Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجاهد: تعامل با افغانستان یک نیازمندی و به خیر همه است

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، می‌گوید که امارت اسلامی خواهان تعامل رسمی با جامعه جهانی است.

سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «آنها در این جا شکست خوردند و بسیار زیاد هم زیان دیدند، هم از لحاظ نیروی بشری و هم از لحاظ اقتصاد و هم پوتانسیل سیاسی خود را از دست دادند و در این طور حالت شاید آماده نباشند که با ما تعامل رسمی کنند ولی این یک نیازمندی است به هر دو جانب. آنها هم فایده می‌کنند و افغانستان هم و به خیر منطقه هم است.»

آقای مجاهد در این گفت‌وگو از آمادگی برای تعامل با تمامی کشورهای جهان نیز سخن می‌زند. 

او در این باره گفت: «سیاست امارت اسلامی افغانستان با دنیا این است که ما با تمام کشورها تعامل مشروع و استوار بر احترام متقابل می‌خواهیم. این حق ماست و استقلال ما را هم کسی که نبیند و صدمه نرساند بعد از این که ما را به کشور مستقل می‌شناسد، تعامل شان باید با ما رسمی و در چارچوب ادبیات دنیا باشد.»

به باور آقای مجاهد، گفته‌ها در باره تشکیل حکومت همه‌شمول از سوی جامعه جهانی، مداخله کشورها در مسایل داخلی افغانستان است و زمان مذاکره با طرف‌های داخلی گذشته است.

سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید: «وقت‌اش خو حالی تیر شده، ما خو می‌گفتیم که قبل از اقدامات نظامی که بیاییم شهرها را به زور نظامی بگیریم باید مذاکرات این کار را می‌کرد روی تفاهمات این کار می‌شد از حالا کرده به مراتب بهتر بود.

ذبیح الله مجاهد در این گفت‌وگو، جبهه مقاومت را تهدید جدی برای حکومت کنونی نمی‌داند و می‌گوید که این جبهه بیشتر در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارد.

مجاهد: تعامل با افغانستان یک نیازمندی و به خیر همه است

ذبیح الله مجاهد در این گفت‌وگو، جبهه مقاومت را تهدید جدی برای حکومت کنونی نمی‌داند و می‌گوید که این جبهه بیشتر در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارد.

تصویر بندانگشتی

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، می‌گوید که امارت اسلامی خواهان تعامل رسمی با جامعه جهانی است.

سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «آنها در این جا شکست خوردند و بسیار زیاد هم زیان دیدند، هم از لحاظ نیروی بشری و هم از لحاظ اقتصاد و هم پوتانسیل سیاسی خود را از دست دادند و در این طور حالت شاید آماده نباشند که با ما تعامل رسمی کنند ولی این یک نیازمندی است به هر دو جانب. آنها هم فایده می‌کنند و افغانستان هم و به خیر منطقه هم است.»

آقای مجاهد در این گفت‌وگو از آمادگی برای تعامل با تمامی کشورهای جهان نیز سخن می‌زند. 

او در این باره گفت: «سیاست امارت اسلامی افغانستان با دنیا این است که ما با تمام کشورها تعامل مشروع و استوار بر احترام متقابل می‌خواهیم. این حق ماست و استقلال ما را هم کسی که نبیند و صدمه نرساند بعد از این که ما را به کشور مستقل می‌شناسد، تعامل شان باید با ما رسمی و در چارچوب ادبیات دنیا باشد.»

به باور آقای مجاهد، گفته‌ها در باره تشکیل حکومت همه‌شمول از سوی جامعه جهانی، مداخله کشورها در مسایل داخلی افغانستان است و زمان مذاکره با طرف‌های داخلی گذشته است.

سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید: «وقت‌اش خو حالی تیر شده، ما خو می‌گفتیم که قبل از اقدامات نظامی که بیاییم شهرها را به زور نظامی بگیریم باید مذاکرات این کار را می‌کرد روی تفاهمات این کار می‌شد از حالا کرده به مراتب بهتر بود.

ذبیح الله مجاهد در این گفت‌وگو، جبهه مقاومت را تهدید جدی برای حکومت کنونی نمی‌داند و می‌گوید که این جبهه بیشتر در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره