Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برنامه جهانی خوراک برای کمک به افغانستان با کمبود بودجه روبه‌رو است

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، می‌گوید که کمک‌های برنامه جهانی خوراک در ماه مارچ در افغانستان به نصف کاهش یافته است.

برنامه جهانی خوراک می‌گوید که برای رسیدگی به سیزده میلیون نیازمند در ماه اپریل در افغانستان، ۹۳ میلیون دالر درخواست کمک کرده است.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است: «برنامه جهانی خوراک هشدار داد که این کشور در بالاترین حد خطر قحطی در یک ربع قرن قرار دارد و از هر دو خانواده یک خانواده در حال مقابله با بحران است تا زنده بمانند. برنامه جهانی خوراک به ۹۳ میلیون دالر برای کمک به سیزده میلیون نفر در ماه اپریل و ۸۰۰ میلیون دالر برای شش ماه آینده نیاز دارد.»

مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشردوستانه، می‌گوید که برنامه جهانی خوراک بیش از نیم میلیون تن گندم را به افغانستان، چند کشور افریقایی و یمن منتقل کرده است.

مارتین گریفیتس گفته است: «برنامه جهانی خوراک توانسته است که بیش از نیم میلیون تن گندم را برای پشتیبانی از عملیات‌ بشردوستانه در افغانستان ،اتیوپی، کنیا، سومالیا و یمن منتقل کند.»

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، می‌گوید که کاهش کمک‌های بشردوستانه به شمار زیادی از نیازمندان در افغانستان آسیب خواهد زد.

آقای نظری به طلوع‌نیوز گفت: «کاهش کمک‌ها به مردم افغانستان از سوی نهادهای کمک کننده و جامعه بین‌المللی تاثیرات منفی روی وضعیت معیشتی مردم افغانستان دارد. به این دلیل تقاضای ما از جامعه بین‌المللی این است که هم کمک‌های بشردوستانه و هم کمک‌های انکشافی به مردم افغانستان تداوم داشته باشد.»

پیش از این، مقام‌های ازبیکستانی در دیدار با نماینده منطقه‌ای کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در باره کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان گفت‌وگو کرده است. انتظار می‌رود که این کمک‌ها از سوی مرکز حمل‌ونقل و تدارکات بین‌المللی انجام شود.

برنامه جهانی خوراک برای کمک به افغانستان با کمبود بودجه روبه‌رو است

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، می‌گوید که کاهش کمک‌های بشردوستانه به شمار زیادی از نیازمندان در افغانستان آسیب خواهد زد.

تصویر بندانگشتی

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، می‌گوید که کمک‌های برنامه جهانی خوراک در ماه مارچ در افغانستان به نصف کاهش یافته است.

برنامه جهانی خوراک می‌گوید که برای رسیدگی به سیزده میلیون نیازمند در ماه اپریل در افغانستان، ۹۳ میلیون دالر درخواست کمک کرده است.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است: «برنامه جهانی خوراک هشدار داد که این کشور در بالاترین حد خطر قحطی در یک ربع قرن قرار دارد و از هر دو خانواده یک خانواده در حال مقابله با بحران است تا زنده بمانند. برنامه جهانی خوراک به ۹۳ میلیون دالر برای کمک به سیزده میلیون نفر در ماه اپریل و ۸۰۰ میلیون دالر برای شش ماه آینده نیاز دارد.»

مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشردوستانه، می‌گوید که برنامه جهانی خوراک بیش از نیم میلیون تن گندم را به افغانستان، چند کشور افریقایی و یمن منتقل کرده است.

مارتین گریفیتس گفته است: «برنامه جهانی خوراک توانسته است که بیش از نیم میلیون تن گندم را برای پشتیبانی از عملیات‌ بشردوستانه در افغانستان ،اتیوپی، کنیا، سومالیا و یمن منتقل کند.»

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، می‌گوید که کاهش کمک‌های بشردوستانه به شمار زیادی از نیازمندان در افغانستان آسیب خواهد زد.

آقای نظری به طلوع‌نیوز گفت: «کاهش کمک‌ها به مردم افغانستان از سوی نهادهای کمک کننده و جامعه بین‌المللی تاثیرات منفی روی وضعیت معیشتی مردم افغانستان دارد. به این دلیل تقاضای ما از جامعه بین‌المللی این است که هم کمک‌های بشردوستانه و هم کمک‌های انکشافی به مردم افغانستان تداوم داشته باشد.»

پیش از این، مقام‌های ازبیکستانی در دیدار با نماینده منطقه‌ای کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در باره کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان گفت‌وگو کرده است. انتظار می‌رود که این کمک‌ها از سوی مرکز حمل‌ونقل و تدارکات بین‌المللی انجام شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره