Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عفو نزدیک به ۲۲۰۰ زندانی از زندان‌های کشور به مناسبت عید قربان

دادگاه عالی از عفو نزدیک به ۲۲۰۰ زندانی از زندان‌های کشور به مناسبت عید قربان خبر داده است.

این دادگاه در خبرنامه‌ای گفته است که به مناسبت عید قربان و بر اساس فرمان رهبر امارت اسلامی و رییس دادگاه عالی ۲ هزار و ۱۷۸ زندانی از زندان‌های کشور آزاد شده‌اند.

به گفته‌ی دادگاه عالی، بربنیاد این فرمان در مدت زندان ۴۸۹ زندانی دیگر نیز تخفیف داده شده است.

نعمت‌الله ارشاد، آمر انسجام امور پالیسی و مسلکی زندان هرات، گفت: «یک هیات مؤظف شد و اینجا بررسی کردند. جرم‌های شان مختلف بود، بر کسانی که آثار توبه آشکار شده بود، اصلاح شده بودند و در اینجا زمینه درس و تدریس هم برای شان فراهم شده است، همان افراد در این فرمان شامل استند.»

محمد قاسم ریاض، معاون اطلاعات و فرهنگ هلمند، گفت: «روز گذشته از محبس عمومی و مرکزی هلمند و زندان‌های ولسوالی‌ها ۱۱۸ تن زندانی بربنیاد فرمان ویژه‌ی امیرالمؤمنین آزاد شدند.»

مفتی فضل‌الله عاصم، رییس دیوان جزای محکه مرافعه کندهار، گفت: «در این جمع افرادی هم استند که به آنان در کنار حبس، دُره هم زده شده است. ۳۹ دُره، یا ۳۵ دُره یا ۳۰ دره زده شده است. افرادی که حد از سوی محاکم برای شان داده شده بود، یا آن را گذشتانده اند، یا زمان اندک از مدت زمان بند شان باقی مانده بود، رها شده‌اند.»

با این حال، شماری از زندانیان رها شده، از دیگر شهروندان کشور می‌خواهند تا خلاف قانون، کاری را انجام ندهند.

زبیر، زندانی پیشین-پکتیا، گفت: «انشاءالله این پیام من است، کسی اگر اشتباه کرده باشد، دیگر انجام ندهد. امارت اسلامی است، حکومت اسلامی است، هر کسی مرگ و زندگی دارد، اگر اشتباه کرده باشد، دیگر چنین اشتباهی نکند.»

صدیق الله، زندانی پیشین-ارزگان، گفت: «این که پس از یک جرم جنایی اینجا آمده بودم، از سوی ارگان‌های قضایی به من حبس داده شده بود و اکنون ۹ ماه را گذشتانده‌ام، اما پس از فرمان امیرالمؤمنین امروز ما مورد عفو قرار گرفتیم و خرسند استیم که به سوی خانه می‌رویم.»

گفته می‌شود که این زندانیان به جرم قاچاق مواد مخدر، جرایم سنگین و جرم‌های جنایی در زندان به ‌سر می‌بردند.

عفو نزدیک به ۲۲۰۰ زندانی از زندان‌های کشور به مناسبت عید قربان

این دادگاه در خبرنامه‌ای گفته است که به مناسبت عید قربان و بر اساس فرمان رهبر امارت اسلامی و رییس دادگاه عالی ۲ هزار و ۱۷۸ زندانی از زندان‌های کشور آزاد شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

دادگاه عالی از عفو نزدیک به ۲۲۰۰ زندانی از زندان‌های کشور به مناسبت عید قربان خبر داده است.

این دادگاه در خبرنامه‌ای گفته است که به مناسبت عید قربان و بر اساس فرمان رهبر امارت اسلامی و رییس دادگاه عالی ۲ هزار و ۱۷۸ زندانی از زندان‌های کشور آزاد شده‌اند.

به گفته‌ی دادگاه عالی، بربنیاد این فرمان در مدت زندان ۴۸۹ زندانی دیگر نیز تخفیف داده شده است.

نعمت‌الله ارشاد، آمر انسجام امور پالیسی و مسلکی زندان هرات، گفت: «یک هیات مؤظف شد و اینجا بررسی کردند. جرم‌های شان مختلف بود، بر کسانی که آثار توبه آشکار شده بود، اصلاح شده بودند و در اینجا زمینه درس و تدریس هم برای شان فراهم شده است، همان افراد در این فرمان شامل استند.»

محمد قاسم ریاض، معاون اطلاعات و فرهنگ هلمند، گفت: «روز گذشته از محبس عمومی و مرکزی هلمند و زندان‌های ولسوالی‌ها ۱۱۸ تن زندانی بربنیاد فرمان ویژه‌ی امیرالمؤمنین آزاد شدند.»

مفتی فضل‌الله عاصم، رییس دیوان جزای محکه مرافعه کندهار، گفت: «در این جمع افرادی هم استند که به آنان در کنار حبس، دُره هم زده شده است. ۳۹ دُره، یا ۳۵ دُره یا ۳۰ دره زده شده است. افرادی که حد از سوی محاکم برای شان داده شده بود، یا آن را گذشتانده اند، یا زمان اندک از مدت زمان بند شان باقی مانده بود، رها شده‌اند.»

با این حال، شماری از زندانیان رها شده، از دیگر شهروندان کشور می‌خواهند تا خلاف قانون، کاری را انجام ندهند.

زبیر، زندانی پیشین-پکتیا، گفت: «انشاءالله این پیام من است، کسی اگر اشتباه کرده باشد، دیگر انجام ندهد. امارت اسلامی است، حکومت اسلامی است، هر کسی مرگ و زندگی دارد، اگر اشتباه کرده باشد، دیگر چنین اشتباهی نکند.»

صدیق الله، زندانی پیشین-ارزگان، گفت: «این که پس از یک جرم جنایی اینجا آمده بودم، از سوی ارگان‌های قضایی به من حبس داده شده بود و اکنون ۹ ماه را گذشتانده‌ام، اما پس از فرمان امیرالمؤمنین امروز ما مورد عفو قرار گرفتیم و خرسند استیم که به سوی خانه می‌رویم.»

گفته می‌شود که این زندانیان به جرم قاچاق مواد مخدر، جرایم سنگین و جرم‌های جنایی در زندان به ‌سر می‌بردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره