Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

از کابل تا دوحه؛ سیمرغ در نمایشگاه بین‌المللی موتر به نمایش گذاشته شد

سیمرغ؛ اولین موتر ساخت افغانستان در نمایشگاه بین‌المللی موتر ژنو ۲۰۲۳  در دوحه، پایتخت قطر به نمایش گذاشته شده است.

تازه‌ترین طرح‌ها و فناوری‌ در صنعت موترسازی در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

محمد رضا احمدی، مدیرعامل شرکت انتاپ گفته است که پس از تلاش‌های زیاد موفق به انتقال موتر ساخت افغانستان و شرکت در نمایشگاه بین‌المللی قطر شده است.

محمد رضا احمدی گفته است: «پرنده‌ی افسانه‌ای که جواب تمامی سوال‌ها را دارد؛ ولی برای پیدا کردنش باید کوه قاف بروید، هزاران پرنده حرکت می‌کنند و بعد از گذشتن از هفت مرحله هنوز سیمرغ به کوه قاف می‌رسد و چیزی که پیدا می‌کنند سیمرع نیست، آینه حقیقت است.»

شرکت‌های مشهور موترسازی جهان در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند و تازه‌ترین طرح‌های شان را به نمایش گذاشته‌اند.

محمد نعیم، سرپرست سفارت افغانستان در قطر که در مراسم گشایش این نمایشگاه حضور داشت،  از موتر ساخت افغانستان دیدن کرده است.

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «صنعت موترسازی در افغانستان یک اقدام بی پیشینه است که میتانه در حالی حاضر به اقتصاد افغانستان یک نقطه مثبت تلقی شود با توجه به ای وضعیت می‌تواند در ترویج فرهنگ موتر سازی و تقویت اقتصاد افغانستان و ایجاد شغل مهم و اثر گذار باشد.»

برخی آگاهان اقتصادی به این باورند که با ابتکار صنعت موترسازی، افغانستان یک گام دیگر در رشد اقتصاد و فراهم‌سازی اشتغال‌ برداشته است.

شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی چنین گفت: «تولید یک موتر توسط یک فرد میشه که یک جرقه ای باشد به خاطر شروع یا سرمایه گذاری بالای تولید صنایع موتر و صنعت عظیم و بزرگی است تولید صنعت موتر.»

عبدالنصیر رشتیا، آگاه دیگر گفت: «تولید می‌تواند دو بحث را در قبال داشته باشد بحث اول ای است که می‌توان گفت هویت یک کشور را در دنیا به نمایش بگذاره اما در بحث اقتصادی از او میتانه اشتغال‌زا باشد.»

نمایشگاه بین‌المللی موتر ژنو ۲۰۲۳ روز پنج‌شنبه (۵ اکتوبر) گشایش یافت و قرار است تا ده روز ادامه یابد.

از کابل تا دوحه؛ سیمرغ در نمایشگاه بین‌المللی موتر به نمایش گذاشته شد

محمد نعیم، سرپرست سفارت افغانستان در قطر که در مراسم گشایش این نمایشگاه حضور داشت،  از موتر ساخت افغانستان دیدن کرده است.

تصویر بندانگشتی

سیمرغ؛ اولین موتر ساخت افغانستان در نمایشگاه بین‌المللی موتر ژنو ۲۰۲۳  در دوحه، پایتخت قطر به نمایش گذاشته شده است.

تازه‌ترین طرح‌ها و فناوری‌ در صنعت موترسازی در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

محمد رضا احمدی، مدیرعامل شرکت انتاپ گفته است که پس از تلاش‌های زیاد موفق به انتقال موتر ساخت افغانستان و شرکت در نمایشگاه بین‌المللی قطر شده است.

محمد رضا احمدی گفته است: «پرنده‌ی افسانه‌ای که جواب تمامی سوال‌ها را دارد؛ ولی برای پیدا کردنش باید کوه قاف بروید، هزاران پرنده حرکت می‌کنند و بعد از گذشتن از هفت مرحله هنوز سیمرغ به کوه قاف می‌رسد و چیزی که پیدا می‌کنند سیمرع نیست، آینه حقیقت است.»

شرکت‌های مشهور موترسازی جهان در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند و تازه‌ترین طرح‌های شان را به نمایش گذاشته‌اند.

محمد نعیم، سرپرست سفارت افغانستان در قطر که در مراسم گشایش این نمایشگاه حضور داشت،  از موتر ساخت افغانستان دیدن کرده است.

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «صنعت موترسازی در افغانستان یک اقدام بی پیشینه است که میتانه در حالی حاضر به اقتصاد افغانستان یک نقطه مثبت تلقی شود با توجه به ای وضعیت می‌تواند در ترویج فرهنگ موتر سازی و تقویت اقتصاد افغانستان و ایجاد شغل مهم و اثر گذار باشد.»

برخی آگاهان اقتصادی به این باورند که با ابتکار صنعت موترسازی، افغانستان یک گام دیگر در رشد اقتصاد و فراهم‌سازی اشتغال‌ برداشته است.

شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی چنین گفت: «تولید یک موتر توسط یک فرد میشه که یک جرقه ای باشد به خاطر شروع یا سرمایه گذاری بالای تولید صنایع موتر و صنعت عظیم و بزرگی است تولید صنعت موتر.»

عبدالنصیر رشتیا، آگاه دیگر گفت: «تولید می‌تواند دو بحث را در قبال داشته باشد بحث اول ای است که می‌توان گفت هویت یک کشور را در دنیا به نمایش بگذاره اما در بحث اقتصادی از او میتانه اشتغال‌زا باشد.»

نمایشگاه بین‌المللی موتر ژنو ۲۰۲۳ روز پنج‌شنبه (۵ اکتوبر) گشایش یافت و قرار است تا ده روز ادامه یابد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره