Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادعای فساد مالی و اختلاس در سفارت افغانستان در دهلی نو

طلوع‌نیوز به سندهای دست یافته که نشان می‌دهند سفارت افغانستان در هند در فساد مالی و اختلاس دست دارد.

بربنیاد این سندها، سفارت افغانستان در دهلی نو بخشی از زمین سفارت را در بدل پول‌ هنگفت به یک شرکت هندی اجاره داده است.

در این سند، مسوول یک شرکت هندی ادعا کرده است که نیم جریب زمین و دو ساختمان سفارت افغانستان در هند به اهداف تبلیغاتی به وی اجاره داده شده است. وویک دکشیت به وزارت خارجه هند شکایت کرده است که از زمین بهره‌مند نشده و سفارت افغانستان نیز نزدیک به ۲۷۵ هزار دالر وی را نمی‌پردازد.

در همین حال، نماینده مهاجران افغانستان در هند از فساد گسترده در میان کارمندان این سفارت سخن می‌زند.

شمس قاری‌زاده، نماینده مهاجران افغان در هند، در این باره گفته است: «موارد مختلف علیه این‌ها و تیم شان است. موضوع انتقال گندم، که کمک‌های هند به مردم فقیر افغانستان بود، موضوع تمدید پاسپورت‌ها است، موضوع جمع‌آوری کمک‌ها به مهاجرین است، موضوع دادن املاک دولتی ساحه دیپلوماتیک سفارت افغانستان به سردارهای هند است.»

در یکی از این سندها، یک شهروند افغانستان شکایت کرده است که ۵هزار دالر برای دریافت ویزای فوری هند به کارمندان سفارت پرداخت کرده است.

این مقدار پول هشت ماه پیش به دو کارمند سفارت پرداخت شده و پول دهنده تاکنون ویزا دریافت نکرده است.

سید حبیب الله قریشی، دانشجوی بورسیه هند، گفته است: «دلیل عمده لغو شدن ویزاهای ما و دلیل عمده دور ماندن از درس‌های ما به مدت دو سال، بی‌کیفیت بودن کار سفارت افغانستان مقیم هندوسان بوده است.»

اما سفیر افغانستان در هند به طلوع‌نیوز گفته است که اتهام‌های وارده در این سفارت شایعه و بی‌بنیاد است.

فرید ماموندزی، سفیر افغانستان در هند، گفت: «ملکیت سفارت کبرای افغانستان در هند سرمایه ملت افغانستان و یک ارزش بزرگ برای تمامی ما است. هرگونه معامله در مورد این ملکیت و نشرات در این مورد تنها تبلیغاتی مخربی است که به جایگاه افغانستان صدمه می‌رساند.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «سفارت‌های افغانستان در هر جایی که استند باید دفتر برای خدمات مردم افغانستان باشند و مرکز تجارت شخصی و فامیلی نشوند.»

نورالله راغی، دیپلومات پیشین، به طلوع‌نیوز گفت: «تنها راه کنترول فساد در سفارت‌ها و قونسل‌گری‌های افغانستان در خارج از کشور الکترونیک سازی است و همچنان اسناد صادره آن‌ها بهادارسازی و با کودهای امنیتی خاص مانند استیکر وپاسپورت و امثال این‌ها از مرکز صادر شود و برای آن‌ها فرستاده شود، است.»

سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی در پنجم ماه ثور قادرشاه را به جای فرید ماموندزی معرفی کرده است؛ اما دو روز پس از ارسال این نامه، سفیر افغانستان در هند، قادر شاه را به دلیل ارتباط با نهادهای غیررسمی و رفتار خلاف اصول از وظیقه برکنار کرده است.  

ادعای فساد مالی و اختلاس در سفارت افغانستان در دهلی نو

بربنیاد این سندها، سفارت افغانستان در دهلی نو بخشی از زمین سفارت را در بدل پول‌ هنگفت به یک شرکت هندی اجاره داده است.

تصویر بندانگشتی

طلوع‌نیوز به سندهای دست یافته که نشان می‌دهند سفارت افغانستان در هند در فساد مالی و اختلاس دست دارد.

بربنیاد این سندها، سفارت افغانستان در دهلی نو بخشی از زمین سفارت را در بدل پول‌ هنگفت به یک شرکت هندی اجاره داده است.

در این سند، مسوول یک شرکت هندی ادعا کرده است که نیم جریب زمین و دو ساختمان سفارت افغانستان در هند به اهداف تبلیغاتی به وی اجاره داده شده است. وویک دکشیت به وزارت خارجه هند شکایت کرده است که از زمین بهره‌مند نشده و سفارت افغانستان نیز نزدیک به ۲۷۵ هزار دالر وی را نمی‌پردازد.

در همین حال، نماینده مهاجران افغانستان در هند از فساد گسترده در میان کارمندان این سفارت سخن می‌زند.

شمس قاری‌زاده، نماینده مهاجران افغان در هند، در این باره گفته است: «موارد مختلف علیه این‌ها و تیم شان است. موضوع انتقال گندم، که کمک‌های هند به مردم فقیر افغانستان بود، موضوع تمدید پاسپورت‌ها است، موضوع جمع‌آوری کمک‌ها به مهاجرین است، موضوع دادن املاک دولتی ساحه دیپلوماتیک سفارت افغانستان به سردارهای هند است.»

در یکی از این سندها، یک شهروند افغانستان شکایت کرده است که ۵هزار دالر برای دریافت ویزای فوری هند به کارمندان سفارت پرداخت کرده است.

این مقدار پول هشت ماه پیش به دو کارمند سفارت پرداخت شده و پول دهنده تاکنون ویزا دریافت نکرده است.

سید حبیب الله قریشی، دانشجوی بورسیه هند، گفته است: «دلیل عمده لغو شدن ویزاهای ما و دلیل عمده دور ماندن از درس‌های ما به مدت دو سال، بی‌کیفیت بودن کار سفارت افغانستان مقیم هندوسان بوده است.»

اما سفیر افغانستان در هند به طلوع‌نیوز گفته است که اتهام‌های وارده در این سفارت شایعه و بی‌بنیاد است.

فرید ماموندزی، سفیر افغانستان در هند، گفت: «ملکیت سفارت کبرای افغانستان در هند سرمایه ملت افغانستان و یک ارزش بزرگ برای تمامی ما است. هرگونه معامله در مورد این ملکیت و نشرات در این مورد تنها تبلیغاتی مخربی است که به جایگاه افغانستان صدمه می‌رساند.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «سفارت‌های افغانستان در هر جایی که استند باید دفتر برای خدمات مردم افغانستان باشند و مرکز تجارت شخصی و فامیلی نشوند.»

نورالله راغی، دیپلومات پیشین، به طلوع‌نیوز گفت: «تنها راه کنترول فساد در سفارت‌ها و قونسل‌گری‌های افغانستان در خارج از کشور الکترونیک سازی است و همچنان اسناد صادره آن‌ها بهادارسازی و با کودهای امنیتی خاص مانند استیکر وپاسپورت و امثال این‌ها از مرکز صادر شود و برای آن‌ها فرستاده شود، است.»

سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی در پنجم ماه ثور قادرشاه را به جای فرید ماموندزی معرفی کرده است؛ اما دو روز پس از ارسال این نامه، سفیر افغانستان در هند، قادر شاه را به دلیل ارتباط با نهادهای غیررسمی و رفتار خلاف اصول از وظیقه برکنار کرده است.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره