Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز ‌پاک‌سازی شیشه‌های دودی موترها در کابل

روند پاک‌سازی شیشه‌های دودی موتر‌ها در شهر کابل آغاز شده است.

فرماندهی امنیه کابل می‌گوید موتر‌های که سند قانونی برای شیشه‌های دودی نداشته باشند، فلم‌های دودی از موترهای‌شان پاک‌سازی خواهد شد.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، گفت:‌ «از سوی فرمانده امنیه شهر کابل در تمام ایست‌های بازرسی، آمران حوزه‌ها، دروازه‌ها خبرداداه شده است آن موترهای که اجازه‌نامه ندارند و شیشه‌های‌شان سیاه است باید پاک شود.»

از سویی‌ هم، برخی از رانندگان و پایتخت نشینان، تطبیق این قانون را در کاهش جرم‌های جنایی سودمند می‌دانند و خواهان تطبیق قانون به گونه یکسان استند.

مجیب، راننده، گفت:‌ «ما از این تصمیم امارت اسلامی بسیار خوش استیم بخاطریکه به حساب امنیت بسیار خوب شده و پاک‌سازی شیشه‌ها از قتل و دزدی جلوگیری می‌کند.»

داود، راننده دیگر، گفت:‌ «اگر شیشه‌های سیاه را دور نکنند برای مردم جنجال جور می‌شود مثلا اختطاف‌چی می‌باشد از بقیه مردم فرق می‌شود.»

احمد فواد، باشنده کابل، گفت:‌ «پروسه که آغاز شده است بسیار خوب است اگر یکسان باشد.»

همزمان با این، معاون حوزه یازدهم می‌گوید که به فروشندگان فلم‌های دودی اطلاع داده شده است که پس از این، فروش این فلم‌ها را متوقف کنند.

نقیب الله بلال، معاون حوزه یازدهم، گفت:‌ «این اشیاه اگر ستیکر است یا فلم‌های دودی ممنوع است چی برای امارت اسلامی باشد چی برای افراد ملکی.»

بربنیاد اطلاعات فرماندهی کابل، پیش از این شماری از افراد با استفاده از موتر‌های شیشه دودی دست به جرم‌های جنایی می‌زدند.

آغاز ‌پاک‌سازی شیشه‌های دودی موترها در کابل

از سویی‌ هم، برخی از رانندگان و پایتخت نشینان، تطبیق این قانون را در کاهش جرم‌های جنایی سودمند می‌دانند و خواهان تطبیق قانون به گونه یکسان استند.

تصویر بندانگشتی

روند پاک‌سازی شیشه‌های دودی موتر‌ها در شهر کابل آغاز شده است.

فرماندهی امنیه کابل می‌گوید موتر‌های که سند قانونی برای شیشه‌های دودی نداشته باشند، فلم‌های دودی از موترهای‌شان پاک‌سازی خواهد شد.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، گفت:‌ «از سوی فرمانده امنیه شهر کابل در تمام ایست‌های بازرسی، آمران حوزه‌ها، دروازه‌ها خبرداداه شده است آن موترهای که اجازه‌نامه ندارند و شیشه‌های‌شان سیاه است باید پاک شود.»

از سویی‌ هم، برخی از رانندگان و پایتخت نشینان، تطبیق این قانون را در کاهش جرم‌های جنایی سودمند می‌دانند و خواهان تطبیق قانون به گونه یکسان استند.

مجیب، راننده، گفت:‌ «ما از این تصمیم امارت اسلامی بسیار خوش استیم بخاطریکه به حساب امنیت بسیار خوب شده و پاک‌سازی شیشه‌ها از قتل و دزدی جلوگیری می‌کند.»

داود، راننده دیگر، گفت:‌ «اگر شیشه‌های سیاه را دور نکنند برای مردم جنجال جور می‌شود مثلا اختطاف‌چی می‌باشد از بقیه مردم فرق می‌شود.»

احمد فواد، باشنده کابل، گفت:‌ «پروسه که آغاز شده است بسیار خوب است اگر یکسان باشد.»

همزمان با این، معاون حوزه یازدهم می‌گوید که به فروشندگان فلم‌های دودی اطلاع داده شده است که پس از این، فروش این فلم‌ها را متوقف کنند.

نقیب الله بلال، معاون حوزه یازدهم، گفت:‌ «این اشیاه اگر ستیکر است یا فلم‌های دودی ممنوع است چی برای امارت اسلامی باشد چی برای افراد ملکی.»

بربنیاد اطلاعات فرماندهی کابل، پیش از این شماری از افراد با استفاده از موتر‌های شیشه دودی دست به جرم‌های جنایی می‌زدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره