Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کرزی: گفتمان ملی به سود امارت اسلامی و افغانستان است

حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین کشور در گفت‌وگو با روزنامه واشنگتن پست، گفتمان ملی را به سود امارت اسلامی و افغانستان می‌داند.

حامد کرزی به واشنگتن پست گفته است که امارت اسلامی درباره گفت‌وگوهای میان افغانان توافق دارد؛ اما پیشرفت در این زمینه انجام نشده است.

رییس جمهور پیشین کشور گفته است: «جواب طالبان برای آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان "بلی" است اما ما در این باره به نتایج مشخصی دست نیافته‌ایم.»

آقای کرزی افزوده است که جنگ که در برابر هراس‌افگنی هم انجام می‌شد، در نتیجه از مردم افغانستان قربانی می‌گرفت. او افزود: «من زمانی طالبان را برادر خطاب کردم که دیدم در جنگ که علیه هراس‌افگنی صورت می‌گرفت برعکس مردم افغانستان کشته می‌شدند.»

به باور آقای کرزی، فرار اشرف غنی کشور را با سرنگونی روبه‌رو ساخت.

شهزاده مسعود، از چهره‌های نزدیک به حامد کرزی، می‌گوید: «اگر داکتر صاحب محمد اشرف غنی از وطن فرار نمی‌کرد و به صلح باور می‌داشت به مذاکرات بین‌الافغانی باور می‌داشت یقینا که نظام در جای خود می‌ماند.»

از سویی‌هم، شماری از آگاهان مسایل سیاسی گفتمان ملی را یگانه راه حل مشکلات کشور می‌دانند.

نجیب الله جامع، آگاه مسایل سیاسی، در این باره می‌گوید: «آن جامعه‌یی که در جنگ و بی‌ثباتی درازمدت برآمده است این قسم جامعه گفت‌وگو با یکدیگر و دیالوگ ملی برای ثبات دایمی و ملت سازی مهم است.»

سهیل شاهین رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر در باره گفت‌وگوهای میان افغانان می‌گوید که حکومت سرپرست برای برگشت چهره‌های سیاسی، کمسیون تماس با شخصیت‌ها را ایجاد کرده است.

سهیل شاهین به طلوع‌نیوز گفت: «افغان‌های مقیم بیرون از کشور با کمیسیون در تماس هستند و نظریات، خواهشات و سوالات خود را با آن شریک می‌کنند. دیگر افغان‌های مقیم خارج از کشور می‌توانند با این کمیسیون تماس بگیرند.»

حامد کرزی در این گفت‌وگو از ایالات متحده امریکا نیز انتقاد کرده و گفته است که واشنگتن نباید دارایی‌های افغانستان را در اختیار بسته‌گان قربانیان رویداد یازدهم سپتمبر سال ۲۰۰۱ میلادی قرار دهد.

کرزی: گفتمان ملی به سود امارت اسلامی و افغانستان است

رییس دفتر سیاسی ا.ا در قطر در باره گفت‌وگوهای میان افغانان می‌گوید که حکومت سرپرست برای برگشت چهره‌های سیاسی، کمسیون تماس را ایجاد کرده است.

Thumbnail

حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین کشور در گفت‌وگو با روزنامه واشنگتن پست، گفتمان ملی را به سود امارت اسلامی و افغانستان می‌داند.

حامد کرزی به واشنگتن پست گفته است که امارت اسلامی درباره گفت‌وگوهای میان افغانان توافق دارد؛ اما پیشرفت در این زمینه انجام نشده است.

رییس جمهور پیشین کشور گفته است: «جواب طالبان برای آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان "بلی" است اما ما در این باره به نتایج مشخصی دست نیافته‌ایم.»

آقای کرزی افزوده است که جنگ که در برابر هراس‌افگنی هم انجام می‌شد، در نتیجه از مردم افغانستان قربانی می‌گرفت. او افزود: «من زمانی طالبان را برادر خطاب کردم که دیدم در جنگ که علیه هراس‌افگنی صورت می‌گرفت برعکس مردم افغانستان کشته می‌شدند.»

به باور آقای کرزی، فرار اشرف غنی کشور را با سرنگونی روبه‌رو ساخت.

شهزاده مسعود، از چهره‌های نزدیک به حامد کرزی، می‌گوید: «اگر داکتر صاحب محمد اشرف غنی از وطن فرار نمی‌کرد و به صلح باور می‌داشت به مذاکرات بین‌الافغانی باور می‌داشت یقینا که نظام در جای خود می‌ماند.»

از سویی‌هم، شماری از آگاهان مسایل سیاسی گفتمان ملی را یگانه راه حل مشکلات کشور می‌دانند.

نجیب الله جامع، آگاه مسایل سیاسی، در این باره می‌گوید: «آن جامعه‌یی که در جنگ و بی‌ثباتی درازمدت برآمده است این قسم جامعه گفت‌وگو با یکدیگر و دیالوگ ملی برای ثبات دایمی و ملت سازی مهم است.»

سهیل شاهین رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر در باره گفت‌وگوهای میان افغانان می‌گوید که حکومت سرپرست برای برگشت چهره‌های سیاسی، کمسیون تماس با شخصیت‌ها را ایجاد کرده است.

سهیل شاهین به طلوع‌نیوز گفت: «افغان‌های مقیم بیرون از کشور با کمیسیون در تماس هستند و نظریات، خواهشات و سوالات خود را با آن شریک می‌کنند. دیگر افغان‌های مقیم خارج از کشور می‌توانند با این کمیسیون تماس بگیرند.»

حامد کرزی در این گفت‌وگو از ایالات متحده امریکا نیز انتقاد کرده و گفته است که واشنگتن نباید دارایی‌های افغانستان را در اختیار بسته‌گان قربانیان رویداد یازدهم سپتمبر سال ۲۰۰۱ میلادی قرار دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره