Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ذبیح‌الله مجاهد از زندانی بودن شماری از اتباع خارجی در کشور خبر داد

سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که شماری از شهروندان کشورهای خارجی از جمله ایالات متحده امریکا در حال حاضر به علت برخی از مسایل به شمول مسایل امنیتی در بازداشت حکومت سرپرست به سر می‌برند.

ذبیح‌الله مجاهد درباره سرنوشت این شهروندان خارجی می‌افزاید که پس از بررسی پرونده‌های شان، حکومت سرپرست در قبال آنان تصمیم خواهد گرفت.

آقای مجاهد در این باره گفت: «اشخاص مجتبع گرفته شده اند با مسایل امنیتی ربط داشت، با مسایلی ربط داشت که خلاف قوانین ما است و خلاف اصولیست که در افغانستان کسی زندگی می‌کند به آن قسم باید نباشد. ما بررسی می‌کنیم ببینیم که چقدر آن‌ها مجرم ثابت می‌شوند یا نمی‌شوند، اگر نبودند آن‌ها رها می‌شوند اگر مجرم ثابت شدند راه‌های حل برای شان پیدا می‌کنیم.»

همزمان با این، شماری از آگاهان مسایل نظامی به این باوراند که شهروندان خارجی بازداشت شده باید براساس حکم دادگاه رها شوند.

زلمی افغانیار، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «هر شهروند خارجی که به کشور دومی سفر می‌کند مکلف است که به قانون آن کشور احترام بگذارد، اگر خارجی‌ها امروز در افغانستان زندانی هستند باید بر اساس قانون افغانستان با آنان برخورد شود.»

ثمر سادات، آگاه دیگر مسایل سیاسی گفت: «رهایی زندانیان خارجی در بازداشت‌گاه‌های امارت اسلامی است که باید با درنظر داشت حسن نیت باید آنان آزاد شوند و یک تعاملی مثبت را در این راستا با کشورهای که شهروندان آنان اینجا زندانی هستند راه‌اندازی کنند.»

پیش از این، نمایندگان ویژه امریکا برای افغانستان در نشستی که به تاریخ ده اسد سال روان خورشیدی در دوحه برگزار شد، از امارت اسلامی خواهان رهایی بی‌قید و شرط شهروندان این کشور شدند و این گونه بازداشت‌ها را مانع در برابر تعامل مثبت امریکا با امارت اسلامی خواندند.

ذبیح‌الله مجاهد از زندانی بودن شماری از اتباع خارجی در کشور خبر داد

ذبیح‌الله مجاهد درباره سرنوشت این شهروندان خارجی می‌افزاید که پس از بررسی پرونده‌های شان، حکومت سرپرست در قبال آنان تصمیم خواهد گرفت.

تصویر بندانگشتی

سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که شماری از شهروندان کشورهای خارجی از جمله ایالات متحده امریکا در حال حاضر به علت برخی از مسایل به شمول مسایل امنیتی در بازداشت حکومت سرپرست به سر می‌برند.

ذبیح‌الله مجاهد درباره سرنوشت این شهروندان خارجی می‌افزاید که پس از بررسی پرونده‌های شان، حکومت سرپرست در قبال آنان تصمیم خواهد گرفت.

آقای مجاهد در این باره گفت: «اشخاص مجتبع گرفته شده اند با مسایل امنیتی ربط داشت، با مسایلی ربط داشت که خلاف قوانین ما است و خلاف اصولیست که در افغانستان کسی زندگی می‌کند به آن قسم باید نباشد. ما بررسی می‌کنیم ببینیم که چقدر آن‌ها مجرم ثابت می‌شوند یا نمی‌شوند، اگر نبودند آن‌ها رها می‌شوند اگر مجرم ثابت شدند راه‌های حل برای شان پیدا می‌کنیم.»

همزمان با این، شماری از آگاهان مسایل نظامی به این باوراند که شهروندان خارجی بازداشت شده باید براساس حکم دادگاه رها شوند.

زلمی افغانیار، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «هر شهروند خارجی که به کشور دومی سفر می‌کند مکلف است که به قانون آن کشور احترام بگذارد، اگر خارجی‌ها امروز در افغانستان زندانی هستند باید بر اساس قانون افغانستان با آنان برخورد شود.»

ثمر سادات، آگاه دیگر مسایل سیاسی گفت: «رهایی زندانیان خارجی در بازداشت‌گاه‌های امارت اسلامی است که باید با درنظر داشت حسن نیت باید آنان آزاد شوند و یک تعاملی مثبت را در این راستا با کشورهای که شهروندان آنان اینجا زندانی هستند راه‌اندازی کنند.»

پیش از این، نمایندگان ویژه امریکا برای افغانستان در نشستی که به تاریخ ده اسد سال روان خورشیدی در دوحه برگزار شد، از امارت اسلامی خواهان رهایی بی‌قید و شرط شهروندان این کشور شدند و این گونه بازداشت‌ها را مانع در برابر تعامل مثبت امریکا با امارت اسلامی خواندند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره