Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی یونیسف از تلفات کودکان در انفجار مواد منفجرنشده در افغانستان

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می‌گوید که روزانه به گونه‌ی میانگین دو کودک بر اثر انفجار مواد منفجرنشده در افغانستان کشته می‌شوند.

یونیسف آمار می‌دهد که ۷۰۰ کودک در سال‌پار میلادی در جریان بازی با مواد ناشناخته کشته و یا معلول شده‌اند.

یونیسف گفت: «هفته گذشته، ۸ کودک بر اثر انفجار ماین در افغانستان جان خود را از دست دادند. آن‌ها در بازی با مهمات منفجرنشده و جمع‌آوری اشیای فلزی برای فروش جان خود را از دست دادند.»

از سویی‌هم، ریاست انسجام و هماهنگی ماین زدایی می‌گوید که در سال ۲۰۲۲ میلادی، بیش از یک‌صد کیلومترمربع زمین از وجود ماین‌ها پاک‌سازی شده است.

قاری نورالدین رستم‌خیل، رییس انسجام و هماهنگی ماین زدایی، گفت: «ما اضافه از ۶۰ تیم آگاهی‌دهی در افغانستان داریم. بخاطر آگاهی عامه مواد درسی و کلپ‌ها جور شده است و تیم‌ها به اطراف می‌روند و در قریه‌ها به مردم آگاهی‌دهی می‌کنند.»

شماری از باشندگان کابل می‌گویند که کودکان به علت فقر و بی‌کاری به گردآوری مواد ناشناخته می‌پردازند و از همین‌رو، قربانی ماین می‌شوند.

روکی، باشنده کابل، در این باره گفت: «بخاطر فقر، بی‌کاری و ناتوانی مجبور هستند به کوه‌ها بخاطر چوب، بخاطر یک سنگی، بخاطر یک زغالی پایین و بالا شوند که نفقه و روزگار خود را پیدا کنند. آن‌ها در ماین‌های که متاسفانه سال‌ها پیش شانده شده است، به شهادت می‌رسند.»

شعیب، یکی دیگر از باشندگان کابل، گفت: «ماین‌های منفجرنشده از شهر کرده، بیش‌تر در ولایات بسیار زیاد است و سطح آگاهی مردم هم نظر به شهر در اطراف کمی کم‌تر است.»

نگرانی یونیسف از تلفات کودکان در انفجار مواد منفجرنشده در افغانستان

از سویی‌هم، ریاست انسجام ماین پاکی افغانستان می‌گوید که در سال ۲۰۲۲ میلادی، بیش از یک‌صد کیلومترمربع زمین از وجود ماین‌ها پاک‌سازی شده است.

تصویر بندانگشتی

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می‌گوید که روزانه به گونه‌ی میانگین دو کودک بر اثر انفجار مواد منفجرنشده در افغانستان کشته می‌شوند.

یونیسف آمار می‌دهد که ۷۰۰ کودک در سال‌پار میلادی در جریان بازی با مواد ناشناخته کشته و یا معلول شده‌اند.

یونیسف گفت: «هفته گذشته، ۸ کودک بر اثر انفجار ماین در افغانستان جان خود را از دست دادند. آن‌ها در بازی با مهمات منفجرنشده و جمع‌آوری اشیای فلزی برای فروش جان خود را از دست دادند.»

از سویی‌هم، ریاست انسجام و هماهنگی ماین زدایی می‌گوید که در سال ۲۰۲۲ میلادی، بیش از یک‌صد کیلومترمربع زمین از وجود ماین‌ها پاک‌سازی شده است.

قاری نورالدین رستم‌خیل، رییس انسجام و هماهنگی ماین زدایی، گفت: «ما اضافه از ۶۰ تیم آگاهی‌دهی در افغانستان داریم. بخاطر آگاهی عامه مواد درسی و کلپ‌ها جور شده است و تیم‌ها به اطراف می‌روند و در قریه‌ها به مردم آگاهی‌دهی می‌کنند.»

شماری از باشندگان کابل می‌گویند که کودکان به علت فقر و بی‌کاری به گردآوری مواد ناشناخته می‌پردازند و از همین‌رو، قربانی ماین می‌شوند.

روکی، باشنده کابل، در این باره گفت: «بخاطر فقر، بی‌کاری و ناتوانی مجبور هستند به کوه‌ها بخاطر چوب، بخاطر یک سنگی، بخاطر یک زغالی پایین و بالا شوند که نفقه و روزگار خود را پیدا کنند. آن‌ها در ماین‌های که متاسفانه سال‌ها پیش شانده شده است، به شهادت می‌رسند.»

شعیب، یکی دیگر از باشندگان کابل، گفت: «ماین‌های منفجرنشده از شهر کرده، بیش‌تر در ولایات بسیار زیاد است و سطح آگاهی مردم هم نظر به شهر در اطراف کمی کم‌تر است.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره