Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت اقتصاد: تلاش می‌کنیم برای کار بانوان راه‌حل مناسبی دریابیم

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، می‌گوید که تلاش‌ها برای از سرگیری کار بانوان در نهادهای غیرحکومتی ادامه دارند.

او می‌افزاید که بانوان در نهادهایی که حضور آنان نیاز است، اجازه کار دریافت خواهند کرد. 

آقای حبیب به طلوع‌نیوز گفت: «کار بانوان که در موسسات غیردولتی چه داخلی و چه خارجی بر یک مدت متوقف شده که سعی می‌کنیم تا راه حل مناسبی را بر او بخش‌هایی که نیاز و ضرورت مبرم به بودن خانم‌ها در آن قسمت است، یک راه حل برش پیدا شود.»

حسنا رووفی با راه اندازی کارگاه خیاطی برای شماری از بانوان دانشجو و بانوانی که کارهای شان را از دست داده‌اند، زمینه کار فراهم کرده است. 

بیش از ده بانو در این کارگاه خیاطی یاد می‌گیرند.

حسنا رووفی، رییس کارگاه خیاطی راه دانش، به طلوع‌نیوز گفت: «حدود یک‌ونیم ماه می‌شود که کارگاه خیاطی حرفه‌یی راه دانش را تاسیس کردیم و به تعداد ده بانو شامل کار هستند در بخش‌های متفاوت، بافندگی، چکمه دوزی، گلدوزی، گراف دوزی و خود بخش خیاطی کار می‌کنند.»

از سویی‌هم، شماری از بانوان از امارت اسلامی می‌خواهند که محدودیت کار بر بانوان را بردارد.

تمنا‌، کارمند کارگاه خیاطی، به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما از حکومت امارت اسلامی این است که زمینه کار و تحصیل را به بانوان فراهم کند بالای شان شرایط و قیودات را وضع نکنند.»

مرسل،  یک کارمند دیگر کارگاه خیاطی، گفت: «خواست ما از امارت اسلامی افغانستان این است که زمینه را فراهم کند چون وقتی‌که زمینه فراهم نباشد ما نمی‌توانیم به شکل آزادانه کار بکنیم.»

نزدیک به یک ماه می‌شود که بانوان از رفتن به کار در نهادهای غیرحکومتی محروم شده‌اند و شماری از سازمان‌های مددرسان پس از این تصمیم امارت اسلامی، فعالیت‌های شان را در افغانستان متوقف ساخته‌اند.

وزارت اقتصاد: تلاش می‌کنیم برای کار بانوان راه‌حل مناسبی دریابیم

حسنا رووفی با راه اندازی کارگاه خیاطی برای شماری از بانوان دانشجو و بانوانی که کارهای شان را از دست داده‌اند، زمینه کار فراهم کرده است. 

تصویر بندانگشتی

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، می‌گوید که تلاش‌ها برای از سرگیری کار بانوان در نهادهای غیرحکومتی ادامه دارند.

او می‌افزاید که بانوان در نهادهایی که حضور آنان نیاز است، اجازه کار دریافت خواهند کرد. 

آقای حبیب به طلوع‌نیوز گفت: «کار بانوان که در موسسات غیردولتی چه داخلی و چه خارجی بر یک مدت متوقف شده که سعی می‌کنیم تا راه حل مناسبی را بر او بخش‌هایی که نیاز و ضرورت مبرم به بودن خانم‌ها در آن قسمت است، یک راه حل برش پیدا شود.»

حسنا رووفی با راه اندازی کارگاه خیاطی برای شماری از بانوان دانشجو و بانوانی که کارهای شان را از دست داده‌اند، زمینه کار فراهم کرده است. 

بیش از ده بانو در این کارگاه خیاطی یاد می‌گیرند.

حسنا رووفی، رییس کارگاه خیاطی راه دانش، به طلوع‌نیوز گفت: «حدود یک‌ونیم ماه می‌شود که کارگاه خیاطی حرفه‌یی راه دانش را تاسیس کردیم و به تعداد ده بانو شامل کار هستند در بخش‌های متفاوت، بافندگی، چکمه دوزی، گلدوزی، گراف دوزی و خود بخش خیاطی کار می‌کنند.»

از سویی‌هم، شماری از بانوان از امارت اسلامی می‌خواهند که محدودیت کار بر بانوان را بردارد.

تمنا‌، کارمند کارگاه خیاطی، به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما از حکومت امارت اسلامی این است که زمینه کار و تحصیل را به بانوان فراهم کند بالای شان شرایط و قیودات را وضع نکنند.»

مرسل،  یک کارمند دیگر کارگاه خیاطی، گفت: «خواست ما از امارت اسلامی افغانستان این است که زمینه را فراهم کند چون وقتی‌که زمینه فراهم نباشد ما نمی‌توانیم به شکل آزادانه کار بکنیم.»

نزدیک به یک ماه می‌شود که بانوان از رفتن به کار در نهادهای غیرحکومتی محروم شده‌اند و شماری از سازمان‌های مددرسان پس از این تصمیم امارت اسلامی، فعالیت‌های شان را در افغانستان متوقف ساخته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره