت. من با خود چیزی را انتقال ندادم و در خارج هم سرمایه ندارم.»

رییس جمهور پیشین همچنان گفته است که افغانستان در سال‌های آخر حکومت‌اش به میدان جنگ نیابتی میان ایالات متحده و تقریباً تمام کشورهای قدرتمند از روسیه تا ایران مبدل شده بود.

اشرف غنی افزود: «طالبان تنها به علت مخفی‌گاه‌ها و حمایت کشورهای همسایه می‌توانستند برای مدت طولانی فعالیت داشته باشند. دوم این که، افغانستان یک میدان جنگ نیابتی میان ایالات متحده و تقریباً تمام کشورهای قدرتمند از روسیه تا ایران و غیره تبدیل شده بود. در آواخر سال ۲۰۲۰، ۲۰۰۰۰ قراردادی وجود داشت، که شمارشان به کمتر از ۱۰۰ قراردادی در ماه جولای رسید. اما مهمتر از همه اینکه کشتارهای طالبان هنوز هم بدون کدام اقدام دیپلوماتیک، ادامه داشت.»

این در حالی‌ست که منتقدان به این باوراند که فرار اشرف غنی و کابینه اش عامل فروپاشی نظام جمهوریت در کشور شد و این مساله سبب شد که افغانستان به انزوای سیاسی برود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره