Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رد گزارش از سرگیری فعالیت برنامه جهانی خوراک بی حضور زنان در افغانستان

سخنگوی سازمان ملل متحد از سر گیری فعالیت‌ نهادهای مربوط به این سازمان را بی‌حضور زنان در افغانستان، رد می‌کند.

سخنگوی سازمان ملل در حالی به این موضوع پرداخته است که نشریه فارن پالیسی گفته بود که برنامه جهانی خوراک فعالیت‌هایش را با پیروی از دستورهای تازه امارت اسلامی از سر می‌گیرد.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، می‌گوید که نهادهای مربوط به سازمان ملل بدون حضور زنان نمی‌توانند فعالیت‌های شان را در افغانستان ادامه دهند.

آقای دوجاریک گفته است: «اگر سازمان جهانی خوراک باشد یا تمام سیستم بشردوستانه، من فکر می‌کنم که مارتین گریفیتس به گونه واضح بیان کرده است که سازمان ملل نمی‌تواند بدون مشارکت فعال زنان کمک‌های بشردوستانه را فراهم کند این کار هم از نظر عملی لازم است و هم از نظر اخلاقی نیاز است.»

برنامه جهانی خوراک نیز در گزارشی گفته است که دستور حکومت سرپرست درباره ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی، فعالیت این نهاد را متاثر ساخته است. در گزارش این نهاد آمده است که نزده شریک برنامه جهانی خوراک فعالیت‌های شان را در این کشور متوقف ساخته‌اند.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «قطع این کمک‌ها محیط اقتصاد کلان را می‌تواند که صدمه برساند و ثبات نسبی که در چند روز گذشته در نرخ مبادله به میان آمده بود، این ثبات را هم برهم بزند.»

در همین حال، برخی از باشندگان پایتخت می‌گویند که در حال حاضر بیش‌تر از هر زمانی دیگر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

محمد ولی تلاش، باشنده کابل، گفت: «از نهادهای دولتی و سازمان‌های بین‌المللی خواهش ما همین است که همرای مردم در این شرایط فعلی که افغانستان قرار دارد، کمک نمایند.»

ذبیح الله، باشنده بعدی، می‌گوید: «نان شب باشد نان صبح نیست کار هم نیست کراچی دارم هیچ چیز نیست. روز تا بیگاه چهار بجه صبح بیدار شدیم تا حال ده افغانی کار نکردیم.»

پیش از این، اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارشی گفته است که هفده میلیون تن در افغانستان در سال ۲۰۲۳ میلادی با گرسنگی شدید روبه‌رو خواهند شد که از این میان، شش میلیون تن با بحران نبود مصوونیت غذایی روبه‌رو خواهند شد.

رد گزارش از سرگیری فعالیت برنامه جهانی خوراک بی حضور زنان در افغانستان

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، می‌گوید که نهادهای مربوط به سازمان ملل بدون حضور زنان نمی‌توانند فعالیت‌های شان را در افغانستان ادامه دهند.

تصویر بندانگشتی

سخنگوی سازمان ملل متحد از سر گیری فعالیت‌ نهادهای مربوط به این سازمان را بی‌حضور زنان در افغانستان، رد می‌کند.

سخنگوی سازمان ملل در حالی به این موضوع پرداخته است که نشریه فارن پالیسی گفته بود که برنامه جهانی خوراک فعالیت‌هایش را با پیروی از دستورهای تازه امارت اسلامی از سر می‌گیرد.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، می‌گوید که نهادهای مربوط به سازمان ملل بدون حضور زنان نمی‌توانند فعالیت‌های شان را در افغانستان ادامه دهند.

آقای دوجاریک گفته است: «اگر سازمان جهانی خوراک باشد یا تمام سیستم بشردوستانه، من فکر می‌کنم که مارتین گریفیتس به گونه واضح بیان کرده است که سازمان ملل نمی‌تواند بدون مشارکت فعال زنان کمک‌های بشردوستانه را فراهم کند این کار هم از نظر عملی لازم است و هم از نظر اخلاقی نیاز است.»

برنامه جهانی خوراک نیز در گزارشی گفته است که دستور حکومت سرپرست درباره ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی، فعالیت این نهاد را متاثر ساخته است. در گزارش این نهاد آمده است که نزده شریک برنامه جهانی خوراک فعالیت‌های شان را در این کشور متوقف ساخته‌اند.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «قطع این کمک‌ها محیط اقتصاد کلان را می‌تواند که صدمه برساند و ثبات نسبی که در چند روز گذشته در نرخ مبادله به میان آمده بود، این ثبات را هم برهم بزند.»

در همین حال، برخی از باشندگان پایتخت می‌گویند که در حال حاضر بیش‌تر از هر زمانی دیگر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

محمد ولی تلاش، باشنده کابل، گفت: «از نهادهای دولتی و سازمان‌های بین‌المللی خواهش ما همین است که همرای مردم در این شرایط فعلی که افغانستان قرار دارد، کمک نمایند.»

ذبیح الله، باشنده بعدی، می‌گوید: «نان شب باشد نان صبح نیست کار هم نیست کراچی دارم هیچ چیز نیست. روز تا بیگاه چهار بجه صبح بیدار شدیم تا حال ده افغانی کار نکردیم.»

پیش از این، اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارشی گفته است که هفده میلیون تن در افغانستان در سال ۲۰۲۳ میلادی با گرسنگی شدید روبه‌رو خواهند شد که از این میان، شش میلیون تن با بحران نبود مصوونیت غذایی روبه‌رو خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره