Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

احتمال بازگشایی سفارت افغانستان در دهلی نو درآینده نزدیک

شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه به تازگی گفته است که سفارت افغانستان در دهلی نو تا چند روز دیگر بازگشایی خواهد شد.

آقای ستانکزی که با تلویزیون ملی گفت‌وگو کرده، همچنان گفته است که قونسل‌گری‌های امارت اسلامی شهرهای ممبی و حیدرآباد فعال اند و خدمات قونسلی را به مهاجران افغان ارایه می‌کنند.

معین سیاسی وزارت خارجه گفته است: «دو قونسل ما از ممبی و حیدرآباد شب گذشته دهلی رفته‌اند در سفارت هستند و بررسی می‌کنند که در دفاتر چه وجود دارد و چه ندارد، پس از تصفیه حساب، دو یا سه روز بعد ان‌شاءالله سفارت ما در دهلی نو باز خواهد شد.»

شیرمحمد عباس ستانکزی در بخش دیگر این گفت‌وگو تصریح کرده است که بیست سفارت در حال حاضر در افغانستان فعال اند.

او در این باره افزود: «با کسانی که در گذشته روابط دیپلوماتیک داشتیم، حال هم داریم، یک تعداد سفارت‌های تا ۱۸ و ۲۰ سفارت اکنون در افغانستان فعال اند.»

برخی آگاهان مسایل سیاسی، بازگشایی سفارت‌ کشورهای منطقه و جهان را در بهبود اوضاع کشور و روابط دیپلوماتیک امارت اسلامی با جهان سودمند می‌دانند.

سلیم پیگیر، آگاه مسایل سیاسی گفت: «هر قدری که سفارت کشورهای خارجی درافغانستان آغاز به کار کند، این به نفع مردم افغانستان است و سفارت افغانستان هم که در کشورهای خارجی باز شوند، آن‌هم به نفع مردم افغانستان است.»

معین گل سمکنی، آگاه دیگر مسایل سیاسی می‌گوید: «با بازگشایی سفارت‌ها روابط نزدیک بین ما و دنیا به وجود میاید و این خیلی خوب است.»

این در حالی‌ست که سفارت افغانستان در دهلی نو حدود یک هفته پیش از توقف کامل فعالیت‌هایش خبر داده و گفته بود که این سفارت به علت فشار دولت هند و امارت اسلامی مسدود شده است.

احتمال بازگشایی سفارت افغانستان در دهلی نو درآینده نزدیک

شیرمحمد عباس ستانکزی در بخش دیگر این گفت‌وگو تصریح کرده است که بیست سفارت در حال حاضر در افغانستان فعال اند.

تصویر بندانگشتی

شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه به تازگی گفته است که سفارت افغانستان در دهلی نو تا چند روز دیگر بازگشایی خواهد شد.

آقای ستانکزی که با تلویزیون ملی گفت‌وگو کرده، همچنان گفته است که قونسل‌گری‌های امارت اسلامی شهرهای ممبی و حیدرآباد فعال اند و خدمات قونسلی را به مهاجران افغان ارایه می‌کنند.

معین سیاسی وزارت خارجه گفته است: «دو قونسل ما از ممبی و حیدرآباد شب گذشته دهلی رفته‌اند در سفارت هستند و بررسی می‌کنند که در دفاتر چه وجود دارد و چه ندارد، پس از تصفیه حساب، دو یا سه روز بعد ان‌شاءالله سفارت ما در دهلی نو باز خواهد شد.»

شیرمحمد عباس ستانکزی در بخش دیگر این گفت‌وگو تصریح کرده است که بیست سفارت در حال حاضر در افغانستان فعال اند.

او در این باره افزود: «با کسانی که در گذشته روابط دیپلوماتیک داشتیم، حال هم داریم، یک تعداد سفارت‌های تا ۱۸ و ۲۰ سفارت اکنون در افغانستان فعال اند.»

برخی آگاهان مسایل سیاسی، بازگشایی سفارت‌ کشورهای منطقه و جهان را در بهبود اوضاع کشور و روابط دیپلوماتیک امارت اسلامی با جهان سودمند می‌دانند.

سلیم پیگیر، آگاه مسایل سیاسی گفت: «هر قدری که سفارت کشورهای خارجی درافغانستان آغاز به کار کند، این به نفع مردم افغانستان است و سفارت افغانستان هم که در کشورهای خارجی باز شوند، آن‌هم به نفع مردم افغانستان است.»

معین گل سمکنی، آگاه دیگر مسایل سیاسی می‌گوید: «با بازگشایی سفارت‌ها روابط نزدیک بین ما و دنیا به وجود میاید و این خیلی خوب است.»

این در حالی‌ست که سفارت افغانستان در دهلی نو حدود یک هفته پیش از توقف کامل فعالیت‌هایش خبر داده و گفته بود که این سفارت به علت فشار دولت هند و امارت اسلامی مسدود شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره