Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تعهد وزارت خارجه امریکا برای ارایه جزییات خروج از افغانستان

سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا می‌گوید که این وزارت متعهد به ارایه اسناد و مدارک به کمیته روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان در پیوند به خروج شتاب‌زده‌ی نیروهای امریکایی از افغانستان، است.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، می‌افزاید که این وزارت درباره‌ی علت خروج نیروهای امریکایی از افغانستان ده‌ها نشست توجیهی و صدها صفحه اسناد و مدارک به این کمیته ارائه کرده است.

آقای پرایس گفته است: «ما به اعضای احزاب و کارمندان آن در باره سیاست در پیوند به افغانستان بعد از خروج نیروها، بیش از ۱۵۰ نشست‌ توضیحی داشته‌ایم. مقام‌های بلندپایه این وزارت در نشست‌های عمومی حضور یافتند و به پرسش‌ها در باره افغانستان پاسخ دادند و این وزارت به چندین خواست اعضا و کارمندان دیگر در باره سیاست در افغانستان پاسخ داده‌اند.»

او افزود: «ما تا جایی که امکان دارد به گونه سریع کار می‌کنیم تا به آن درخواست گسترده و دقیق رسیدگی کنیم. ما به گردآوری و تهیه هر گونه اسناد پاسخ دهنده و ارائه آن اطلاعات و اسناد به این کمیته ادامه خواهیم داد.»

اما روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان چه پیامد‌های خواهد داشت؟

واحد  فقیری، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «این گونه رفتار به امریکا یک تصویر بد و منفی داده است. مردم چنین فکر می‌کنند که امریکا با کسی دوستی نمی‌کند و امریکا دوستان خود را در نیم راه رها می‌کند.»

فيض الله جليلی، آگاه دیگر مسایل سیاسی، می‌گوید: «بخاطر این که جمهوری خواهان و دموکراتان بر یک دیگر در انتخابات آینده پیروز شوند، جمهوری خواهان می‌خواهند تا دموکراتان را بخاطر خروج فوری نیروها از افغانستان متهم کنند.»

پیش از این، رییس کمیته مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا گفته است که اداره جو بایدن بارها درخواست نظارت درازمدت و ارایه اطلاعات مربوط به خروج غیرمسوولانه نظامیان امریکایی از افغانستان را رد کرده است. 

تعهد وزارت خارجه امریکا برای ارایه جزییات خروج از افغانستان

ند پرایس می‌افزاید که وزارت خارجه درباره‌ی علت خروج نیروهای امریکایی از افغانستان ده‌ها نشست توجیهی برگزار کرده است.

Thumbnail

سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا می‌گوید که این وزارت متعهد به ارایه اسناد و مدارک به کمیته روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان در پیوند به خروج شتاب‌زده‌ی نیروهای امریکایی از افغانستان، است.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، می‌افزاید که این وزارت درباره‌ی علت خروج نیروهای امریکایی از افغانستان ده‌ها نشست توجیهی و صدها صفحه اسناد و مدارک به این کمیته ارائه کرده است.

آقای پرایس گفته است: «ما به اعضای احزاب و کارمندان آن در باره سیاست در پیوند به افغانستان بعد از خروج نیروها، بیش از ۱۵۰ نشست‌ توضیحی داشته‌ایم. مقام‌های بلندپایه این وزارت در نشست‌های عمومی حضور یافتند و به پرسش‌ها در باره افغانستان پاسخ دادند و این وزارت به چندین خواست اعضا و کارمندان دیگر در باره سیاست در افغانستان پاسخ داده‌اند.»

او افزود: «ما تا جایی که امکان دارد به گونه سریع کار می‌کنیم تا به آن درخواست گسترده و دقیق رسیدگی کنیم. ما به گردآوری و تهیه هر گونه اسناد پاسخ دهنده و ارائه آن اطلاعات و اسناد به این کمیته ادامه خواهیم داد.»

اما روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان چه پیامد‌های خواهد داشت؟

واحد  فقیری، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «این گونه رفتار به امریکا یک تصویر بد و منفی داده است. مردم چنین فکر می‌کنند که امریکا با کسی دوستی نمی‌کند و امریکا دوستان خود را در نیم راه رها می‌کند.»

فيض الله جليلی، آگاه دیگر مسایل سیاسی، می‌گوید: «بخاطر این که جمهوری خواهان و دموکراتان بر یک دیگر در انتخابات آینده پیروز شوند، جمهوری خواهان می‌خواهند تا دموکراتان را بخاطر خروج فوری نیروها از افغانستان متهم کنند.»

پیش از این، رییس کمیته مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا گفته است که اداره جو بایدن بارها درخواست نظارت درازمدت و ارایه اطلاعات مربوط به خروج غیرمسوولانه نظامیان امریکایی از افغانستان را رد کرده است. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره