Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید تاجیکستان و پاکستان بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان

رییس‌جمهور تاجیکستان و نخست‌وزیر پاکستان بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید می‌ورزند. امام علی رحمان، رییس‌جمهور تاجیکستان در سفرش به اسلام‌آباد صلح و ثبات در افغانستان را مهم دانسته و می‌افزاید که در این زمینه همکاری پاکستان نیز مهم می‌باشد.

آقای رحمان، در این باره گفت: «علاقمند ایجاد صلح و ثبات در افغانستان رنج‌دیده و رضایت ملی در این کشور هستیم، در این بخش بر تشکیل یک حکومت فراگیر به شمول طرف‌های سیاسی و قومی تاکید شد از تلاش‌های منطقه‌یی و جهانی نیز به گونهٔ آشکار حمایت کردیم.»

رییس‌جمهور تاجیکستان در سفر دو روزه‌اش به پاکستان با شهباز شریف، نخست‌وزیر این کشور در باره مسایل بازرگانی و مسایل سیاسی افغانستان گفت‌وگو کرده‌است.

اما امارت اسلامی همواره گفته است که حکومت کنونی فراگیر است و کشورهای دیگر نباید در مسایل داخلی افغانستان، دخالت کنند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در این باره چنین می‌گوید: «تشکیل نظام، تشکیل حکومت، تشکیل حکومت فراگیر موضوع داخلی کشور ما است، امارت اسلامی منحیث یک نظام واقعی و نماینده واقعی مردم خود در مورد قضایای داخلی افغانستان تصمیم می‌گیرد.»

در همین حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان را در بهبود روابط امارت اسلامی با جهان مهم می‌دانند.

زلمی افغانیار، آگاه مسایل سیاسی گفت: «اگر حکومت افغانان باشد آن با جهان به‌گونه ملت‌های با هم برادر رفت‌وآمد خواهد داشت که این خیلی مهم است.»

صدیق منصور، آگاه مسایل سیاسی گفت: «هرگاه حاکمیت‌ها بر مبنای خواست‌ها ملت‌ها پایی حکومتداری محکم شود او تمثل حقوق تمام مردم کرده می‌تواند.»

پیش از این، کشورهای مختلف به شمول کشورهای منطقه و جهان، تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر، آموزش و کار زنان را برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست شرط گذاشته‌اند.

تاکید تاجیکستان و پاکستان بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان

رییس جمهور تاجیکستان در سفر دو روزه‌اش به پاکستان با شهباز شریف، نخست‌وزیر این کشور در باره مسایل بازرگانی و مسایل سیاسی افغانستان گفت‌وگو کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور تاجیکستان و نخست‌وزیر پاکستان بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید می‌ورزند. امام علی رحمان، رییس‌جمهور تاجیکستان در سفرش به اسلام‌آباد صلح و ثبات در افغانستان را مهم دانسته و می‌افزاید که در این زمینه همکاری پاکستان نیز مهم می‌باشد.

آقای رحمان، در این باره گفت: «علاقمند ایجاد صلح و ثبات در افغانستان رنج‌دیده و رضایت ملی در این کشور هستیم، در این بخش بر تشکیل یک حکومت فراگیر به شمول طرف‌های سیاسی و قومی تاکید شد از تلاش‌های منطقه‌یی و جهانی نیز به گونهٔ آشکار حمایت کردیم.»

رییس‌جمهور تاجیکستان در سفر دو روزه‌اش به پاکستان با شهباز شریف، نخست‌وزیر این کشور در باره مسایل بازرگانی و مسایل سیاسی افغانستان گفت‌وگو کرده‌است.

اما امارت اسلامی همواره گفته است که حکومت کنونی فراگیر است و کشورهای دیگر نباید در مسایل داخلی افغانستان، دخالت کنند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در این باره چنین می‌گوید: «تشکیل نظام، تشکیل حکومت، تشکیل حکومت فراگیر موضوع داخلی کشور ما است، امارت اسلامی منحیث یک نظام واقعی و نماینده واقعی مردم خود در مورد قضایای داخلی افغانستان تصمیم می‌گیرد.»

در همین حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان را در بهبود روابط امارت اسلامی با جهان مهم می‌دانند.

زلمی افغانیار، آگاه مسایل سیاسی گفت: «اگر حکومت افغانان باشد آن با جهان به‌گونه ملت‌های با هم برادر رفت‌وآمد خواهد داشت که این خیلی مهم است.»

صدیق منصور، آگاه مسایل سیاسی گفت: «هرگاه حاکمیت‌ها بر مبنای خواست‌ها ملت‌ها پایی حکومتداری محکم شود او تمثل حقوق تمام مردم کرده می‌تواند.»

پیش از این، کشورهای مختلف به شمول کشورهای منطقه و جهان، تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر، آموزش و کار زنان را برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست شرط گذاشته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره