Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقادهای جهانی از ممنوعیت آموزشی در سال نو در افغانستان

ادامه‌ی ممنوعیت دختران از آموزش در سال نو هجری خورشیدی در افغانستان واکنش‌های گوناگون جهانی را برانگیخته است.

صندوق پشتیبانی از کودکان ملل متحد یا یونیسف هشدار داده است که ممنوعیت آموزشی پیامدهای بدی در بخش‌های اقتصادی و بهداشتی در افغانستان به دنبال دارد.

فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است: «رییس اجرایی صندوق پشتیبانی کودکان سازمان ملل متحد در یک بیانیه تأکید  ورزیده که دختران به شمول افراد دارای معلولیت حق آموزش دارند. او هشدار داده است که ممنوعیت دختران از آموزش پیامدهای زیادی بر اقتصاد و سکتور بهداشتی آن کشور نیز خواهد داشت.»

ایالات متحده امریکا و کمیشنری عالی حقوق بشری سازمان ملل متحد نیز عدم دست‌رسی زنان و دختران را به آموزش، تبعیض‌آمیز خوانده و افزوده‌اند که این کار بر روابط جهان با امارت اسلامی اثر منفی خواهد گذاشت.

مارتا هرتادو، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، گفته است: «مقام‌های سرپرست متعهد شده‌اند که همه زنان و دختران اجازه خواهند داشت به مدرسه بروند. دفتر ما از آن‌ها می‌خواهد که بدون تأخیر به این وعده احترام بگذارند.»

از سویی‌هم، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امریکا نیز می‌گوید که امارت اسلامی از نقض حقوق بشر و محروم کردن دختران از تحصیل دست بر نمی‌دارد و عادی سازی روابط با امارت اسلامی امکان‌پذیر نیست.

آقای بلینکن گفته است: «من فکر می‌کنم از گفت‌وگو با کشورهای سراسر جهان می‌توان گفت که تا جایی که طالبان به دنبال روابط عادی‌تر با کشورهای سراسر جهان هستند، تا زمانی که آن‌ها به پیشبرد این احکام سرکوبگرانه علیه زنان و دختران را ادامه دهند، این اتفاق نخواهد افتاد.»

همچنان با آغاز سال جدید تعلیمی، نمایندگی سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان بار دیگر از حکومت سرپرست خواست تا تمامی سیاست‌های تبعیض‌آمیز در برابر زنان و دختران را بازنگری کند.

یوناما درتوییتی افزوده است: «چنین سیاست‌ها نیمی از جمعیت افغانستان را از رسیدن به آرزوهای شان باز می‌دارد و به افغانستان نیز آسیب می‌زند. در حال حاضر بیش از یک میلیون دختر در آغاز سال نو تعلیمی از حضور در صنف‌های شان محروم مانده‌اند.»

ثریا پیکان، فعال عرصه حقوق بانوان، گفته است: «ما آرزو داریم که مکتوب‌ها، اوامر و فرامین عادلانه در جامعه تطبیق شود و تفاوت و تبعیض در برابر جوانان پسر و دختر از بین برود.»

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در خبرنامه‌یی گفته است که ممنوعیت دختران و زنان از آموزش، سبب محروم شدن بیش از یک میلیون دختر از آموزش شده و آنان را با مشکلات روحی و روانی روبه‌‌رو ساخته است.

انتقادهای جهانی از ممنوعیت آموزشی در سال نو در افغانستان

ایالات متحده امریکا و کمیشنری عالی حقوق بشری سازمان ملل متحد نیز عدم دست‌رسی زنان و دختران را به آموزش، تبعیض‌آمیز خوانده‌اند.

تصویر بندانگشتی

ادامه‌ی ممنوعیت دختران از آموزش در سال نو هجری خورشیدی در افغانستان واکنش‌های گوناگون جهانی را برانگیخته است.

صندوق پشتیبانی از کودکان ملل متحد یا یونیسف هشدار داده است که ممنوعیت آموزشی پیامدهای بدی در بخش‌های اقتصادی و بهداشتی در افغانستان به دنبال دارد.

فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است: «رییس اجرایی صندوق پشتیبانی کودکان سازمان ملل متحد در یک بیانیه تأکید  ورزیده که دختران به شمول افراد دارای معلولیت حق آموزش دارند. او هشدار داده است که ممنوعیت دختران از آموزش پیامدهای زیادی بر اقتصاد و سکتور بهداشتی آن کشور نیز خواهد داشت.»

ایالات متحده امریکا و کمیشنری عالی حقوق بشری سازمان ملل متحد نیز عدم دست‌رسی زنان و دختران را به آموزش، تبعیض‌آمیز خوانده و افزوده‌اند که این کار بر روابط جهان با امارت اسلامی اثر منفی خواهد گذاشت.

مارتا هرتادو، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، گفته است: «مقام‌های سرپرست متعهد شده‌اند که همه زنان و دختران اجازه خواهند داشت به مدرسه بروند. دفتر ما از آن‌ها می‌خواهد که بدون تأخیر به این وعده احترام بگذارند.»

از سویی‌هم، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امریکا نیز می‌گوید که امارت اسلامی از نقض حقوق بشر و محروم کردن دختران از تحصیل دست بر نمی‌دارد و عادی سازی روابط با امارت اسلامی امکان‌پذیر نیست.

آقای بلینکن گفته است: «من فکر می‌کنم از گفت‌وگو با کشورهای سراسر جهان می‌توان گفت که تا جایی که طالبان به دنبال روابط عادی‌تر با کشورهای سراسر جهان هستند، تا زمانی که آن‌ها به پیشبرد این احکام سرکوبگرانه علیه زنان و دختران را ادامه دهند، این اتفاق نخواهد افتاد.»

همچنان با آغاز سال جدید تعلیمی، نمایندگی سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان بار دیگر از حکومت سرپرست خواست تا تمامی سیاست‌های تبعیض‌آمیز در برابر زنان و دختران را بازنگری کند.

یوناما درتوییتی افزوده است: «چنین سیاست‌ها نیمی از جمعیت افغانستان را از رسیدن به آرزوهای شان باز می‌دارد و به افغانستان نیز آسیب می‌زند. در حال حاضر بیش از یک میلیون دختر در آغاز سال نو تعلیمی از حضور در صنف‌های شان محروم مانده‌اند.»

ثریا پیکان، فعال عرصه حقوق بانوان، گفته است: «ما آرزو داریم که مکتوب‌ها، اوامر و فرامین عادلانه در جامعه تطبیق شود و تفاوت و تبعیض در برابر جوانان پسر و دختر از بین برود.»

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در خبرنامه‌یی گفته است که ممنوعیت دختران و زنان از آموزش، سبب محروم شدن بیش از یک میلیون دختر از آموزش شده و آنان را با مشکلات روحی و روانی روبه‌‌رو ساخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره