Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برنامه جهانی خوراک: یک سوم جمعیت افغانستان نگران وعده‌های غذایی خود هستند

برنامه جهانی خوراک می‌گوید که یک سوم جمعیت افغانستان هر روز نگران وعده‌های غذایی آینده شان هستند و بیشتر کودکان در این کشور بدون خوردن صبحانه به مکتب می‌روند.

برنامه جهانی خوراک می‌افزاید که وضعیت خانوده‌ها تاثیر مستقیم بالای کودکان شان دارد.

هارالد منهارت، معاون برنامه جهانی خوراک در افغانستان گفته است: «بسیاری از کودکان در افغانستان بدون خوردن صبحانه به مکتب می‌آیند. برنامه جهانی خوراک نخستین وعده غذایی آنان را در روز فراهم می‌کند. مکتب حوزه مهمی از فعالیت‌های ما در افغانستان است؛ زیرا پانزده میلیون نفر یا یک سوم جمعیت این کشور نمی‌دانند وعده غذایی بعدی خود را از کجا بدست می‌آورند.»

از سویی‌هم، اتحادیه اروپا از امضای تفاهم‌نامه برای پشتیبانی از کودکان مکتب‌های ابتداییه به ارزش ۹ اعشاریه ۹ میلیون یورو خبر داده استږ

رافایلا ایودیس، کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا تاکید کرده که این مقدار پول به هدف پشتیبانی حدود دو میلیون دانش‌آموز دوره ابتدایی برای برنامه جهانی خوراک اختصاص داده شده است.

خانم ایودیس گفته است: «من امروز واقعا خوشحال هستم که می‌گویم به تازگی یک قرارداد جدیدی را با برنامه جهانی غذا برای پشتیبانی از دختران و پسران مکتب‌های ابتداییه امضا کردیم.»

قراراست این پول در تهیه مواد غذایی مقوی برای دانش‌آموزان دختر و پسر در ولایت‌های ننگرهار، نورستان، غور، فراه و جوزجان به مصرف برسد.

بهرام رامش، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «در قسمت گفت‌وگو با حکومت افغانستان تلاش بیشتر به خرج بدهند و به هر اندازه ممکن در قسمت ایجاد فرصت‌های آموزشی و پایان آوردن سطح محدودیت‌ها تغیرات مثبت وارد بکنند.»
 
شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «این کمک‌ها به شکل منظم‌اش به خانواده‌های شان تعلق بگیرد تا آن‌ها به شکل منظم و بسیار اساسی در تغذیه، خوراک و پوشاک متعلمین رسیدگی بکنند.»

پیش از این برخی سازمان‌های جهانی از وضعیت کودکان به ویژه دانش‌آموزان مکتب‌های ابتداییه در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند و خواهان بیشتر شدن کمک‌ها برای پشتیبانی از آنان شده بودند.

برنامه جهانی خوراک: یک سوم جمعیت افغانستان نگران وعده‌های غذایی خود هستند

از سویی‌هم، اتحادیه اروپا از امضای تفاهم‌نامه برای پشتیبانی از کودکان مکتب‌های ابتداییه به ارزش ۹ اعشاریه ۹ میلیون یورو خبر داده استږ

Thumbnail

برنامه جهانی خوراک می‌گوید که یک سوم جمعیت افغانستان هر روز نگران وعده‌های غذایی آینده شان هستند و بیشتر کودکان در این کشور بدون خوردن صبحانه به مکتب می‌روند.

برنامه جهانی خوراک می‌افزاید که وضعیت خانوده‌ها تاثیر مستقیم بالای کودکان شان دارد.

هارالد منهارت، معاون برنامه جهانی خوراک در افغانستان گفته است: «بسیاری از کودکان در افغانستان بدون خوردن صبحانه به مکتب می‌آیند. برنامه جهانی خوراک نخستین وعده غذایی آنان را در روز فراهم می‌کند. مکتب حوزه مهمی از فعالیت‌های ما در افغانستان است؛ زیرا پانزده میلیون نفر یا یک سوم جمعیت این کشور نمی‌دانند وعده غذایی بعدی خود را از کجا بدست می‌آورند.»

از سویی‌هم، اتحادیه اروپا از امضای تفاهم‌نامه برای پشتیبانی از کودکان مکتب‌های ابتداییه به ارزش ۹ اعشاریه ۹ میلیون یورو خبر داده استږ

رافایلا ایودیس، کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا تاکید کرده که این مقدار پول به هدف پشتیبانی حدود دو میلیون دانش‌آموز دوره ابتدایی برای برنامه جهانی خوراک اختصاص داده شده است.

خانم ایودیس گفته است: «من امروز واقعا خوشحال هستم که می‌گویم به تازگی یک قرارداد جدیدی را با برنامه جهانی غذا برای پشتیبانی از دختران و پسران مکتب‌های ابتداییه امضا کردیم.»

قراراست این پول در تهیه مواد غذایی مقوی برای دانش‌آموزان دختر و پسر در ولایت‌های ننگرهار، نورستان، غور، فراه و جوزجان به مصرف برسد.

بهرام رامش، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «در قسمت گفت‌وگو با حکومت افغانستان تلاش بیشتر به خرج بدهند و به هر اندازه ممکن در قسمت ایجاد فرصت‌های آموزشی و پایان آوردن سطح محدودیت‌ها تغیرات مثبت وارد بکنند.»
 
شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «این کمک‌ها به شکل منظم‌اش به خانواده‌های شان تعلق بگیرد تا آن‌ها به شکل منظم و بسیار اساسی در تغذیه، خوراک و پوشاک متعلمین رسیدگی بکنند.»

پیش از این برخی سازمان‌های جهانی از وضعیت کودکان به ویژه دانش‌آموزان مکتب‌های ابتداییه در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند و خواهان بیشتر شدن کمک‌ها برای پشتیبانی از آنان شده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره