Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش حکومت برای پس گرفتن زمین‌های غصب شده دولتی

حمدالله نعمانی، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، می‌گوید که هشتاد درصد زمین‌های دولتی در سراسر کشور از سوی مردم غصب شده‌اند که تلاش‌ها برای پس گرفتن زمین‌ها ادامه دارند.

این مقام حکومت سرپرست در همایشی که از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب شده، به هدف توزیع مقرره به گروه‌های ولایتی این کمیسیون برگزار شده بود، می‌افزاید که غصب زمین‌ها امارت اسلامی را با چالش روبه‌رو می‌سازد.

حمدالله نعمانی گفت: «هشتاد درصد زمین‌های دولتی از سوی کسی غصب شده‌اند که در حالت اشتباهی غصب کرده و قصد این گناه را نداشته‌اند.»

از سویی‌هم، عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه و رییس کمیسیون جلوگیری از غصب زمین، در این برنامه می‌گوید که صدها هزار جریب زمین در کشور غصب شده‌اند.

آقای شرعی گفت: «در بعضی از مناطق مثلآ ۳۰ جریب زمین فرمان گرفته شده اما آن به شصت جریب رسانده بنآ در مناطق شهرت داشته صدها هزار جریب زمین غصب شده اند.»

نورالحق انور، رییس اداره امور، اطمینان می‌دهد که به کسی اجازه فروش زمین‌های غصب شده را نخواهد داد.

رییس اداره امور گفت: «نظر به کشورهای دیگر در کشور ما و شما غصب زمین زیاد استند. در هر ولایت و ولسوالی بی شمار این مسایل هستند.»

شمس الدین شریعتی، لوی سارنوال، می‌گوید: «گرو‌ه‌های مغرض هستند که این موضوع به طرف سیاست کش کنند ولی متوجه باشید پیش از این که دیگران متوجه شوند باید تیم‌های تخنیکی به این توجه کنند.»

مقرره جدید کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین‌های غصب شده، چهار فصل و بیست و یک ماده دارد و انتظار می‌رود که بربنیاد این مقرره، زمین‌های غصب شده دولتی از غاصبان پس گرفته شوند.

تلاش حکومت برای پس گرفتن زمین‌های غصب شده دولتی

نورالحق انور، رییس اداره امور، اطمینان می‌دهد که به کسی اجازه فروش زمین‌های غصب شده را نخواهد داد.

تصویر بندانگشتی

حمدالله نعمانی، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، می‌گوید که هشتاد درصد زمین‌های دولتی در سراسر کشور از سوی مردم غصب شده‌اند که تلاش‌ها برای پس گرفتن زمین‌ها ادامه دارند.

این مقام حکومت سرپرست در همایشی که از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب شده، به هدف توزیع مقرره به گروه‌های ولایتی این کمیسیون برگزار شده بود، می‌افزاید که غصب زمین‌ها امارت اسلامی را با چالش روبه‌رو می‌سازد.

حمدالله نعمانی گفت: «هشتاد درصد زمین‌های دولتی از سوی کسی غصب شده‌اند که در حالت اشتباهی غصب کرده و قصد این گناه را نداشته‌اند.»

از سویی‌هم، عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه و رییس کمیسیون جلوگیری از غصب زمین، در این برنامه می‌گوید که صدها هزار جریب زمین در کشور غصب شده‌اند.

آقای شرعی گفت: «در بعضی از مناطق مثلآ ۳۰ جریب زمین فرمان گرفته شده اما آن به شصت جریب رسانده بنآ در مناطق شهرت داشته صدها هزار جریب زمین غصب شده اند.»

نورالحق انور، رییس اداره امور، اطمینان می‌دهد که به کسی اجازه فروش زمین‌های غصب شده را نخواهد داد.

رییس اداره امور گفت: «نظر به کشورهای دیگر در کشور ما و شما غصب زمین زیاد استند. در هر ولایت و ولسوالی بی شمار این مسایل هستند.»

شمس الدین شریعتی، لوی سارنوال، می‌گوید: «گرو‌ه‌های مغرض هستند که این موضوع به طرف سیاست کش کنند ولی متوجه باشید پیش از این که دیگران متوجه شوند باید تیم‌های تخنیکی به این توجه کنند.»

مقرره جدید کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین‌های غصب شده، چهار فصل و بیست و یک ماده دارد و انتظار می‌رود که بربنیاد این مقرره، زمین‌های غصب شده دولتی از غاصبان پس گرفته شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره