Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برخی دختران محروم از آموزش به کسب و کار شخصی رو آورده‌اند

برخی از دانش‌جویان و دانش‌آموزان دختر در این روزها به کسب و کارهای شخصی رو آورده‌اند.

آنان می‌گویند که پس از بسته شدن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها، برای این‌که هزینه زندگی خود و خانواده‌های شان را بدست آورند، کسب و کارهای تازه را آغاز کرده‌اند.

کبرا دانش‌جوی حقوق و علوم سیاسی در یکی از دانشگاه‌ها در کابل است. کبرا حالا دکان سیمساری و لباس فروشی باز کرده است.

کبرا به طلوع‌نیوز گفت: «ما این‌جا کار می‌کنیم؛ اما این بدیل درس و تحصیل ما نمی‌شود. ما باید بخاطری که آینده ما تضمین شود و آینده مملکت ما تضمین شود و پیش‌رفت کند، باید درس بخوانیم و تحصیل کنیم تا در آینده متخصص شویم.»

بانوانی که نزد کبرا برای خریداری میایند، نیز شادمان استند. این بانوان می‌گویند که خریداری از فروشندگان دختر راحت‌تر است.

عاطفه، باشنده کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «می‌بینم خواهران ما در دوران امارت هم کار می‌کنند، خوش هستیم. ما می‌توانیم وسایل زنانه را به راحتی خرید کنیم.»

مدینه، یکی دیگر از باشندگان کابل، گفت: «دروازه پوهنتون و مکاتب به روی دختران بسته است و این‌جا می‌بینم که دختران فروشندگی می‌کنند و ما وسایل مورد نیاز خود را به راحتی می‌گیریم. خوشحال می‌شوم.»

با این حال، برخی دانش‌جویان دختر خواهان بازگشایی بی‌درنگ دروازه دانشگاه‌ها و مکتب‌ها به روی دختران اند.

رقیه، دانش‌جو، به طلوع‌نیوز گفت: «تجارت شخصی خوب است. می‌توانم حامی مالی خوبی برای خود و فامیل خود باشم؛ اما این‌جا نمی‌توانم از نگاه شخصیتی خود را رشد بدهم. بخاطر همین من نیاز دارم که دانشگاه بروم.»

این در حالی‌ست که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی در انستیتوت مطالعات ستراتیژیک پاکستان گفته است که تعلیم زنان حرام نیست و این ممنوعیت دایمی نمی‌باشد.

آقای متقی در این باره گفت: «هیچ‌گاه نگفتیم که تعلیم حرام است و هیچ‌گاه نگفتیم که تا ابد تعلیم زنان ممنوع است؛ بلکه ما منتظر امر ثانی استیم.»

نزدیک به ۱۴۰ روز از بسته شدن دانشگاه‌ها به روی دختران می‌گذرد؛ اما تا هنوز هم از بازگشایی درب دانشگاه‌ها خبری نیست.

برخی دختران محروم از آموزش به کسب و کار شخصی رو آورده‌اند

با این حال، برخی دانش‌جویان دختر خواهان بازگشایی بی‌درنگ دروازه دانشگاه‌ها و مکتب‌ها به روی دختران اند.

تصویر بندانگشتی

برخی از دانش‌جویان و دانش‌آموزان دختر در این روزها به کسب و کارهای شخصی رو آورده‌اند.

آنان می‌گویند که پس از بسته شدن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها، برای این‌که هزینه زندگی خود و خانواده‌های شان را بدست آورند، کسب و کارهای تازه را آغاز کرده‌اند.

کبرا دانش‌جوی حقوق و علوم سیاسی در یکی از دانشگاه‌ها در کابل است. کبرا حالا دکان سیمساری و لباس فروشی باز کرده است.

کبرا به طلوع‌نیوز گفت: «ما این‌جا کار می‌کنیم؛ اما این بدیل درس و تحصیل ما نمی‌شود. ما باید بخاطری که آینده ما تضمین شود و آینده مملکت ما تضمین شود و پیش‌رفت کند، باید درس بخوانیم و تحصیل کنیم تا در آینده متخصص شویم.»

بانوانی که نزد کبرا برای خریداری میایند، نیز شادمان استند. این بانوان می‌گویند که خریداری از فروشندگان دختر راحت‌تر است.

عاطفه، باشنده کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «می‌بینم خواهران ما در دوران امارت هم کار می‌کنند، خوش هستیم. ما می‌توانیم وسایل زنانه را به راحتی خرید کنیم.»

مدینه، یکی دیگر از باشندگان کابل، گفت: «دروازه پوهنتون و مکاتب به روی دختران بسته است و این‌جا می‌بینم که دختران فروشندگی می‌کنند و ما وسایل مورد نیاز خود را به راحتی می‌گیریم. خوشحال می‌شوم.»

با این حال، برخی دانش‌جویان دختر خواهان بازگشایی بی‌درنگ دروازه دانشگاه‌ها و مکتب‌ها به روی دختران اند.

رقیه، دانش‌جو، به طلوع‌نیوز گفت: «تجارت شخصی خوب است. می‌توانم حامی مالی خوبی برای خود و فامیل خود باشم؛ اما این‌جا نمی‌توانم از نگاه شخصیتی خود را رشد بدهم. بخاطر همین من نیاز دارم که دانشگاه بروم.»

این در حالی‌ست که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی در انستیتوت مطالعات ستراتیژیک پاکستان گفته است که تعلیم زنان حرام نیست و این ممنوعیت دایمی نمی‌باشد.

آقای متقی در این باره گفت: «هیچ‌گاه نگفتیم که تعلیم حرام است و هیچ‌گاه نگفتیم که تا ابد تعلیم زنان ممنوع است؛ بلکه ما منتظر امر ثانی استیم.»

نزدیک به ۱۴۰ روز از بسته شدن دانشگاه‌ها به روی دختران می‌گذرد؛ اما تا هنوز هم از بازگشایی درب دانشگاه‌ها خبری نیست.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره