Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آتش‌سوزی در دو منطقه شهر کابل خسارات هنگفت مالی برجا گذاشت

آتش‌سوزی در دو منطقه شهر کابل خسارات هنگفت مالی برجا گذاشت.

برخی از مسوولان کارخانه ترمیم طلا در ناحیه یازده‌هم شهر کابل می‌گویند که بر اثر آتش‌سوزی شب گذشته، تمامی وسایل شان نابود شده است.

از سویی هم، آتش‌سوزی دیگر نیز دیشب در کندک تجمع نظامی مربوط به وزارت داخله در ناحیه نهم شهر کابل رخ داد، که این آتش‌سوزی نیز زیان‌های را به بار آورده است.

سید اسحاق رحمانی، مسوول کارخانه ترمیم طلا در این باره چنین می‌گوید: «تمام لوازم که در دست داشتیم همه‌گی نابود شد. بر من هیچ‌چیز نمانده است و لوازم دیگر به دردبخور ما نداریم.»

مزمل، کارگر کارخانه ترمیم طلا گفت: «ما در حدود نزدیک به یک لک یا یک و لک بیست هزار دالر خساره دیدیم. این تمام سرمایه من نبود، بلکی از دوست‌ها نیز در این شامل بود که تمام آن سوخته است.»

فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که در این آتش‌سوزی چهار کارخانه‌ی ترمیم طلا سوخته و از حریق شدن نزدیک به پنجاه کارخانه دیگر جلوگیری شده است.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل گفت: «آتش‌سوزی که در این مارکیت تجارتی بر اثر بالون گاز رخ داد در نتیجه این آتش‌سوزی چهار کارخانه ترمیم طلا سوخت و مالکان کارخانه ۵ صد هزار افغانی خساره دیده‌اند.»

برخی از مسوولان "مرکز تجارتی امینی" از حکومت می‌خواهند که برای جلوگیری آتش‌سوزی توجه جدی کند.

سید مسعود جوشن، مدیر اداری مرکز تجارتی امینی گفت: «اگر چه دولت ما کمک‌ها در وقت خود انجام داده اما خواست ما این است که باید حکومت جلوگیری از آتش‌سوزی بعضی امکانات شان بر ما بدهد.»

آتش‌سوزی در دو منطقه شهر کابل خسارات هنگفت مالی برجا گذاشت

برخی از مسوولان کارخانه ترمیم طلا در ناحیه یازده‌هم شهر کابل می‌گویند که بر اثر آتش‌سوزی شب گذشته، تمامی وسایل شان نابود شده است.

تصویر بندانگشتی

آتش‌سوزی در دو منطقه شهر کابل خسارات هنگفت مالی برجا گذاشت.

برخی از مسوولان کارخانه ترمیم طلا در ناحیه یازده‌هم شهر کابل می‌گویند که بر اثر آتش‌سوزی شب گذشته، تمامی وسایل شان نابود شده است.

از سویی هم، آتش‌سوزی دیگر نیز دیشب در کندک تجمع نظامی مربوط به وزارت داخله در ناحیه نهم شهر کابل رخ داد، که این آتش‌سوزی نیز زیان‌های را به بار آورده است.

سید اسحاق رحمانی، مسوول کارخانه ترمیم طلا در این باره چنین می‌گوید: «تمام لوازم که در دست داشتیم همه‌گی نابود شد. بر من هیچ‌چیز نمانده است و لوازم دیگر به دردبخور ما نداریم.»

مزمل، کارگر کارخانه ترمیم طلا گفت: «ما در حدود نزدیک به یک لک یا یک و لک بیست هزار دالر خساره دیدیم. این تمام سرمایه من نبود، بلکی از دوست‌ها نیز در این شامل بود که تمام آن سوخته است.»

فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که در این آتش‌سوزی چهار کارخانه‌ی ترمیم طلا سوخته و از حریق شدن نزدیک به پنجاه کارخانه دیگر جلوگیری شده است.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل گفت: «آتش‌سوزی که در این مارکیت تجارتی بر اثر بالون گاز رخ داد در نتیجه این آتش‌سوزی چهار کارخانه ترمیم طلا سوخت و مالکان کارخانه ۵ صد هزار افغانی خساره دیده‌اند.»

برخی از مسوولان "مرکز تجارتی امینی" از حکومت می‌خواهند که برای جلوگیری آتش‌سوزی توجه جدی کند.

سید مسعود جوشن، مدیر اداری مرکز تجارتی امینی گفت: «اگر چه دولت ما کمک‌ها در وقت خود انجام داده اما خواست ما این است که باید حکومت جلوگیری از آتش‌سوزی بعضی امکانات شان بر ما بدهد.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره