Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد مرکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای معتادان درمان شده در کابل

برای بیش از ۵۰۰ تن معتاد درمان شده، مرکز آموزشی فنی و حرفه‌ای در کابل گشایش یافت.

مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی در مراسم گشایش این مرکز می‌گویند که در این مرکز برای سه ماه معتادان درمان‌شده در بخش‌های خیاطی، برق، ترمیم وسایل خانه و دیگر حرفه‌ها آموزش خواهند دید.

عبدالواحد فایض، رییس انکشاف مهارت‌های وزارت کار و امور اجتماعی، گفت: «برای ۵۳۰ معتاد درمان‌شده در رشته‌های خیاطی، برق ساختمانی، کفش‌سازی و ترمیم وسایل خانه زمینه آموزش را فراهم کرده‌ایم.»

همزمان با این، معینیت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که در ۱۱ مرکز صحی ۲۰ هزار معتاد زیر درمان قرار دارند.

این معینیت می‌افزاید که دو میلیون معتاد در کشور نیاز به درمان دارند و از جامعه جهانی می‌خواهد تا در این بخش با حکومت سرپرست افغانستان همکاری کند.

عبدالرحمن قاسمی، معاون ملکی معینیت مبارزه با موادمخدر، گفت: «به معتادان بعد از درمان باید آموزش فنی و حرفه‌ای داده شود و بعد از آن شغلی به آن‌ها پیدا شود تا دوباره به مواد مخدر معتاد نشوند.»

دین محمد حقبین، معین مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی، گفت: «از نهادها، بنیادها و موسسات خیریه خارجی تقاضا داریم تا دست افغان‌ها را بگیرند و به طور جدی به این موضوع رسیدگی کنند.»

همزمان با این، شماری از کار آموزان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا پس از کارآموزی به آنان زمینه کار را در کشور فراهم نماید.

سهیل، کار آموز به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی نیز باید تلاش کند، تا پس از خارج شدن معتادان درمان‌شده از این مرکز، برای آن‌ها فرصت‌های شغلی در جامعه فراهم کند.»

محمد ناصر، کار آموز دیگر گفت: «حرفه برق ساختمانی بهترین بخش است، به همین دلیل در حال انجام آموزش فنی و حرفه‌ای در این زمینه هستم تا بتوانم چیزی یاد بگیرم و به مواد مخدر معتاد نشوم.»

بربنیاد اطلاعات وزارت کار و امور اجتماعی، در سرتاسر کشور ۵۲ مرکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای وجود دارند که در این مراکز فنی و حرفه‌ای زنان نیز شامل هستند.

به گفته این وزارت، هر سال در این مراکز به شمول زنان ۲۰هزار تن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌بینند.

ایجاد مرکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای معتادان درمان شده در کابل

همزمان با این، معینیت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که در ۱۱ مرکز صحی ۲۰ هزار معتاد زیر درمان قرار دارند.

تصویر بندانگشتی

برای بیش از ۵۰۰ تن معتاد درمان شده، مرکز آموزشی فنی و حرفه‌ای در کابل گشایش یافت.

مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی در مراسم گشایش این مرکز می‌گویند که در این مرکز برای سه ماه معتادان درمان‌شده در بخش‌های خیاطی، برق، ترمیم وسایل خانه و دیگر حرفه‌ها آموزش خواهند دید.

عبدالواحد فایض، رییس انکشاف مهارت‌های وزارت کار و امور اجتماعی، گفت: «برای ۵۳۰ معتاد درمان‌شده در رشته‌های خیاطی، برق ساختمانی، کفش‌سازی و ترمیم وسایل خانه زمینه آموزش را فراهم کرده‌ایم.»

همزمان با این، معینیت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که در ۱۱ مرکز صحی ۲۰ هزار معتاد زیر درمان قرار دارند.

این معینیت می‌افزاید که دو میلیون معتاد در کشور نیاز به درمان دارند و از جامعه جهانی می‌خواهد تا در این بخش با حکومت سرپرست افغانستان همکاری کند.

عبدالرحمن قاسمی، معاون ملکی معینیت مبارزه با موادمخدر، گفت: «به معتادان بعد از درمان باید آموزش فنی و حرفه‌ای داده شود و بعد از آن شغلی به آن‌ها پیدا شود تا دوباره به مواد مخدر معتاد نشوند.»

دین محمد حقبین، معین مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی، گفت: «از نهادها، بنیادها و موسسات خیریه خارجی تقاضا داریم تا دست افغان‌ها را بگیرند و به طور جدی به این موضوع رسیدگی کنند.»

همزمان با این، شماری از کار آموزان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا پس از کارآموزی به آنان زمینه کار را در کشور فراهم نماید.

سهیل، کار آموز به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی نیز باید تلاش کند، تا پس از خارج شدن معتادان درمان‌شده از این مرکز، برای آن‌ها فرصت‌های شغلی در جامعه فراهم کند.»

محمد ناصر، کار آموز دیگر گفت: «حرفه برق ساختمانی بهترین بخش است، به همین دلیل در حال انجام آموزش فنی و حرفه‌ای در این زمینه هستم تا بتوانم چیزی یاد بگیرم و به مواد مخدر معتاد نشوم.»

بربنیاد اطلاعات وزارت کار و امور اجتماعی، در سرتاسر کشور ۵۲ مرکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای وجود دارند که در این مراکز فنی و حرفه‌ای زنان نیز شامل هستند.

به گفته این وزارت، هر سال در این مراکز به شمول زنان ۲۰هزار تن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌بینند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره