Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

راهپیمایی دختران دانشجو در ولایت‌های هرات و بامیان

صدها تن از دختران دانشجو در ولایت‌های هرات و بامیان در اعتراض به حمله انتحاری بر مرکز آموزشی کاج در کابل، راهپیمایی کردند.

این دانشجویان خواهان تامین امنیت و فراهم شدن زمینه آموزش و کار برای زنان و دختران در کشور شده‌اند.

اعتراض دختران دانشجو در خیابان‌های هرات با شلیک‌های هوایی نیروهای امنیتی برهم زده شد. آنان می‌خواستند از دانشگاه تا مقابل دفتر والی هرات به اعتراض شان ادامه بدهند.

فریبا صمیم، دانشجو، گفت: «این اعتراضات ما در اول خیلی پررنگ بود خیلی از دختران بیرون می‌شدند و فریاد می‌کشیدند سکوت خیانت است و تحصیل حق ماست.»

نگینه احمدی، دانشجوی دیگر، در این باره گفت: «خواست ما از حکومت این بود که زنان باید به حقوق اساسی خویش که شامل حق کار حق مشارکت سیاسی و حق تحصیل می‌باشد، دست یابند.»

ده‌ها تن از دانشجویان در بامیان نیز راهپیمایی اعتراضی کردند.

زهرا حسینی، دانشجو، گفت: «خواست ما از دولت و جامعه جهانی این است که ما به شدیدترین الفاظ حمله بر کورس کاج را محکوم می‌کنیم.»

نرگس نوری، دانشجو، می‌گوید: «هدف ما از این اعتراضات این بود که به جهان نشان دهیم که ما دختران حق داریم تحصیل کنیم.»

به گفته برخی از فعالان حقوق زن، اعتراض مدنی حق شهروندان است و باید به آنان اجازه داده شود تا صدای شان را بلند سازند.

رویا شریفی، فعال حقوق زنان، می‌گوید: «اینها زنانی استند که بخاطر حق تحصیل و حق آزادی شان دست به اعتراض می‌زنند.»

پیش از این نیز ده‌ها زن پس از حمله انتحاری روز جمعه در مرکز آموزشی کاج، در کابل دست به اعتراض زدند.

بر بنیاد آمارهای ارائه شده از سوی امارت اسلامی، بیست‌وپنج تن در حمله بر مرکز آموزشی کاج، کشته شدند و سی‌ویک تن دیگر زخم برداشتند.

راهپیمایی دختران دانشجو در ولایت‌های هرات و بامیان

به گفته برخی از فعالان حقوق زن، اعتراض مدنی حق شهروندان است و باید به آنان اجازه داده شود تا صدای شان را بلند سازند.

تصویر بندانگشتی

صدها تن از دختران دانشجو در ولایت‌های هرات و بامیان در اعتراض به حمله انتحاری بر مرکز آموزشی کاج در کابل، راهپیمایی کردند.

این دانشجویان خواهان تامین امنیت و فراهم شدن زمینه آموزش و کار برای زنان و دختران در کشور شده‌اند.

اعتراض دختران دانشجو در خیابان‌های هرات با شلیک‌های هوایی نیروهای امنیتی برهم زده شد. آنان می‌خواستند از دانشگاه تا مقابل دفتر والی هرات به اعتراض شان ادامه بدهند.

فریبا صمیم، دانشجو، گفت: «این اعتراضات ما در اول خیلی پررنگ بود خیلی از دختران بیرون می‌شدند و فریاد می‌کشیدند سکوت خیانت است و تحصیل حق ماست.»

نگینه احمدی، دانشجوی دیگر، در این باره گفت: «خواست ما از حکومت این بود که زنان باید به حقوق اساسی خویش که شامل حق کار حق مشارکت سیاسی و حق تحصیل می‌باشد، دست یابند.»

ده‌ها تن از دانشجویان در بامیان نیز راهپیمایی اعتراضی کردند.

زهرا حسینی، دانشجو، گفت: «خواست ما از دولت و جامعه جهانی این است که ما به شدیدترین الفاظ حمله بر کورس کاج را محکوم می‌کنیم.»

نرگس نوری، دانشجو، می‌گوید: «هدف ما از این اعتراضات این بود که به جهان نشان دهیم که ما دختران حق داریم تحصیل کنیم.»

به گفته برخی از فعالان حقوق زن، اعتراض مدنی حق شهروندان است و باید به آنان اجازه داده شود تا صدای شان را بلند سازند.

رویا شریفی، فعال حقوق زنان، می‌گوید: «اینها زنانی استند که بخاطر حق تحصیل و حق آزادی شان دست به اعتراض می‌زنند.»

پیش از این نیز ده‌ها زن پس از حمله انتحاری روز جمعه در مرکز آموزشی کاج، در کابل دست به اعتراض زدند.

بر بنیاد آمارهای ارائه شده از سوی امارت اسلامی، بیست‌وپنج تن در حمله بر مرکز آموزشی کاج، کشته شدند و سی‌ویک تن دیگر زخم برداشتند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره