Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اسلام‌آباد: با همسایه‌ها درباره استفاده نشدن خاک شان، گفت‌وگو می‌کنیم

دستیار ویژه نخست‌وزیر پاکستان در امور کاهش فقر می‌گوید که اسلام‌آباد با کشورهای همسایه به شمول افغانستان درباره استفاده نشدن خاک این کشورها در برابر پاکستان، گفت‌وگو خواهد کرد.

فیصل کریم کندی، دستیار ویژه نخست‌وزیر پاکستان، همچنان می‌گوید که بلندپایه‌ترین مقام‌های امنیتی پاکستان در نشست کمیته "اپکس" درباره مبارزه با هراس‌افگنی گفت‌وگو کرده‎اند.

این مقام پاکستانی می‌افزاید که اسلام‌آباد اجازه استفاده از خاک‌اش را در برابر کشورهای دیگر نمی‌دهد و از کشورهای دیگر به شمول افغانستان نیز انتظار مشابه دارد.

آقای کریم کندی گفته است: «در این نشست این مورد هم یاد شد که کشورهای همسایه ما، اگر ایران باشد یا افغانستان، با آنان گفت‌وگو کنیم تا از خاک آنان در برابر ما و قلمرو ما کار گرفته نشود.»

در این نشست، مقام‌های ارشد پاکستانی در نشست کمیته "اپیکس" تحریک طالبان پاکستان را مسوول حمله در پیشاور دانستند و می‌افزایند که موضوع تحریک طالبان پاکستان را با حکومت سرپرست افغانستان در میان خواهند گذاشت.

روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان از زبان مقام‌های بلندپایه آن کشور گزارش داده است که تحریک طالبان پاکستان مسوول حمله در پیشاور است و این موضوع را با افغانستان در میان خواهند گذاشت.

اکسپرس تریبیون در گزارش اش گفته است: «در این نشست گفته شد که طالبان افغانستان ناتوانی شان را برای رویارویی با تحریک طالبان پاکستان ابراز کردند با این حال، پاکستان متقاعد نشده است و تصمیم گرفته است تا در بالاترین سطح به رهبری افغانستان اعلام کند که پناهگاه‌های تحریک طالبان پاکستان باید از بین بروند.»

طاهر خان، خبرنگار پاکستانی، به طلوع‌نیوز گفت: «در این جلسه ایجاد هماهنگی بین مرکز و ادارات، جلوگیری از تکرار مشکل و راهبرد آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده است.»

اما امارت اسلامی اطمینان می‌دهد که حکومت سرپرست به کسی اجازه استفاده از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر را نمی‌دهد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «ما هرگز از کسی علیه پاکستان حمایت نمی‌کنیم و هرگز اجازه نمی‌دهیم که کسی از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده کند.»

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان در نشست کمیته "اپکس" گفته است که هراس‌افگنان یک وجب زمین را در پاکستان به شمول پشاور در اختیار ندارند؛ اما اینکه چه گونه و از سوی کی به اینجا رسیده‌اند، پرسش برانگیز است.

اسلام‌آباد: با همسایه‌ها درباره استفاده نشدن خاک شان، گفت‌وگو می‌کنیم

امارت اسلامی اطمینان می‌دهد که حکومت سرپرست به کسی اجازه استفاده از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر را نمی‌دهد.

تصویر بندانگشتی

دستیار ویژه نخست‌وزیر پاکستان در امور کاهش فقر می‌گوید که اسلام‌آباد با کشورهای همسایه به شمول افغانستان درباره استفاده نشدن خاک این کشورها در برابر پاکستان، گفت‌وگو خواهد کرد.

فیصل کریم کندی، دستیار ویژه نخست‌وزیر پاکستان، همچنان می‌گوید که بلندپایه‌ترین مقام‌های امنیتی پاکستان در نشست کمیته "اپکس" درباره مبارزه با هراس‌افگنی گفت‌وگو کرده‎اند.

این مقام پاکستانی می‌افزاید که اسلام‌آباد اجازه استفاده از خاک‌اش را در برابر کشورهای دیگر نمی‌دهد و از کشورهای دیگر به شمول افغانستان نیز انتظار مشابه دارد.

آقای کریم کندی گفته است: «در این نشست این مورد هم یاد شد که کشورهای همسایه ما، اگر ایران باشد یا افغانستان، با آنان گفت‌وگو کنیم تا از خاک آنان در برابر ما و قلمرو ما کار گرفته نشود.»

در این نشست، مقام‌های ارشد پاکستانی در نشست کمیته "اپیکس" تحریک طالبان پاکستان را مسوول حمله در پیشاور دانستند و می‌افزایند که موضوع تحریک طالبان پاکستان را با حکومت سرپرست افغانستان در میان خواهند گذاشت.

روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان از زبان مقام‌های بلندپایه آن کشور گزارش داده است که تحریک طالبان پاکستان مسوول حمله در پیشاور است و این موضوع را با افغانستان در میان خواهند گذاشت.

اکسپرس تریبیون در گزارش اش گفته است: «در این نشست گفته شد که طالبان افغانستان ناتوانی شان را برای رویارویی با تحریک طالبان پاکستان ابراز کردند با این حال، پاکستان متقاعد نشده است و تصمیم گرفته است تا در بالاترین سطح به رهبری افغانستان اعلام کند که پناهگاه‌های تحریک طالبان پاکستان باید از بین بروند.»

طاهر خان، خبرنگار پاکستانی، به طلوع‌نیوز گفت: «در این جلسه ایجاد هماهنگی بین مرکز و ادارات، جلوگیری از تکرار مشکل و راهبرد آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده است.»

اما امارت اسلامی اطمینان می‌دهد که حکومت سرپرست به کسی اجازه استفاده از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر را نمی‌دهد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «ما هرگز از کسی علیه پاکستان حمایت نمی‌کنیم و هرگز اجازه نمی‌دهیم که کسی از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده کند.»

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان در نشست کمیته "اپکس" گفته است که هراس‌افگنان یک وجب زمین را در پاکستان به شمول پشاور در اختیار ندارند؛ اما اینکه چه گونه و از سوی کی به اینجا رسیده‌اند، پرسش برانگیز است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره