Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برنامه جهانی خوراک و نگرانی از ناامنی غذایی در افغانستان

برنامه جهانی خوراک برای افغانستان می‌گوید که پانزده میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی روبه‌رو هستند.

شاوی لیِ، نماینده و رییس برنامه جهانی غذا برای افغانستان در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز تاکید می‌ورزد که به علت کمبود بودجه، کمک‌های شان را به ده میلیون تن کاهش داده‌اند و در حال حاضر تنها سه میلیون تن را کمک می‌کنند.

شاوی لی می‌افزاید که افزایش کمک‌های بشردوستانه و افزایش فرآورده‌های کشاورزی از علت‌های رشد اقتصادی در افغانستان است.

رییس برنامه جهانی غذا برای افغانستان در این باره گفت: «میزان زیادی از کمک‌های خارجی که طی دو سال گذشته به افغانستان صورت گرفته بوده است که نقش برجسته در بخش کمک‌رسانی به این کشور را دارد. در کنار این، در سال روان شاهد افزایش حاصلات زراعتی هم استیم درحالی که افغانستان از سه سال به این طرف از خشک‌سالی رنج می‌برد. کشورهای دیگر نیز این وضعیت را تجربه کردند اما یک روند برای بیرون رفت از وضعیت که به گونه بالقوه پیشرفت‌های آن در سال ۲۰۲۳ شکل گرفت در سال ۲۰۲۴ نیز قابل ملاحظه خواهد بود.»

رییس برنامه جهانی خوراک برای افغانستان در بخش از سخنانش تاکید می‌ورزد که کمک‌های شان را به ده میلیون تن کاهش داده‌اند و در افغانستان تنها برای سه میلیون تن کمک می‌کنند.

او می‌افزاید که برای شهروندان افغانستان در فراهم‌سازی زمینه کار نیز همکاری می‌کنند.

شاوی لیِ افزود: «در تمام کشور در مورد چگونگی مدیریت منابع طبیعی، کانال‌های آبیاری، مسیرهای کوچک آبیاری و غرص نهال‌ها کار می‌کنم، مردم را کمک کرده تا تولید و محصول را بیش‌تر بسازند. بناء، برنامه جهانی خوراک در همین موارد کار می‌کند تا مردم زندگی بهتر داشته باشند. ما همچنان روی سردخانه‌های کار می‌کنم که در کنار تولید بیش‌تر، زمینه نگهداری و فروش هم مساعد شود.»

نماینده و رییس برنامه جهانی غذا برای افغانستان در این گفت‌وگو تاکید می‌ورزد که این نهاد تصمیم ندارند افغانستان را ترک کند، اما با کمبود شدید بودجه روبه‌رو هستند و برای کمک در زمستان پیش‌رو به افراد نیازمند در افغانستان، به چهارصد میلیون دالر نیاز دارند.

او گفت: «من هراس دارم که در زمستان پیش‌رو نتوانیم کاری انجام دهیم، اما بازهم برای رسیدن به نیازهای حداقلی و کمک‌رسانی به آسیب‌پذیرها،‌ نیاز به ۴۰۰ میلیون دالر داریم. باید به یاد داشته باشیم که بیش از ۷ میلیون تن که بیش‌تر آسیب‌پذیر اند، فرا تر از آن، در حال حاضر ۱۵میلیون تن دیگر نیز در تقلا برای پیدا کردن غذا استند.»

این درحالی‌ست که فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در گزارش تازه گفته‌اند که ۲۸.۸ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که ۲.۷ میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار دارند.

برنامه جهانی خوراک و نگرانی از ناامنی غذایی در افغانستان

رییس برنامه جهانی خوراک برای افغانستان در بخش از سخنانش تاکید می‌ورزد که کمک‌های شان را به ده میلیون تن کاهش داده‌اند و در افغانستان تنها برای سه میلیون تن کمک می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

برنامه جهانی خوراک برای افغانستان می‌گوید که پانزده میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی روبه‌رو هستند.

شاوی لیِ، نماینده و رییس برنامه جهانی غذا برای افغانستان در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز تاکید می‌ورزد که به علت کمبود بودجه، کمک‌های شان را به ده میلیون تن کاهش داده‌اند و در حال حاضر تنها سه میلیون تن را کمک می‌کنند.

شاوی لی می‌افزاید که افزایش کمک‌های بشردوستانه و افزایش فرآورده‌های کشاورزی از علت‌های رشد اقتصادی در افغانستان است.

رییس برنامه جهانی غذا برای افغانستان در این باره گفت: «میزان زیادی از کمک‌های خارجی که طی دو سال گذشته به افغانستان صورت گرفته بوده است که نقش برجسته در بخش کمک‌رسانی به این کشور را دارد. در کنار این، در سال روان شاهد افزایش حاصلات زراعتی هم استیم درحالی که افغانستان از سه سال به این طرف از خشک‌سالی رنج می‌برد. کشورهای دیگر نیز این وضعیت را تجربه کردند اما یک روند برای بیرون رفت از وضعیت که به گونه بالقوه پیشرفت‌های آن در سال ۲۰۲۳ شکل گرفت در سال ۲۰۲۴ نیز قابل ملاحظه خواهد بود.»

رییس برنامه جهانی خوراک برای افغانستان در بخش از سخنانش تاکید می‌ورزد که کمک‌های شان را به ده میلیون تن کاهش داده‌اند و در افغانستان تنها برای سه میلیون تن کمک می‌کنند.

او می‌افزاید که برای شهروندان افغانستان در فراهم‌سازی زمینه کار نیز همکاری می‌کنند.

شاوی لیِ افزود: «در تمام کشور در مورد چگونگی مدیریت منابع طبیعی، کانال‌های آبیاری، مسیرهای کوچک آبیاری و غرص نهال‌ها کار می‌کنم، مردم را کمک کرده تا تولید و محصول را بیش‌تر بسازند. بناء، برنامه جهانی خوراک در همین موارد کار می‌کند تا مردم زندگی بهتر داشته باشند. ما همچنان روی سردخانه‌های کار می‌کنم که در کنار تولید بیش‌تر، زمینه نگهداری و فروش هم مساعد شود.»

نماینده و رییس برنامه جهانی غذا برای افغانستان در این گفت‌وگو تاکید می‌ورزد که این نهاد تصمیم ندارند افغانستان را ترک کند، اما با کمبود شدید بودجه روبه‌رو هستند و برای کمک در زمستان پیش‌رو به افراد نیازمند در افغانستان، به چهارصد میلیون دالر نیاز دارند.

او گفت: «من هراس دارم که در زمستان پیش‌رو نتوانیم کاری انجام دهیم، اما بازهم برای رسیدن به نیازهای حداقلی و کمک‌رسانی به آسیب‌پذیرها،‌ نیاز به ۴۰۰ میلیون دالر داریم. باید به یاد داشته باشیم که بیش از ۷ میلیون تن که بیش‌تر آسیب‌پذیر اند، فرا تر از آن، در حال حاضر ۱۵میلیون تن دیگر نیز در تقلا برای پیدا کردن غذا استند.»

این درحالی‌ست که فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در گزارش تازه گفته‌اند که ۲۸.۸ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که ۲.۷ میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره